https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS
&
Gompel&Svacina uitgevers

nodigen u uit op de studiedag

De nieuwe Vlaamse Woninghuur

met

Dirk Meulemans – Astrid Clabots – Jan Kamoen – Benoit Stockman
Isabelle Suy – Veerle Van de Keere – Isis Vermander


Bij de Zesde Staatshervorming werd een belangrijk deel van de huurwetgeving geregionaliseerd, waaronder de huur van woningen. Voor het Vlaams gewest werd eind 2018 een eigen en volledig nieuwe regeling inzake Woninghuur uitgevaardigd.

Op deze studienamiddag worden het Vlaams Woninghuurdecreet (Decreet Vlaams Parlement van 9 november 2018) en al de uitvoeringsmaatregelen (onder meer het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018) op een overzichtelijke, grondige en praktijkgerichte wijze besproken.

Alle belangrijke nieuwigheden inzake de verhuring van een woning-hoofdverblijfplaats komen aan bod.

De studiedag geeft een thematische bespreking (en geen artikelsgewijze) bespreking van:

 • toepassingsgebied,
 • duur van de huur, opzeggingsmogelijkheden en einde van de huur,
 • relationele aspecten van de huur: medehuur door gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden,
 • overdracht van huur en onderhuur,
 • verkoop van het verhuurde goed,
 • verhuring van het gehypothekeerde goed,
 • financiële aspecten van de huur: huurprijs, kosten en lasten en huurwaarborg,
 • woonkwaliteitsnormen,
 • onderhoud en herstelling van het gehuurde goed,
 • verplichtingen van verhuurder en huurder,
 • procedurele aspecten van de huur.

Op de studiemiddag worden ook een model van een onderhandse woninghuurovereenkomst van negen jaar en een model van een notariële woninghuurovereenkomst van lange duur voorgesteld en toegelicht. Bij elk deelonderwerp wordt kort de vergelijking gemaakt met de federale Woninghuurwet. Er wordt bij elk deelonderwerp ook aangeven of er al dan niet kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Op het einde van de studiemiddag wordt kort stilgestaan bij de verhuring van studentenkamers en vakantiewoningen.


Doelgroep

Al wie beroepshalve met het sluiten van woninghuurovereenkomsten te maken heeft: (kandidaat-)notarissen, notariële juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, vrederechters, rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, vastgoedmakelaars en rentmeesters, landmeters, bankjuristen inzake hypothecair krediet, verzekeringsjuristen inzake brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.


Voorzitterschap

 • Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar Contracten- en Vennootschapsrecht, KU Leuven, ere-notaris (14 mei, Rillaar)
 • Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar Handels- en Verzekeringsrecht, KU Leuven (23 mei, Blankenberge)

Sprekers

 • Astrid Clabots, advocaat te Hasselt en Oostende (Clabots Advocaten)
 • Jan Kamoen, voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken Oost-Vlaanderen, docent Vastgoedrecht HoGent
 • Dirk Meulemans, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel), docent Vastgoedrecht HoGent
 • Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
 • Isabelle Suy, advocaat te Dendermonde (Synergylaw)
 • Veerle Van de Keere, advocaat te Roeselare (Emergo Advocaten)
 • Isis Vermander, notaris te Wuustwezel

Programma

12.15 uur: Onthaal met broodjes

13.00 uur: Eerste sessie

 • Algemene situering en krachtlijnen. Toepassing in de tijd van de nieuwe regeling
 • Toepassingsgebied van de nieuwe regeling inzake woninghuur
 • Duur van de huur: de vier types van woninghuurovereenkomsten
 • De vorm van de woninghuurovereenkomst
 • De verplichte vermeldingen in de woninghuurovereenkomst en de vulgariserende toelichting
 • De registratie van de woninghuurovereenkomst. De overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid van de woninghuurovereenkomst van lange duur
 • De opzeggingsvergoedingsmogelijkheden voor de verhuurder en voor de huurder
 • De verlenging wegens buitengewone omstandigheden
 • Andere beëindigingsgronden van een woninghuurovereenkomst
 • De aanstelling van een curator bij niet-ontruiming
 • De verderzetting van de huur door één of meerdere erfgenamen
 • De medehuur: gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Verkoop van het verhuurde goed. Tegenwerpelijkheid van de lopende huur aan de koper
 • Verhuring van het gehypothekeerde goed. Tegenwerpelijkheid van de huur aan de bank (de hypothecaire schuldeiser)

