Marc Cools

Marc Cools

Prof. dr. Marc Cools is verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

Publicaties