Gompel&Svacina Evenementen

Evenementen

9.30 uur – 12.00 uur

De methode Zorg-Esperanto werd ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen. Ze biedt, om praktisch te kunnen handelen, inzicht in zorgsituaties, om samen met zorgvragers, mantelzorgers, zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen en een gemeenschappelijke taal te hanteren voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg.

De methodiek is breed toepasbaar. Ze werd gedurende vier jaar ontwikkeld vanuit de praktijkervaring in diverse settings. Zorg-Esperanto biedt voor elke zorgsituatie aanknopingspunten: oudere zorgvragers, mensen met een beperking, gezinnen in een moeilijke opvoedingssituatie, chronisch zieken, mensen met psychische kwetsbaarheid, gezinnen in kansarmoede, kersverse ouders met problemen,…

Locatie: Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Krommewalstraat 1, 8700 Tielt

Informatie en inschrijving: www.familiezorg-wvl.be.

09h00 – 16h30

Program:

Chairmen: Robin Libert (State Security) and Guy Goemanne (GSIS)

09h00 – 09h30:     Welcome reception

09h30 – 09h40:     Opening conference – Guy Rapaille (Standing committee I) – FR

09h40 – 09h50:     Welcome – Robin Libert (State Security) and Guy Goemanne (GSIS) – FR/NL

09h50 – 10h20:     International coöperation between intelligence services and international control – Mr H.N. Harm Brouwer (Chair CTIVD)  – NL

10h20 – 10h50:     Declassification NATO archives – Dr Ineke Deserno (NATO) – ENG    

10h50 – 11h10:     Coffee break

11h10 – 11h40:     Creating epistemic communities in the field of intelligence studies – Professor Bob de Graaff (NISA) – ENG

11h40 – 12h10:    Croatian Intelligence Academy – Dr Gordan Akrap (Hybrid Warfare Institute) – ENG

12h10 – 13h30:     Lunch

13h30 – 14h00:    Intelligence reform, international collaboration and intelligence studies: the Greek perspective – Professor John Nomikos (RIEAS – Greece) – ENG

14h00 – 14h30:     Intelligence studies in France – Professor Olivier Forcade (Université Paris-Sorbonne) – FR

14h30 – 15h00:     Intelligence studies in Austria – TBC  

15h00 – 15h20:     Conclusions – Professor Marc Cools (Ghent University)

15h20 – 16h30:     Network drink

Location:

Chamber of Representatives
Entrance: Leuvenseweg 48/48, rue de Louvain, 1000 Brussels
Conference room: Yourcenar (2nd floor)

Practical information:

Cost: 120 €. Included: drinks, lunch and a book publication (BISC-Cahiers 9). Please, subscribe quickly as seats are limited. Participants need to present their proof of payment!
Subscription: you can register at the following website: https://congrezzo.ugent.be/bisc-conference-2018/re23-bisc-2018-registration
You will receive a confirmation e-mail. Subscription is definite after payment.
Language: the presentations will be given in English, French and Dutch.

Vanaf 14.00 uur

Op welke manier kunnen we het onderwijs toekomstbehendig maken? Als we het onderwijs op een andere manier willen vormgeven zodat kinderen en jongvolwassenen tot diepere leerprocessen komen, wat vraagt dat dan van het leren van de leraar? Wat vraagt dat van de lerarenopleidingen? Wat vraagt het van de schoolleiders om het leren van leraren te ondersteunen, te onderzoeken en te stimuleren? En welke rol heeft het bestuur daarbij?

Op 20 september organiseert het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van hogeschool Windesheim Flevoland in Almere een symposium voor leraren, lerarenopleiders, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs. Een aantal gerenommeerde sprekers zal op deze dag bovenstaande vragen bespreken en samen met u proberen te beantwoorden.

Sprekers
Dr. Quinta Kools (lector Professionalisering van leraren en lerarenopleiders bij Fontys) houdt een lezing over het leren van de leraar en de lerarenopleiding. Dr. Marco Snoek (lector Leren & Innoveren van de HvA) gaat nader in op de rolneming van leraren als teacher leaders en de rol van de lerarenopleidingen. Prof. dr. Joseph Kessels (emeritus hoogleraar humanresourcesdevelopment) zal tot slot zijn licht laten schijnen over de rol van de schoolleider en de bestuurder.

Boek
Op deze dag ontvangen Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), en Rien Komen, directeur Windesheim Flevoland, een exemplaar van Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? Ook deelnemers ontvangen het boek gratis.

Praktische informatie
Locatie: Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5 in Almere
Deelnameprijs: € 49,95 inclusief hapje en drankje en het boek: Loes van Wessum & Ingrid Verheggen (2018) Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? Gompel&Svacina.
Meer info en inschrijven, klik hier.

Met onder meer:

Marjo Boer
Simone Karbouniaris
Marina de Wit

Locatie: Hofpleintheater Rotterdam
Meer info en inschrijven, klik hier.