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: Tweede sessie

 • De huurprijs en de kosten en lasten: publiciteit, vaststelling en herziening
 • De indexatie van de huurprijs
 • De huurwaarborg
 • De staat van het gehuurde goed. De Woonkwaliteitsnormen. De renovatiehuurovereenkomst
 • De plaatsbeschrijving. De leveringsplicht van de verhuurder. Onderhoud en hertelling van het gehuurde goed tijdens de huur. De teruggaveplicht van de huurder
 • De vrijwaring voor uitwinning. De vrijwaring voor verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid van de huurder voor brand, waterschade en huisgenoten. Verplichte en nuttige verzekeringen
 • Het opstellen van een onderhandse of notariële woninghuurovereenkomst
 • Procedurele aspecten inzake woninghuur. Geen arbitragebeding. Bevoegde rechter. Rechtspleging. Verzoening. Uithuiszetting.
 • De verhuring van studentenkamers: een summiere kennismaking
 • De verhuring van vakantiewoningen: toepasselijke wetgeving
 • Besluit door de Voorzitter

18.15 uur: Einde


Deelnameprijs

€ 185,- + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)

 • korting 15% voor NNK-abonnees: stuur een mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode
 • korting voor UVS-leden: stuur een mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode

Inbegrepen: broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus en opleidingscertificaat


Accreditatie

 • Landmeters-experten: 4 uur erkend
 • Vastgoedmakelaars BIV: 5 uur erkend
 • Notariaat: 4,5 uur erkend (nr. 18/29884)
 • IGO in aanvraag

Praktisch

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


Locatie

Maandag 9 september 2019, Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge (gratis parkeerplaats)
OF
Woensdag 11 september 2019, ’t Rietlaer, Langestraat 34, B-3202 Rillaar (gratis parkeerplaats)


Inschrijven

Klik hier.

Ghent University, IRCP, and ESC present:

19th Annual Conference of the European Society of Criminology

ConverGENT

Convergent roads, bridges and new pathways in criminology

Ghent, September 18th – 21st 2019

Sponsored by Gompel&Svacina


Four Days of Powerful Talks

Belgium is a relatively small country on the world map, yet it has among the highest density of criminologists and criminology students and played an important historical role in the development of different schools of thought.

​Belgium also has something unique to offer as a meeting point for social scientists. Its complex political structure and its central location at the heart of institutional Europe draws the interests of political sciences. Because of its high population density, specific opportunity structure and growing diversity in the urban contexts, its cities constitute interesting social laboratories for criminologists.

​The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads, whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses, opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some (criminological) bridges are in desperate need of repair after years of dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold new ideas and pathways.

​The organizing committee and the board of the ESC kindly invite you to take part in discussions on (cross)roads, bridges and new pathways in criminology.


Date: Wednesday September 18th – Saturday September 21st 2019

Location: Ghent University

Register here: Eurocrim2019

 

De decaan van de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen en de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek
nodigen u uit voor de voorstelling van het proefschrift van
JAN DEVOS
Freinet in Vlaanderen
Oorsprong, appropriatie en actuele vertogen van de freinetpedagogiek.

Waar?

Aula

Voldersstraat 9

9000 Gent

Wanneer?

Woensdag 25 september 2019.

16:00u

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 20 september 2019 via https://eventmanager.ugent.be/devos


Jan Devos

Freinet in Vllaanderen. Oorsprong, appropriatie en actuele vertogen van de freinetpedagogiek

Gompel&Svacina | 284 blz. | € 34,- | isbn 978-94-6371-160-9

Meer informatie: klik hier.

Lezing van Prof. dr. David Criekemans naar aanleiding van zijn boek ‘Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie‘.

Waar?

Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-33
2018 Antwerpen

Wanneer?

Woensdag 25 september 2019.

13:30-16:00

 

Klik hier voor meer info en tickets.

WELWIJS organiseert i.s.m. NICC en LINC

STUDIEOCHTEND

TURBULENTE LEERLINGEN

probleemgedrag op school positief aanpakken

Schaarbeek, dinsdag, 1 oktober 2019


In het boek ‘Turbulente Leerlingen’ (Gompel&Svacina, september 2019) komen niet alleen theoretische inzichten over probleemgedrag aan bod. Heel veel inzichten uit de schoolpraktijk worden gebundeld en veelbelovende, inspirerende projecten worden gedetailleerd beschreven om heikele thema’s op school constructief aan te pakken.

