Paul Ponsaers

Paul Ponsaers

Paul Ponsaers studeerde af in de Sociologie en heeft een doctoraat in Criminologie. Hij begon zijn wetenschappelijke carrière als Assistant Professor van wijlen prof. dr. Lode Van Outrive aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven). Tijdens deze periode was hij vooral bezig met onderzoek naar terrorisme. Zijn proefschrift ging over de arbeidsinspectie in België.

Nadien was hij voor een periode van vijf jaar journalist voor het dagblad De Morgen, waar hij zich vooral bezig hield met onderzoek naar extreemrechts geweld en de zogenaamde ‘Bende van Nijvel’.

Later werd hij afdelingshoofd van de ondersteuningseenheid Politiebeleid. In het begin bij de afdeling Binnenland, daarna bij de Algemene Politieondersteunende Dienst gedurende tien jaar. Hier heeft hij verschillende brede onderzoeksprojecten opgezet, zoals de ontwikkeling van geregistreerde misdaadstatistieken en de beveiligingsmonitor.

Van 1998 tot 2012 was Paul werkzaam aan de Universiteit Gent, op de afdeling Strafrecht en Criminologie, waar hij de onderzoekseenheid Urban Crime and Policing (UCP) opzette. Hij gaf les in ‘Police Sciences’, ‘Sociology of Law’ en ‘Methods and Techniques of Criminological Research’. Sinds 2012 is hij emeritus hoogleraar en nog steeds lid van de staf van de afdeling van de Universiteit Gent.

Paul is vandaag de oprichter van de driemaandelijkse reeks Cahiers Politiestudies.

Hij publiceerde een belangrijk aantal artikelen en kranten in nationale en internationale tijdschriften en boeken over politiewerk, financiële en economische criminaliteit, misdaadanalyse en veiligheidsbeleid. Recent publiceerde hij Haatzaaiers – Extreemrechtse radicalisering, Terrorisme in België en Loden Jaren – De Bende van Nijvel gekaderd.