Maria Beerten & Tom van Waterschoot

Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school

35,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 216 3

Aantal pagina's

320

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Jezelf veilig en verbonden voelen op school. Dat is het klimaat waarin leerlingen en leraren het beste van zichzelf kunnen geven. Positieve relaties vormen daarvoor het uitgangspunt. Herstelgericht handelen helpt om die positieve relaties op te bouwen, te bestendigen en in geval van conflicten weer te herstellen.

Hoe kunnen conflicten op school en in de klas worden voorkomen? De basis vormt een herstelgerichte visie en houding. Het boek illustreert dit met tal van voorbeelden, tips en tools, waaronder het gebruik van proactieve cirkels. De aanpak van grensoverschrijdend gedrag en conflicten komt vervolgens aan bod. De auteurs beschrijven gedetailleerd alle mogelijke herstelgerichte methodieken. Tot slot schetst het boek hoe een school concreet van een sanctionerend naar een herstelgericht beleid kan overgaan.

Op basis van een jarenlange enthousiaste praktijk binnen scholen en geïnspireerd door vele leerkrachten, directies en leerlingen, vertellen de auteurs over:

  • leiderschap dat verbindend is,
  • de kracht van waarden en normen die door de hele schoolgemeenschap bepaald worden,
  • het versterken van leerprocessen met maximale betrokkenheid van elke leerling in de klas,
  • conflicten die kansen worden om te leren en om empathie te ontwikkelen,
  • de kracht van het ‘samen’-verhaal tussen leraren, leerlingen en ouders.

Maria Beerten heeft een lange ervaring als leerlingbegeleider in een Brusselse school, daarna als PrOS-begeleider van scholen, leraren en jongeren (PrOS – Positieve relaties op school). Zij is nu werkzaam als nascholer en hergo-moderator (herstelgericht groepsoverleg).

Tom van Waterschoot is psycholoog en coördinator van PrOS in Mechelen.

Beide auteurs publiceerden eerder in het boek ‘Turbulente leerlingen’, dat eveneens bij Gompel&Svacina verscheen.

Prof. dr. Nicole Vettenburg, docente Universiteit Gent, eindredacteur tijdschrift Welwijs en lid van het TPO – Team Preventie Ontwikkeling

√ Rijke inzichten en concrete handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

Dr. A. Schipper voor NBD-Biblion, oktober 2020

√ Dit uit de Belgische schoolpraktijk gegroeide onderwijsdocument toont de noodzaak van de omslag van leerstofgerichte kennisoverdracht naar een relationeel leerlinggericht denkkader.

√ Een buitengewoon boeiende uitgave die overtuigend aantoont dat respect, leren en gedrag elkaar positief beïnvloeden in een setting met herstelrecht binnen een veilig en verbindend schoolklimaat.

√ Een onderwijsvisie die het Nederlandse onderwijs ook zou kunnen gebruiken.

ISBN: 9789463712163

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding van het boek te lezen.

Extra informatie

De icoontjes in het boek verwijzen naar volgende documenten:

 

Affiches boven het bord in elke klas

Affiches boven het bord in elke klas

Visualisaties afspraken proactieve cirkel

Visualisaties afspraken proactieve cirkels – kleuterschool
Visualisaties afspraken proactieve cirkels – basisschool
Visualisaties afspraken proactieve cirkels – basisschool 2
Visualisaties afspraken proactieve cirkels – secundair onderwijs

Behoeftenkaarten

Behoeftenkaart – lager onderwijs
Behoeftenkaart – secundair onderwijs
Behoeftenkaart – taaldiewerkt.nu

Gevoelenskaarten

Gevoelenskaarten
Gevoelenskaarten – kleuterschool
Gevoelenskaarten – groene-en-rode-gevoelens – PICA – basisschool
Gevoelenskaarten – als noden ingevuld en niet ingevuld zijn – secundair onderwijs
Gevoelenskaarten – als behoeften vervuld zijn – taaldiewerkt.nu
Gevoelenskaarten – als behoeften niet vervuld zijn – taaldiewerkt.nu

Voorbeeldvragen voor proactieve cirkels

Voorbeeldvragen voor proactieve cirkels

Herstelkaarten

Herstelkaarten basis – logo school
Herstelkaarten basis – secundair

Reflectiekaarten

Reflectiekaart 2
Reflectiekaart 3
Reflectiekaart 4
Reflectiekaart basisschool

Zitplan bij klasherstelcirkel

Zitplan bij klasherstelcirkel

Herstelplan

Herstelplan basisschool
Herstelplan secundair onderwijs

Gedragsaanpak volgens de drie manden

Gedragsaanpak volgens de drie manden

Info-klassenraad na herstelcirkel

Info-klassenraad na herstelcirkel

Infobrief en infofolders

Infobrief aan ouders bij hergo-herstelcirkel
Infofolder voor leerlingen i.v.m. herstelgericht handelen op school
Infofolder voor ouders i.v.m. herstelgericht handelen op school

Denkplek

Denkplek strategie

Reflectiescript time-out

Reflectiescript time-out

Sorry-strip

Sorry-strip voor basisschool

Stappenplannen

Stappenplan – ‘sorry’ zeggen
Stappenplan – herstelgericht omgaan met grensoverschrijdend gedrag tijdens de les
Stappenplan – als de leerling zichzelf, de leraar en anderen stoort

Planning Theory of Change

Planning Theory of Change

Preview

Video's