Hoe ga je het best om met turbulente leerlingen? Hoe voorkom je dat zij probleemgedrag stellen? Hoe ga je het best om met thema’s zoals storend gedrag in de les, of met radicalisering, of agressie? En wat kun je doen als er grensoverschrijdend gedrag werd gesteld? En vooral: hoe doe je dat met een maximale aandacht voor een positief schoolklimaat?

Op deze studieochtend worden recente onderzoeksresultaten besproken en worden inspirerende praktijkvoorbeelden voorgesteld en doorgelicht. Zo leer je als school de binding met de leerlingen te versterken en hoe je vanaf het eerste jaar kunt inzetten op preventie van probleemgedrag.

Naast de thema’s die op deze dag aan bod komen, gaat het boek ‘Turbulente Leerlingen’ ook in op de thema’s pesten, spijbelen, en het voorkomen van druggebruik.

Kom inspiratie opdoen op dinsdag, 1 oktober 2019 en geniet van het voordelig aanbod om het boek aan te kopen (zie verder).


Programma

08.45 uur  Onthaal

09.00 uur  Verwelkoming

09.15 uur  Sociale bindingen op school: resultaten van een onderzoek

Dieter Burssens, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

09.45 uur  Nieuwe autoriteit en verbindend gezag

Sven Bussens, Hogeschool Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

10.15 uur  De ecologie van polarisering. Het ECOPOL-project

Veerle Berx, Preventiedienst van de stad Brussel

10.45 uur  Koffiepauze

11.15 uur  Een herstelgericht antwoord op agressief en norm-overtredend gedrag

Tom van Waterschoot , PrOS – CGG De Pont

11.45 uur  Samen risicosituaties op school positief doen kantelen

Laurent Thys, voormalig Directeur VCLB Leuven

12.45 uur  Afsluiting


Datum: Dinsdag 1 oktober 2019
Locatie: De Factorij – Zaal Mimosa, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
Deelnameprijs: € 20.
Speciale actie: € 35 voor inschrijving studiedag + aankopen van boek

Voor inhoudstafel boek, zie hier

Inschrijving: inschrijven kan online of per post: zie www.welwijs.be

Uitnodiging boekpresentatie

Walter Lotens

‘Rebelse plekken, over municipalisme en commons’

(met commentaar van Pascal Gielen, cultuursocioloog UA en Koen Wijnants (Commons lab Antwerpen)


‘Rebelse plekken’ is een zoektocht naar nieuwe initiatieven die haaks staan op het dominante neoliberale denken. ‘Commons’ en ‘municipalisme’, twee begrippen die dicht bij elkaar aanleunen, behoren tot die mondiale en hoopvolle grondstroom. Op vele plaatsen zijn het geen abstracties meer, maar beginnen ze stilaan tot het nieuwe normaal van het dagelijkse leven te behoren. ‘Rebelse plekken’ beginnen de wereldkaart stilaan in te kleuren.

Walter Lotens zoekt die plekken op in Frankrijk (De Larzac, Nôtre Dame-des-Landes (ZAD), Saillans, Loos-en-Gohelle en Grenoble) en in Spaanse ciudades rebeldes zoals Barcelona en Madrid. Nabijheid en herkenbaarheid maken kleine, maar ook grote steden tot een uitgelezen schaal om samen-leven te organiseren.

Hij trekt bovendien de oceaan over naar Latijns-Amerika. Daar is de bewaarplaats van sociale mechanismen, die bij ons onder een moordende economische ratrace ondergesneeuwd zijn geraak: het Buen Vivir, de wateroorlog in Cochabamba, de fábricas recuperadas in Buenos Aires en de Zapatistas in Chiapas.

Op rebelse plekken wordt de boeiende kunst van het organiseren van hoop beoefend: met vallen en opstaan rijzen daar de vage contouren van een andere wereld op. Step by step. Walter Lotens volgt en beschrijft die stappen.

 

Walter Lotens, moraalfilosoof, Latijns-Amerika watcher en freelancer voor www.dewereldmorgen en www.uitpers.be schrijft over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema’s die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).

 

Walter Lotens (2019), Rebelse plekken. Over municipalisme en commons.

Oud-Turnhout – ’s-Hertogenbosch, Gompel&Svacina, www.gompel-svavcina.eu,  184 blz. prijs: 23 euro,  ISBN 9789463711487


Praktisch

Wanneer?

