Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers & Willy Bruggeman (Red.)

47-Glocalisering

39,00


E-Book
ISBN

978 94 6371 028 2

Aantal pagina's

185

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Cahiers Politiestudies nr. 47

Beschrijving

Van globaal naar lokaal: glocalisering

De politie ziet zich in toenemende mate lokaal geconfronteerd met veiligheidsproblemen die een (verre) buitenlandse oorzaak hebben. Dit fenomeen van ‘glocalisering’ geeft aan hoe de steeds verdere integratie tussen mondiale (globale) en lokale systemen unieke veiligheidsvraagstukken creëert op lokaal niveau. Er zijn veel sprekende voorbeelden waar de politie dagelijks mee worstelt. Denk bijvoorbeeld aan internationaal vertakte criminele bendes die misbruik maken van lokale regelgeving of lakse handhaving. Daarnaast zijn er terroristische organisaties die in verschillende landen aanslagen plegen. Maar ook aan cybercriminelen die vanuit landen buiten Europa op computers inbreken en waardevolle gegevens stelen. Of ten slotte netwerken van mensenhandelaren die prostituees uit Oost-Europa naar West-Europa verschepen.

Mondiale veranderingen

De drijvende krachten achter glocalisering zijn onderdeel van grote mondiale maatschappelijke veranderingen. Enerzijds is er de toegenomen internationale mobiliteit van mensen, goederen, geld, informatie en ideeën. Anderzijds neemt de afhankelijkheid toe van het internet en andere nieuwe communicatietechnologieën. Voor politieorganisaties is het daardoor steeds moeilijker om zelfstandig deze nieuwe problemen op te lossen.

Dit Cahier onderzoekt hoe de politie  het hoofd biedt aan de gevolgen van glocalisering.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe manifesteren problemen zich lokaal?
  • Wat is de rol van kruispunten als havens en wereldsteden?
  • Zijn bestaande samenwerkingsverbanden als Europol en Interpol nog voldoende geëquipeerd om met de veranderende dynamiek om te gaan?
  • En hoe kan politiesamenwerking internationaal op politiek niveau gefaciliteerd worden?

Het Cahier is twee delen opgedeeld. Allereerst bespreken Henk Huisjes, Elke Devroe en Timo Kansil wat de gevolgen van glocalisering voor de politie zelf zijn. Zij bespreken achtereenvolgens hoe lokale, stedelijke en internationale politiesamenwerking aan verandering onderhevig is. Dit deel sluit af met een bijdrage van de hand van Marjolein Delplace, Martine Pattyn, Katrien Van Altert, Joke Van Gelder en Paul Wouters. Daarin lichten zij een toekomstgericht onderzoek toe. In het tweede deel vervolgens, bespreken Marleen Easton, Lies De Kimpe, Michel Walrave, Lieven Pauwels, Wim Hardyns, Koen Ponnet, Guy van Vlierden en Arjen Schmidt een rijke waaier van cases. Daarin zien we hoe glocalisering tot nieuwe uitdagingen voor de politie leidt. Het Cahier sluit af met twee boekbesprekingen.

Reeks

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463710282

Inhoudsopgave

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview