https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Alleen voor volwassenen? 125 jaar psychoanalyse

Reeks van seminaries o.l.v. dr. Mark Kinet

Wanneer?

vanaf 18 februari 2020

Waar?

Kliniek Sint-Jozef – Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem

 

Meer informatie: www.markkinet.be

27ste VRG-Alumnidag, Recht in beweging

Vrijdag, 6 maart 2020

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Leuven


Elk voorjaar vindt de VRG-Alumnidag plaats. Om en bij de 475 alumni verzamelen in De Valk.

Op het programma staan een twintigtal juridische en andere voordrachten, gevolgd door de uitreiking van de VRG-Alumniprijs tijdens de academische zitting. Op 06/03/2020 wordt de VRG-Alumniprijs uitgereikt aan … (wordt nog bekendgemaakt).

Deelnemers ontvangen een volledig verslagboek met de uitgeschreven tekst van de meeste voordrachten.

De VRG-Alumnidag wordt erkend door de Orde van Vlaamse Balies, het BIBF, de Nationale Kamer van Notarissen, het IAB,  de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het IBJ. (erkenning in aanvraag voor 2020)


Waar?

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Tiensestraat 41

3000 Leuven

Wanneer?

Vrijdag, 6 maart, 12.30 – 17.00 uur

Inschrijven

Inschrijven via deze link. 

 

Het verslagboek verschijnt bij Gompel&Svacina.

Vorige edities van Recht in beweging:

Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven

Vrijdag, 6 maart 2020

Antwerp Management School


Tijdens deze derde editie van de MRE Disruptive sessions staat het thema “Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven” centraal. Deze editie zal in het Nederlands worden gegeven.

Filip Canfyn zal je gastspreker zijn.


Waar?

Antwerp Management School

Boogkeers 5

2000 Antwerpen

Wanneer?

Vrijdag, 6 maart, 16.45 – 19.00 uur

Inschrijven

Inschrijven via deze link. 

 

Filip Canfyn

Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven. Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme

Gompel&Svacina Uitgevers | 180 blz. | € 27,- | ISBN 978-94-6371-104-3

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Informatiegestuurde Politie”

donderdag 12 maart 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


In het streven het politiewerk gerichter, effectiever en efficiënter te maken door een degelijke analyse van beschikbare informatie, wordt het ideaal van een “Informatiegestuurde Politie” al enkele decennia nagestreefd in vele politieorganisaties. Het omzetten van dit ideaal naar de praktijk gaat echter niet zonder slag of stoot. De technologische omgeving waarin de politie functioneert is intussen immers grondig gewijzigd. De mogelijkheden om grote hoeveelheden “big data” op te slaan en te analyseren zijn enorm toegenomen. Deze ontwikkeling werpt de vraag op in hoeverre het lukt om de politie om te vormen tot een hoogwaardige informatie- en kennisorganisatie. Welke beperkingen en voorwaarden doen zich daarbij voor? Hoe krijgen noties als “Predictive Policing” of “the Policing of Risks” in de praktijk vorm? Wat zijn de morele en normatieve aspecten en vragen die deze ontwikkelingen bij de politie oproepen? Op deze vragen wordt ingegaan tijdens deze studiemiddag.


Programma

13.30     Verwelkoming

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35     “Wordt de politie in België al dan niet gestuurd op basis van informatie”

Jelle Janssens – Docent Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent – Piloot van het Cahier Politiestudies “Informatiegestuurde Politie”

Waar komt het idee van “Informatiegestuurde Politie” eigenlijk vandaan, hoe werd het onthaald in België en wat impliceert een dergelijke aanpak? Jelle geeft zijn visie op de stand van zaken in België en maakt een uitstap naar andere Europese landen.

14.00     Predictive policing ontcijferd”

Lauren Waardenburg – Promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Lauren gaat in op haar etnografische studie naar het gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) voor politiewerk in Nederland. Ze kijkt naar zowel de invoer als de uitkomsten van CAS-voorspellingen en geeft een uitleg over hoe het gebruik van dit systeem in de praktijk tot stand komt.

14.25     Koffiepauze

14.55     Een realistische, kritische maar ook wel optimistische kijk vanuit de praktijk”

Mark Crispel – Korpschef PZ Zennevallei

Mark heeft het over de praktijk van IGP in zijn politiezone, op het eerste gezicht een evidentie, maar dat is het lang niet altijd. Niet alleen de massa aan informatie baart zorgen, maar ook de technische  hulpmiddelen die erbij te pas komen denderen in een rotvaart op de politie af.

15.20     De bestuurlijke aanpak van organized crime en haar vitale informatieflux”

Annemie De Boye – Coördinator Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum ARIEC – Hasselt

De bestuurlijke aanpak wordt vandaag vaak ingezet in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, waarin lokale besturen een toenemende actieve rol gaan spelen. Centrale processen hierin zijn het vergaren én delen van informatie. De spelregels hierbij worden door Annemie duidelijk op één lijn gezet.

15.45     Discussie (o.l.v. Prof. dr. Jelle Janssens) en besluit

16.10     Dankwoord

Elke Devroe – Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies, Directeur Vlaams Vredesinstituut

16.15     Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer?

Donderdag, 12 maart, 13.30 – 16.10 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 54 “Informatiegestuurde Politie” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: Klik hier

Communiceren met ouderen

Donderdag, 12 maart 2020, 10.00 uur – 16.15 uur

De Stroming – Aula, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


Ouderen vragen respect en wensen als volwassenen aangesproken en behandeld te worden. Niet met kinderlijke taal of op een onvolwassen wijze. Hoe kunnen begeleiders, hulp- en zorgverleners en andere betrokkenen het beste met hen praten en omgaan? Kunnen ze zich inleven in een wereld die niet de hunne is; kunnen ze geduld en tijd opbrengen; kunnen ze hen respecteren ondanks al hun onvolmaaktheden en beperkingen?

Het gaat om ouderen met een normaal verouderingsproces of die door extra beperkingen worden getekend: ouderen met dementie, verwardheid, een niet-aangeboren hersenletsel, gehoor- en gezichtsstoornissen,… Door de toenemende technologische mogelijkheden en de diversiteit in de samenleving zijn digitaal communiceren, communiceren met ouderen met een anderstalige achtergrond en laaggeletterdheid en ondersteunde communicatie evenzeer aan de orde.

Het is niet altijd gemakkelijk. Ouderen hebben ook hun karakter, hun persoonlijkheid waarvan sommige kenmerken nog meer in de verf komen te staan. Toch moet het uitgangspunt altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt.


Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Respectvol communiceren met ouderen is spiegel van een respectvolle omgang

Prof. em. dr. Louis Heylen, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, voormalig hoofd Dienst Logopedie Turnhout en directeur van de revalidatiecentra Turnhout, Zuiderkempen en Mechelen; bestuurder bij diverse sociale, culturele en onderwijsorganisaties. 

Deze voordracht  focust op ‘communicatie’ als wezenlijk kenmerk van iemands persoonlijkheid en als omgangsvorm van ons allen met ouderen, want respectvol communiceren is de spiegel van een respectvolle omgang. Het uitgangspunt moet altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt. Een wereld die ooit ook de onze wordt. Een goede basishouding en het gebruik van de juiste luister- en spreektechnieken vormen de kern van deze uiteenzetting. Ze sluit af met “de gouden tien”, handvatten die dagelijks en in alle situaties in de communicatie met ouderen toegepast kunnen worden.

Vragen en commentaren

10.50 uur: Veroudering en communicatieve vaardigheden 

Prof. dr. Marc De Bodt, hoogleraar Universiteit Antwerpen, hoofd van het Universitair Revalidatiecentrum van het UZA, gastprofessor aan de Universiteit Gent. 

Veroudering gaat gepaard met functieverlies in het algemeen en dat geldt dan ook voor de communicatieve vaardigheden. Zowel fysieke als mentale processen spelen daarbij een belangrijke rol. Anderzijds blijven vele senioren tot op hoge leeftijd heel adequaat in communicatie, zij het wel op een andere manier. Deze bijdrage gaat in op de ontwikkelingen van gehoor, stem, spraak en taal bij het ouder worden.

Vragen en commentaren

11.40 uur: Pauze 

11.55 uur: Communiceren met ouderen met dementie

Toon Blux, voormalig logopedist bij het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

De communicatie met een dementerende persoon is een complexe en persoonlijke opdracht. Elk verhaal is anders. Wie rekening houdt met de individuele wensen van mensen met dementie, verbetert de communicatie. Een goede communicatie versterkt de relatie. Maar hoe ga je mee in de verhalen van een persoon met dementie? Dat wordt een zoektocht, waarvoor deze voordracht belangrijke oriëntatiepunten aangeeft.

Vragen en commentaren

12.45 uur: Wandellunch

13.30 uur: Analoge ouderen meenemen op digitaal avontuur: grenzen en mogelijkheden

Bert Desmet M.Sc., project- en netwerkmanager bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de domeinen zorg en sociale bescherming.

Voor vele ouderen is de digitale wereld onbekend terrein vol uitdagingen en frustraties. Deze voordracht besteedt aandacht aan het complexe vraagstuk van de digitale kloof die vele ouderen ervaren. Vanuit de context van een buurt komt de diversiteit aan mogelijkheden aan bod om vanuit buurtdynamieken de kracht van digitale tools met analoge ouderen te delen. Experimenten en ervaringen uit het innovatietraject “ONLINE buurten” (Oostende & Brugge) vormen hiervoor de onderbouw.

Vragen en commentaren

14.20 uur: Helder en respectvol communiceren met anderstalige senioren 

Desiree Derksen M.Sc., linguïste, was actief in het alfabetiseringswerk voor anderstalige vrouwen en werkt nu binnen IN-Gent: integratie en inburgering, o.m. aan het verkleinen van drempels voor ouderenzorg.

Senioren verdienen net als iedereen een respectvolle communicatie. Hoe is de situatie, om wie gaat het? Hoe communiceer je respectvol, wat zijn de valkuilen? Waar let je in het bijzonder op bij anderstalige senioren, die ook een andere cultuur kennen? Welke hulpmiddelen zijn er zoal? Welbepaalde technieken komen uiteindelijk iedereen ten goede.

Vragen en commentaren

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Ondersteunde communicatie in de omgang met ouderen 

Chris De Bal, praktijklector, Opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More Antwerpen, waar hij de vakken taalontwikkelingsstoornissen en logopedie bij personen met een verstandelijke beperking doceert.

Als mensen moeilijkheden ondervinden of niet meer in staat zijn om via gesproken taal te communiceren, kan OC –  ondersteunde communicatie efficiënte hulp bieden. Deze bijdrage verduidelijkt het begrip OC en gaat dieper in op de verschillende modaliteiten en hulpmiddelen die bij ouderen ingezet kunnen worden. Het belang en de voordelen van deze manier van communiceren worden duidelijk verantwoord.

Vragen en commentaren

16.15 uur: Netwerkborrel

16.45 uur: Einde


Waar?

De Stroming – Aula

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer?

Donderdag, 12 maart, 10.00 uur – 16.15 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: € 99, incl. 21% btw

Inbegrepen: nascholingsgetuigschrift, koffie, fris, wandellunch, fruit, netwerkborrel

met gratis boek: Louis Heylen, Marc De Bodt, Toon Blux & Karen Neijenhuijs, Respectvol communiceren met ouderen (Gompel&Svacina)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het

Congres Ouderenzorg: Help, ik vergeet

Milde cognitieve beperking en beginnende dementie


Het falen van hersenfuncties is wellicht het grootste angstbeeld van ouder wordende mensen. Dit congres besteedt volle aandacht aan innovatieve diagnostiek, behandeling en begeleiding van milde cognitieve beperking en beginnende dementie.

Het richt zich tot iedereen die direct of indirect betrokken is bij de zorg voor ouderen.


Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Introductie

Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersenbeeldvorming bij de diagnose van dementie

Prof. dr. François-Laurent De Winter / ouderenpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Geneeskunde KU Leuven.

Abnormale veranderingen in de hersenen kunnen leiden tot een cognitieve stoornis of zelfs tot een dementie. De hersenbeeldvorming is – ondanks beperkingen – essentieel bij het ontrafelen van de oorzaak van cognitieve achteruitgang. Ook de bestaande medicamenteuze behandelingen bij dementie komen aan bod: wat werkt en wat weinig of niet?

Vragen en opmerkingen

10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin en onzin van screeningsinstrumenten

Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen; stafmedewerker Onderzoek, Alexianen Zorggroep, Tienen.

In de klinische praktijk worden diverse screeningsinstrumenten gehanteerd om cognitieve problemen op te sporen en de ernst ervan vast te stellen. Deze instrumenten hebben vele voordelen, maar er zijn tegelijk ook heel wat valkuilen te vermijden. Belangrijke screeningsinstrumenten zullen kritisch onder de loep worden genomen.

Vragen en opmerkingen

11.20 uur: Pauze

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revalidatie bij ouderen met milde cognitieve beperkingen

Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Katrien Cambré/ ergotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Hoe kan een cognitieve en functionele revalidatie bij een oudere met milde cognitieve beperkingen verlopen? Aan de hand van een casus worden de concrete interventies voorgelegd en verantwoord. Meteen krijgt het belang van multimodaal werken met het oog op generaliseerbaarheid,  het leren accepteren van beperkingen en het betrekken van de context bij dit proces, een bijzondere klemtoon.

Vragen en opmerkingen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! Of toch wel?

Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint-Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, Zorgprogramma Brein in Beweging.

Gediagnosticeerd worden met MCI brengt vanzelfsprekend emoties met zich mee. Wat hangt er (eigenlijk) boven je hoofd? Iedereen reageert op een eigen manier. Hoe kun je deze emoties begeleiden?

Vragen en opmerkingen

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: subtiele mix van aandacht voor hun emoties en ervaringen en informatie op maat

Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentiepersoon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den Olm, Bonheiden.

Bij de confrontatie met cognitieve beperkingen zal elke familie op een eigen manier reageren. De verschillende rouwreacties en de familiedynamiek spelen een essentiële rol. De begeleiding van de familieleden is dan ook een erg belangrijk aspect. Er zijn ook specifieke aandachtspunten voor de professionele hulpverlener in deze begeleiding.

Vragen en opmerkingen

15.40 uur: Pauze

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cognitieve afhankelijkheid en hoe een maatschappij dit hanteert

Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Er zijn heel wat filosofische bespiegelingen over cognitieve aandoeningen, de positie van toenemende afhankelijkheid, de impact op identiteit en over de wijze waarop de omgeving en de maatschappij hiermee omgaan.

Vragen en opmerkingen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

16.40 uur: Netwerkborrel

17.10 uur: Einde


Waar

De Stroming 

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer

Donderdag, 14 mei 2020, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 99, incl. 21% btw

Inbegrepen: Opleidingsgetuigschrift, syllabus, koffie, thee, fris, broodjeslunch, fruit, borrel

Inschrijven: klik hier

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Masterproefprijs

“Professor Eric Broekaert”

Vrijdagnamiddag, 11 september 2020

Ugent


Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2019-2020 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de tweede keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2017-2018 of 2018-2019) voor de uiterlijke indiendatum van 29 mei 2020. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

Wat houdt de prijs in?

  • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
  • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 29 mei 2020, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

  • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
  • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
  • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent (dat dit jaar plaatsvindt op vrijdagnamiddag 11 september 2020 in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • De wetenschappelijke kwaliteit;
  • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
  • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

 

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be.

find out indian tubekitty