Woensdag 2 oktober 2019, 20 uur.

Waar?

Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31/33, 2018 Antwerpen

Graag aanmelden via www.elcker-ik.be/Deze week in Elcker-ik

Symposium Filosofie en Kunst

Presentatie van het huidige themanummer van Filosofie-Tijdschrift (Kunstfilosofie) te Amsterdam.


Tijdens dit symposium gaan Arthur d’ Ansembourg & Neva Lukic in gesprek met Joke Hermsen gemodereerd door Renée Hartog.

Vervolgens volgen enkele korte lezingen met bijdragen van kunstenaars en auteurs aan Filosofie-Tijdschrift.

Na de pauze presenteert kunstenaar Neva Lukic haar boek Endless Endings door daarover in een diepgaande reflectie te gaan met schrijver en filosoof Joke Hermsen.


Waar? 

Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam

Wanneer?

Donderdag 3 oktober van 16.30-18.30 uur

 

Meer informatie: klik hier.

Dag van dyslexie 2019 – De kansen van dyslexie

DYSLEXIE KENT, NAAST DE UITDAGINGEN, OOK EEN ANDERE KANT DIE JUIST KANSEN BIEDT
Want iedereen is ergens niet goed in en ergens anders juist wel goed in. Zo ook bij dyslexie. Tijd om daar op in te zoomen tijdens de Dag van Dyslexie. Door middel van nationale en internationale sprekers, verschillende workshops, het expertpanel en de papa-en-mama-desk zullen we jullie meenemen in deze positieve visie. Ben je een jonge of volwassen dyslect, ouder, partner, remedial teacher, dyslexiebegeleider, orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator, werkgever, of gewoon geïnteresseerd in dyslexie? Dit is jouw kans om meer te weten te komen over het 360º beeld van dyslexie.


TWEE PROGRAMMA’S
Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen wat te doen is en iedereen kan komen, zijn er niet één maar twee programma’s.

Het DAG-programma (10-17 uur):

• nationale en internationale sprekers
• lunch
• inspirerende break-out sessies
• discussie panel
• papa & mama desk
• workshops (kids en ouders)
• leuke nieuwe producten mbt dyslexie
• toegang weekend van de wetenschap
(ook in Circl)

Inclusief boeklancering Dyslexie 360° van Nel Hofmeester (Gompel&Svacina uitgevers)

Een dagticket kost € 25,-.

Het DOE-programma (11-16 uur doorlopend):

• papa & mama desk
• workshops (kids en ouders)
• leuke nieuwe producten mbt dyslexie
• toegang weekend van de wetenschap
(ook in Circl)

‘Pay as you like’ (op locatie)


Praktisch

Wanneer? Zaterdag, 5 oktober 2019
Waar? Circl – Gustav Mahlerplein 18, Amsterdam

Meer informatie en inschrijven: klik hier.

Symposium Burgerschapsonderwijs

Dinsdag, 15 oktober, 16 uur

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

 

Bij het verschijnen van het boek “De moed tot zelfspot: burgerschap in het onderwijs” (werkgroepvoorzitter: prof. dr. Marc Vermeulen) zal de TeldersStichting in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting een gezamenlijk symposium organiseren over burgerschapsonderwijs.

Reeds is ook vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting over dit thema een publicatie verschenen.

 

Er zal een spreker vanuit de TeldersStichting optreden, evenals een spreker vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hierna zal er een paneldiscussie plaatsvinden, met aansluitend een netwerkborrel.

Het symposium zal zich vooral richten op de vraag hoe (en hoe niet) burgerschap in het onderwijs vorm moet krijgen.

 

Belangstellenden voor dit symposium kunnen zich aanmelden via info@teldersstichting.nl onder vermelding van ‘Symposium Burgerschapsonderwijs 15 oktober’.

 

“De moed tot zelfspot: burgerschap in het onderwijs” is een uitgave van Gompel&Svacina.

