Evenementen

Gompel&Svacina

nodigt u van harte uit op het middagsymposium

Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

 

Dit middagsymposium bekijkt de huidige en toekomstige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder om te zoeken naar de knoppen die bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario. Wat kán nog en wat moét zeker?

Het is bestemd voor landelijke en lokale bestuurders en ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, planologen, projectontwikkelaars, klimaat- en energie-experten, sociologen, politicologen, … en alle anderen die begaan zijn met ruimte, energie en mobiliteit.


Programma

13.00 uur: Ontvangst en registratie

13.30 uur: Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie

Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier en onze locatie van wonen en werken. Hoe maken we de link tussen die gevolgen en het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de bosbrossers en andere marsen van bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de groene hesjes?

14.20 uur: Matthias Somers – Wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva

Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid

Ruimte, energie en mobiliteit zorgen voor ‘kopbrekens’ bij de burgers. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse? Wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de gele hesjes?

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist

Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk

Hoe wonen we en waarom? Hoe denken en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we dat wonen, denken en doen politiek vertaald zien? Waarom kunnen verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme van ruimte, energie en mobiliteit blijvende problemen maken?

16.15 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde


Praktisch

Datum en tijdstip: woensdag, 24 april 2019, 13.30 uur – 17.00 uur
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai/Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal – Tram: Halte Sint-Andries
Deelname: € 59,- (inclusief syllabus, Gompel&Svacina-opleidingscertificaat, koffie, fris, borrel)
Informatie en inschrijven: klik hier.


Dit middagsymposium wordt georganiseerd mede naar aanleiding van het recente boek van Filip Canfyn (2019):
Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven – Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme
(Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, € 27,-).

Auteur Inge Lemke stelt haar twee nieuwe boeken aan u voor:
Leermeesters met een gevangen stem
en
Autisme is een isme

Beide dubbelessays benaderen autisme vanuit het zijns- en sociologisch perspectief, waarin betekenisgeving centraal staat. Mensen met autisme dragen in hun spiegelen van de omgeving en met hun hoge ontvankelijkheid bij aan een inclusieve samenleving in wording.

Vertrekkende vanuit het persoonlijke verhaal en een groeiend zelfbewustzijn vertelt de auteur over haar drijfveren om inclusie urgent op de agenda te plaatsen, daarin bijgetreden door Beno Schraepen, docent aan de AP Hogeschool, die de inleiding zal verzorgen. Vanuit een interdisciplinaire verwerking kanaliseert zij haar denken naar een duidelijke boodschap over kansen en gaven van mensen met autisme. Toch gaan de boeken niet alleen over autisme maar ook hoe een andere mens jou dichter bij je eigen denken en bezieling kan brengen.


Praktisch

Datum: woensdag 24 april 2019, 15.00-17.00 uur
Locatie: AP Hogeschool Antwerpen – Campus Spoor Noord Noorderplaats, Departement Gezondheid en Welzijn, Noorderplaats 2, B-2000 Antwerpen
Deelname: gratis


Inschrijven

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via deze link. De boekvoorstelling is gratis.


Contact

Wim Stinkens
E-mail: wim.stinkens@ap.be

Avondlezing

Geboeid door narcisme

Door Diane Ruthgeerts

De avondlezing van Diane Ruthgeerts is gebaseerd op haar boek ‘Geboeid door narcisme. Mythe en masker‘, gepubliceerd door Gompel&Svacina.

De desastreuze gevolgen van narcisme zijn vaak onderbelicht. Je dromen kunnen veranderen in een draaikolk, nachtmerries liggen op de loer. Hoe te leven met een narcist(e)?


 

Praktisch

Wanneer: donderdag 25 april 2019, vanaf 20.00 uur
Waar: Psychiatrisch Centrum Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, B-9100 Sint-Niklaas


Inschrijven

De toegang is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via deze link.

26ste VRG-Alumnidag

Elk voorjaar vindt de VRG-Alumnidag plaats. Om en bij de 500 alumni verzamelen in De Valk. Op het programma staan een twintigtal juridische en andere voordrachten, gevolgd door de uitreiking van de VRG-Alumniprijs tijdens de academische zitting. Deelnemers ontvangen een volledig verslagboek met de uitgeschreven tekst van alle voordrachten.


