Maria Beerten

Maria Beerten

Maria Beerten heeft een lange ervaring als leerlingbegeleider in een Brusselse school, daarna als PrOS-begeleider van scholen, leraren en jongeren (PrOS – Positieve relaties op school). Zij is nu werkzaam als nascholer en hergo-moderator (herstelgericht groepsoverleg).