Symposium Dierschap

Naar een gedeelde ruimte voor mens en dier


Een symposium georganiseerd naar aanleiding van het boek ‘Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier’. ‘Dierschap’ is een inspirerend reflectieboek voor iedereen die op professionele basis bezig is met de planning, het ontwerp, de aanleg of het onderhoud van stedelijke ruimtes. Dieren spelen immers niet alleen een centrale rol in het leveren van allerhande ecosysteemdiensten, ze brengen ook kleur in de stad. Vaak bestaat er wel interesse bij stadsplanners, ontwerpers en beheerders om iets te doen voor stedelijke fauna, maar blijkt er in de praktijk toch veel aarzeling te bestaan. Hoe begin je eigenlijk aan het incorporeren van dieren in de planning, het ontwerp of beheer? Tijdens dit symposium belichten sprekers uit binnen en buitenland het ontwerp, de planning en het beheer voor en door dieren vanuit uiteenlopende gezichtspunten.

 

Programma

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Welkom

* SYLVIE VAN DAMME (HOGENT)

10.15 Lezingen

* CLEMENS DRIESSEN (WUR) – HOE ONTWERPEN VOOR DIEREN?
* JONAS VANNESTE (BUUR) – DIEREN ALS NIEUWE BEWEEGREDEN VOOR CONCEPTEN EN INGREPEN IN HET LANDSCHAPSONTWERP
* GEERT DE BLUST (INBO, UA) – BEHEER VOOR DIERVRIENDELIJK STADSGROEN
* ROBBERT SNEPP (WUR) – DE BETEKENIS VAN NATUURINCLUSIEF BOUWEN VOOR BIODIVERSITEIT, BURGER EN BOUWER
* GEERT HEYNEMAN (STAD GENT) – HET GENTSE SOORTENPLAN

12.00 Lunch

13.00 Keynote GEERTJE WIJTEN (Gemeente Amsterdam) – GROENVISIE AMSTERDAM: VOOR MENS EN DIER

14.00 Keynote WOLFGANG WEISSER (TUM) – ANIMAL-AIDED DESIGN – RECONCILING CONSERVATION AND LANDSCAPE ARCHITECTURE (Engels gesproken)

15.00 Het boek! GLENN DELIÈGE (HOGENT) –DIERSCHAP: NAAR EEN GEDEELDE RUIMTE VOOR MENS EN DIER

15.30 Receptie met koffie en gebak

 

Praktisch

Wanneer? Dinsdag, 15 oktober 2019
Waar? Hogeschool Gent, Zwarte Zaal van de Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, B-9000 Gent

 

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht en kan via onderstaande link. Als u deel wenst te nemen aan de lunch dient u in te schrijven voor 8 oktober:
https://forms.gle/Y86iMEJTvCSdYgps6

Thema-avond

Driehoeksverhoudingen

met

Paul Verhaeghe, Mark Kinet, Lut De Rijdt 

donderdag 17 oktober om 19.00u

in boekhandel Limerick, Gent


Eerder dit jaar verscheen  in de reeks Psychoanalytisch Actueel de 27ste uitgave gewijd aan het thema Driehoeksverhoudingen (redactie: Mark Kinet en Willem Heuves). Uitgeverij Gompel&Svacina en Boekhandel Limerick nodigen u graag uit op een thema-avond.

Paul Verhaeghe

Gewoon hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse UGent

leidt in

 

Mark Kinet

Psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, gaat in op de volgende vraag:

Hoe seksueel en hoe universeel is het Oedipuscomplex van Freud?

 

Lut De Rijdt

Voorzitter van de Belgische School voor Psychoanalyse

gaat vervolgens met Mark Kinet in tweegesprek.

 

De avond wordt bezegeld met een borrel.

Het boek ‘Driehoeksverhoudingen’, is verkrijgbaar tijdens een signeersessie.


Deelname aan de thema-avond is gratis.

Het aantal deelnemers is beperkt, aanmelden verplicht: uiterlijk 10 oktober via www.limerick.be

Limerick, Koningin Elisabethlaan 142, Gent (100m van St Pieters Station)

Alleen voor volwassenen? 125 jaar psychoanalyse

Reeks van seminaries o.l.v. dr. Mark Kinet

Wanneer?

vanaf 18 februari 2020

Waar?

Kliniek Sint-Jozef – Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem

 

Meer informatie: www.markkinet.be

Eerste aankondiging

 

Congres Ouderenzorg o.l.v. Luc Van de Ven:

Lichaam en geest: een samenspel of tegenspel


Donderdag, 14 mei 2020, 09.30 uur – 16.00 uur

De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Organisatie: Gompel&Svacina Uitgevers

 

Programma en nadere gegevens volgen. Noteer alvast de datum.

 

www.gompel-svacina.eu

find out indian tubekitty