Evenementen

1

Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2022-2023 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de vierde keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar en voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

 

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Alle masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de drie afgelopen academiejaren (2019-2020, 2020-2021 of 2021-2022) voor de uiterlijke indiendatum van
16 september 2022. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

 

Wat houdt de prijs in?

 • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
 • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen vóór 16 september 2022, 23.59 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

 • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
 • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
 • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

 

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoeks-symposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent dat zal doorgaan op vrijdag 16/12/2022 van 13.30 tot 17 uur in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • De wetenschappelijke kwaliteit;
 • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
 • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Meer informatie via orthopedagogiek@ugent.be

 

Luc van de Ven

In de moderne ouderenzorg nemen het gesprek en de ontmoeting tussen de oudere, familieleden of andere mantelzorgers en de professionele hulpverlener een centrale plaats in. Toch is deze samenwerking vaak verre van eenvoudig. In de voormiddag van dit congres wordt dieper ingegaan op de knelpunten en werkpunten in de communicatie tussen hulpverleners en familieleden. In de namiddagsessie komen enkele specifieke uitdagingen in de begeleiding van families aan bod.

Voor professionele hulpverleners, begeleiders, mantelzorgers en andere betrokkenen, senioren, directieleden ouderenorganisaties, beleidsverantwoordelijken, …

ORGANISATIE:

Uitgeverij Gompel&Svacina en Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Voor meer informatie en inschrijving: Klik hier

Uitnodiging boekvoorstelling: Het Forum Romanum. Stenen en stemmen

Donderdag 5 mei om 20 uur

Cultureel centrum De Romaanse Poort (loka​al A.1.3.): Brusselsestraat 63 in 3000 Leuven (klik hier voor het routeplan)

Gratis lezing met signeersessie door de auteurs

Het Forum Romanum blijft mensen al generaties lang fascineren. Hoe het Forum Romanum er kan hebben uitgezien, daarover blijven archeologen, historici en classici elkaar in de haren vliegen.

Auteurs Guido Cuyt en Michiel Verweij komen in wereldprimeur voor S.P.Q.R. dit gloednieuwe en rijk geïllustreerde boek voorstellen. Na hun lezing zullen beide auteurs hun boek signeren. Het boek zal ter plekke te koop zijn. De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

Deze nieuwe publicatie volgt de evolutie van de recente archeologische ontdekkingen en theorieën. Geen saaie beschrijvingen van archeologische resten, geen opsommingen van afmetingen en steensoorten. De informatie die voortspruit uit de talloze opschriften, is soms opzienbarend. De auteurs vullen met dit nieuwe standaardwerk de leemtes op in de kennis van één van de bekendste archeologische sites uit de Romeinse oudheid. Zodoende krijgen die stenen opnieuw hun stem. Stenen en stemmen dus…

Lees hier meer over het boek.

Boekpresentatie: Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden

Het boek “Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden” vertelt het verhaal van het Christelijk Werknemersverbond van Antwerpen over de periode tussen 1965 en 2015

Auteur: Peter Vanhooren

Wanneer? 25 maart 2022, 20.00 uur

Waar? vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Inschrijven?  Inschrijven kan via prov.antwerpen@beweging.net

BISC - VerhaegenBISC Conferentie
‘In de helft mijner dagen… Spionnen van Mortsel’

24 Maart 2022

Program

08.30 – 09.00: ‘Reception’ (and allocation of places within the COVID-19 measures)

09.00 – 09.10: ‘Opening seminar’

Guy Rapaille (Chairman BISC).

09.10 – 10.10: ‘De Inlichtingen- en Actieagenten, een bijzondere vorm van het Verzet tijdens WOII.’

Robin Libert (RUSRA-KUIAD & BISC). Great-nephew of two IAA of the IAS ‘Jean’

10.10 – 10.50: ‘The RAF Special Duties Service. Supporting the Resistance.’

RAF Group Captain Justin Fowler, Defense Attaché to Belgium and Luxembourg, British Embassy

10.50 – 11.10: ‘Coffee break’

11.10 – 11.20: ‘De historische criminologie en het onderzoek naar de Inlichtingen- en Actieagenten.’

Prof. Dr. Marc Cools (UGent & VUB, BISC & RUSRA-KUIAD)

11.20 – 11.40: ‘Wetenschappelijk onderzoek naar de Inlichtingen- en Actiediensten.’

Robin Liefferinckx (RUSRA-KUIAD & BISC). Great-grandson of an IAA of the IAS ‘Comète’

11.40 – 11.50: ‘Sociaalhistorisch onderzoek naar de Inlichtingen- en Actieagenten.’

Prof. Dr. Marnix Beyen (UAntwerpen, BISC)

11.50 – 12.50: ‘In de helft mijner dagen… Een sociaalhistorische studie van de Inlichtingen- en Actieagenten van Mortsel.’

Tibo Minsart (Historicus UAntwerpen, RUSRA-KUIAD)

12.50 – 13.00: ‘Conclusies’

Marc Cools

13.00 – 13.15: ‘Slotreflecties’

Livia Moreau, Schepen van onderwijs, ruimtelijke ordening, stedenbouw en wooncode, juridische zaken van de Stad Mortsel. Granddaughter of an IAA of the IAS ‘Socrates’

Conferentie voorzitter: Kathleen Van Acker (BISC)

Locatie

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig Kruisstraat 16
2640 Mortsel

 

Praktische informatie

Deelnameprijs

 • Deelname: 30 euro (Student: 10 euro)
 • Deelname inclusief Cahier Inlichtingenstudies (thema “Spionnen van Mortsel”): 55 euro (Student: 35 euro)

Het boek “Het Schaduwleger. Van clandestiniteit naar herinnering. L’Armée de l’ombre. De la clandestinité à la mémoire” is verkrijgbaar voor 40 euro (winkelprijs 45 euro), door overschrijving op rekeningnr. BE76 0000 0725 5495 of asbl RUSRA-KUIAD vzw.
The boek wordt op de conferentie overhandigd.

Registratie
Via website: https://congrezzo.ugent.be/bisc-conference-032022/re23-bisc-2022-registration

COVID-19 maatregelen:
Schrijf zo spoedig mogelijk in. Beschikbare plaatsen worden chronologisch verdeeld. Het is pas mogelijk om uw gereserveerde plaats effectief toe te wijzen na ontvangst van uw betaling. Ter plaatse betalen is NIET mogelijk. Zonder voorafgaande betaling kunnen wij geen toegang verlenen.

Je CST (COVID Safe Ticket) moet bij de ingang worden getoond.

Taal: De voordrachten worden gegeven in het Nederlands en Engels. Vragen kunnen ook in het Frans gesteld worden.


→Voor meer informatie over onze BISC seminars en publicaties kunt u een e-mail sturen naar: bisc.secretaris@gmail.com
Meer informatie: https://www.ugent.be/re/cssr/nl/actueel/agenda/biscmaart2022.htm


Na het seminar gaan de bestuursleden van BISC en RUSRA-KUIAD naar de Begraafplaats ‘Mortsel-Dorp’ (Lepelstraat 1), om een ​​bloemenhulde te brengen aan het ‘Monument van de Weerstand’ en om de graven van de Mortsel te begroeten Inlichtingen- en actieagenten. Deelnemers aan het seminar worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Het draaiboek – met de conferentie en de getroffen veiligheidsmaatregelen – voor dit seminarie werd voorgelegd aan het ‘risicomodel covid events’. In deze periode van COVID-19 pandemie vragen we je uitdrukkelijk om alle sanitaire instructies op te volgen, evenals de richtlijnen die je ter plaatse krijgt!

Onderzoeksnamiddag vakgroep Orthopedagogiek

Op de valreep zullen we dit jaar toch nog onze jaarlijkse onderzoeksnamiddag kunnen organiseren met als thema: “On revient toujours à ses premières amours”. Hierbij blikken we ‘live’ terug op drie doctoraatsonderzoeken die in coronatijden verdedigd werden voor een online publiek. Met Broekaerts integratieve handelingsorthopedagogiek als rode draad, gaan we in op de bevindingen van de doctoraten van Lana De Clercq, Anne Dekkers en Filip Morisse.

 1. Ouderschapspraktijken en -ervaringen in gezinnen met kinderen met en zonder autismespectrumstoornis, cerebrale parese of Downsyndroom (L. De Clercq)
 2. Wegen naar herstel van verslaving: kwalitatief onderzoek naar persoonlijke ervaringen en ondersteuningsnoden (A. Dekkers)
 3. Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking: toepassing van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) en aansluitende coachingsmethodieken (F. Morisse)

Naar intussen goede gewoonte wordt aansluitend de masterproefprijs Eric Broekaert uitgereikt aan de beste masterproef van de voorbije periode.

De namiddag gaat van start om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur, met aansluitend receptie.

Noteer 21 december alvast in jullie agenda!

Locatie: Auditorium 5 in de gerenoveerde gebouwen van de H. Dunantlaan 1 – 9000 Gent

Meer informatie over hoe je kan inschrijven en het programma volgt later.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent & Gompel&Svacina uitgevers

Boekpresentatie: Humanisme in woelige tijden

Sprekers: Rik Pinxten, Erika Vercammen en Lieven Tavernier

Wanneer? 24 november 2021, 19.30 – 21.30 uur

Waar? Zaal Kahn, Zebrastraat – Gent

Inschrijven? Deelnemen is gratis, registreren noodzakelijk.

Wij volgen de veiligheidsregels: denk om uw covid-safe-ticket en mondkapje bij de toegang aub.

Om te registreren: klik hier

Programma en sprekers:

21 september -19-21 uur: Academische opening

René Girard en het zondebokmechanisme

Docent: Stijn Latré

22 september – 14-17 uur: Postmodern: een spel van brokken en lijmen

Docenten: Rik Pinxten & J.P. Van Bendegem & Peter Schmidt

29 september – 14-17 uur: Psychiatrisch stigma

Docent: Erik Thys

06 oktober – 14-17 uur: Haatzaaiers. Extreemrechtse radicalisering

Docenten: Paul Ponsaers & Elke Devroe

13 oktober – 14-17 uur: Wie is wie (Identiteit)?

Docent: Willy Bruggeman

27 oktober – 14-17 uur: Geweld herdacht voorbij oorlog en vrede

Docent: Geert Van Coillie

17 november – 14-17 uur: “ja of JA” De strategie van het geluk

Docent: Frederik Imbo

24 november – 14.17 uur: Wat heeft het klimaat met vrede te maken?

Docente: Valerie Del Re

01 december – 14-17 uur: Uitdagingen uit het jeugddelinquentierecht

Docente: Wendy De Bondt

08 december – 14-17 uur: Kernwapens, weg ermee!

Docent: Tom Sauer

15 december – 18-20 uur: Armoede als vorm van structureel geweld

Docente: Bea Cantillon

Alle informatie betreffende de openingssessie en inschrijving via deze link:

https://www.ucsia.org/home/themalijnen/europa-en-solidariteit/evenementen/opleiding-vredeseducatie-2021/

PROGRAMMA

12.30 uur – Onthaal

13.00 uur – Verwelkoming
Prof. dr. Stijn Vandevelde, promotor doctoraat en symposiumvoorzitter

13.15 uur – Voorstelling doctoraatsonderzoek “Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek”.
Dr. Filip Morisse

14.00 uur – Intermezzo
Prof. dr. Geert Van Hove en prof. dr. Claudia Claes

14.15 uur – Kwaliteit van leven en personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen
Prof. dr. Alice Schippers

14.45 uur – Het nut van probleemgedrag, een interactief masterclass-je
Geert Bettinger

15.05 uur – Pauze

15.30 uur – Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking binnen actuele ontwikkelingspsychologie, emotieregulatietheorieën en stressmodellen
Prof. dr. Sarah De Pauw

16.00 uur – Intermezzo
Prof. dr. Geert Van Hove en prof. dr. Claudia Claes

16.15 uur – Evolutie van het beleid t.a.v. personen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid. Gekruid vanuit een familieperspectief.
Rik Ouvry

16.45 uur – Afsluiter en voorstelling boek “Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking. Theorie, wetenschap en praktijk.”
Prof. dr. Stijn Vandevelde en dr. Filip Morisse

17.00 uur – Feestelijke receptie

→ Deelname aan het symposium kost 50 euro. Daarin zitten ook een exemplaar van het boek Emotionele ontwikkeling bij personen met en verstandelijke beperking. Theorie, wetenschap en praktijk (Gompel & Svacina Uitgevers), dat verschijnt n.a.v. het doctoraat, en een hapje en een drankje tijdens de receptie vervat.

Symposium - Emotionele ontwikkeling

Webinar: Hoe kun je constructief gedrag op de werkvloer stimuleren?

Plantmanagers die een operationeel strategisch plan op de werkvloer willen implementeren, krijgen vaak met weerstand te maken.

 • Hoe kun je als leidinggevende op de productievloer een invloed hebben op het gedrag van je medewerkers?
 • Hoe werkt weerspannig en irrationeel gedrag?
 • En hoe kun je er vat op krijgen?

In dit gratis introductie-webinar geeft auteur Hanneke Kennes een aantal praktische tips hoe je met je team reële vooruitgang kunt boeken in je operationele doelstellingen.

Voor wie?

Elke leidinggevende die constructief gedrag op de werkvloer wil stimuleren.

Wanneer?

Dit webinar vond plaats op dinsdag 8 juni juni 2021, 16:30 – 17:15, live in de studio van uitgeverij Gompel&Svacina in Antwerpen. U kunt het gratis online herbekijken.

Spreker/auteur

Hanneke Kennes is bestuurder van Blue Wise en gespecialiseerd in leiderschap, motivatie en communicatie. Als consultant begeleidt ze plantmanagers bij het bereiken van hun operationele doelstellingen op de werkvloer. Zij publiceerde recent bij Gompel&Svacina het boek ‘De plantmanager op de werkvloer. Reparatiekit voor het stroomcircuit’