13.30 uur – 17.00 uur

met Dolf van den Berg, Luc Dekeyser, Ingrid Verheggen & Loes van Wessum
speciaal voor schooldirecteuren, schoolleiders, schoolbestuurders en voor lerarenopleiders, onderwijskundigen, pedagogen, onderwijsinspecteurs, leraren, docenten, coördinatoren, begeleiders, ouders en alle anderen die meedenken over het primair, secundair of tertiair onderwijs

Welk onderwijs willen we? Dit middagsymposium heeft een diepgaande betrokkenheid bij schoolgaande kinderen en jongeren, veel liefde voor onderwijs en brengt grote deskundigheid bij elkaar. Idealen, kennis, ervaring en wijsheid vloeien samen in een evenwichtige compositie van een “nieuwe school”. Het symposium deelt kennis, die van groot belang is voor de betrokken doelgroepen en is vooral op de praktijk gericht.

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 100, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 60,-
Literatuur:

Meer info en inschrijven, klik hier.

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht
Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving

5 donderdagavonden met sprekers:
Michel Flamée, Kevin Maréchal, Wouter Ryckbosch, Jozef Van Bellingen, Jean-Marc Bryskere, Ive Marx, Olha Cherednychenko, Ludo Cornelis, Piet Colruyt, Anna Gerbrandy, Yves Van Gerven, Mireille Buydens, Alain François, Gerrit Hendrikx, Maxime Verheyden, Tina Coen, Marleen Denef, Régine Feltkamp, Stefan Somers, Ralph De Wit en Jeroen Delvoie

Meer en meer wordt het huidige, op kapitalistische leest geschoeide, economische systeem – waarin economische groei en winstbejag de voornaamste drijfveren van het economisch gebeuren blijven uitmaken – in vraag gesteld. Niet enkel door “linkse” ideologen, maar ook door vooraanstaande sociologen, historici, psychologen en zelfs economen wordt erop gewezen dat, zo we op duurzame en vredige wijze verder willen samenleven op onze planeet, het dringend anders moet en ook kan. Zo maken o.a. de pollutie van de leefomgeving, de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid fundamentele problemen uit die dringend aangepakt moeten worden, willen we ons en onze nakomelingen een leefbare toekomst kunnen bieden.

Opvallend is dat in dit hele debat de juristen afwezig blijven. Nochtans vertaalt regelgeving de economische waarden die onze maatschappij schragen en bepaalt zij het kader waarbinnen de economische activiteit te voeren is. Juridische basisconcepten, zoals de fundamentele mensenrechten of de notie openbare orde, laten toe om dit kader verder in te vullen in functie van de gehanteerde waarden. Diverse juridische concepten en constructies, zoals de vrije mededinging en de vrijheid van ondernemen, overeenkomsten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele rechten, zijn instrumenten die een centrale rol spelen in de organisatie van de economische activiteit.

Met de voorliggende lezingenreeks wil de Vakgroep Privaat en Economisch Recht van de VUB deze juridische stilte doorbreken. Na een aantal interdisciplinaire uiteenzettingen die de maatschappelijke context kaderen, zullen vooraanstaande juristen een reeks bestaande rechtsfiguren onder de loep nemen. De bedoeling daarbij is na te gaan of en hoe deze rechtsfiguren, in hun huidige vorm, de gewijzigde ingesteldheid die noodzakelijk is voor een duurzame samenleving, kunnen schragen dan wel of zij hiertoe aan verandering toe zijn.

De lezingenreeks richt zich tot al diegenen die – weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen – betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.

De uiteenzettingen zullen worden opgenomen in een peer-reviewed publicatie (in het Engels).

Locatie: Greenbizz.brussels, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

Inschrijven (omvat deelname, versnapering en boek):

  • 300 EUR voor de 5 avonden of 80 EUR per avond (bij niet-inschrijving voor de hele reeks);
  • 200 EUR voor de 5 avonden of 60 EUR per avond (bij niet-inschrijving voor de hele reeks): enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten;
  • per 2 personen die vanuit eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt de derde persoon gratis toegang (geen boek voor deze laatste);
  • studenten: gratis toegang voor de eerste 10 (geen boek).

Teneinde een groepsdiscussie mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt.

Bekijk het volledige programma en schrijf u in:

9.30 uur – 16.30 uur

Sana vzw – Vereniging voor Welzijn organiseert in samenwerking met Gompel&Svacina Uitgevers:

Congres ‘Communiceren met ouderen’

Nadere info volgt.

13.00 uur

Middagsymposium: Als het misgaat thuis. Grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Verwaarlozing van kinderen, geweld, misbruik. Wat zijn dát voor ouders?! Maar kennen we hun verhaal eigenlijk wel? Durven we ernaar te vragen? Op dit symposium gaat het om de verhalen van ouders én professionals, over wat ze gemeen hebben en wat ze van elkaar kunnen leren.

Aanleiding voor dit symposium, georganiseerd door het Lorentzhuis, is de presentatie van het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders van Paulien Bom en Herman Baartman.

Met bijdragen van ouders, van Marion Beckers (raadsheer Gerechtshof Amsterdam) en van Flora van Grinsven (klinisch psycholoog, traumabehandelaar en systeemtherapeut).

Met een lezing van Peter Adriaenssens (vertrouwensarts en kinder- en jeugdpsychiater), auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces en Verbolgen verbonden.

Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 (bij Leidseplein), Amsterdam

Deelnameprijs: € 100,-
Inschrijving: vanaf begin september op www.lorentzhuis.nl

Voor deze middag wordt accreditatie aangevraagd.
We zijn nog op zoek naar sponsoren, zodat ook veel ouders deze dag kunnen bijwonen.