Sprekers

Koen GEENS, Sebastien DE REY, Frank HENDRICKX, Simon TAES, Steven LIERMAN, Steven VERBEYST, Frank GOTZEN, Marie-Christine JANSSENS, Benoît ALLEMEERSCH, Paul DERMINE, Ingrid BOONE, Bert DEMARSIN, Renaud VERCAEMST, Marieke WYCKAERT, Thijs VANCOPPERNOLLE, Jacques HERBOTS, Peggy VALCKE, Valerie VERDOODT, Nadia FECI, Trudo LEMMENS, Alain Laurent VERBEKE, Luc DE BROE, Michiel POESEN, Jan WOUTERS, Anne VERHELST,  Joeri VANANROYE, Christiane STRUYVEN en Mark EYSKENS


Verslagboek ‘Recht in beweging’

 • De reeks ‘Recht in beweging’ bundelt jaarlijks de teksten van alle voordrachten.
 • Alle deelnemers ontvangen dit volledige verslagboek ter plaatse.
 • Losse exemplaren zijn beschikbaar bij Gompel&Svacina uitgevers.

Programma

Het programma vind je hier.


Inschrijven

Online inschrijven kan hier.
Inschrijven mogelijk tot 26 april 2019.


Praktisch

Tijdstip: 26 april 2019, 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, B-3000 Leuven


De VRG-Alumnidag wordt erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 4 juridische standaardpunten, door de Nationale Kamer van Notarissen voor 4 uren opleiding, door het IAB voor 4 vormingsuren, door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders voor 4 niet-juridische punten en door het IBJ voor 4 punten voorgezette opleiding.

Metaforum – Interdisciplinaire denktank & Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op de

Cannabisconferentie

Is het wenselijk om cannabis te legaliseren? Winnen de argumenten ‘voor’ het van ‘tegen’? Zo ja, onder welke voorwaarden? Moet het hele Belgische drugsbeleid op de schop of zou dat unfair zijn? En wat zijn de mogelijke consequenties, negatief of positief? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende vormen van regulering? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt dit dan het best aangepakt? Diverse experts belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Doelgroep: politici, magistraten, burgemeesters, politiemensen, criminologen, juristen, welzijnswerkers, (jeugd)hulpverleners, psychologen, pedagogen, schooldirecteuren en -bestuurders, ouders en alle anderen die begaan zijn met het onderwerp.


13.00 uur: Inloop en registratie

13.30 uur: Introductie: Het cannabisdebat. Van stellingenoorlog naar een evenwichtig debat
Tom Decorte (conferentievoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan deze universiteit)

13.50 uur: Tijd voor een nieuw cannabisbeleid. De aanbevelingen van de Metaforum-werkgroep
Letizia Paoli (gewoon hoogleraar criminologie aan de KU Leuven; Life Member aan Clare Hall, University of Cambridge)

Tijdens deze lezing worden belangrijke bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en becommentarieerd zoals ze worden geformuleerd door de multidisciplinaire Metaforum Werkgroep van de KU Leuven.

Vragen

14.20 uur: Therapeutische effecten en risico’s van cannabisgebruik
Frieda Matthys (hoogleraar psychiatrie en medische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel; diensthoofd psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Brussel; voorzitter van de vzw Informatie Drugs en Alcohol)

Cannabis heeft voor sommigen een magische status als wondermiddel voor alle soorten aandoeningen; voor anderen is het per definitie een te mijden gevaarlijk product. De emoties in verband met cannabis hinderen een objectieve benadering en bemoeilijken het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn de psychoactieve eigenschappen van cannabis binnen een medische context weinig onderzocht, alhoewel ze mogelijk therapeutisch waardevol kunnen zijn.

Vragen

15.00 uur: België loopt achterop in regeling Medicinaal Cannabisgebruik
Patrik Vankrunkelsven (huisarts; deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven; directeur van het Centrum voor Evidence-Based Medicine)

Er bestaan harde aanwijzingen voor het medicinaal gebruik van cannabis. Een werkgroep van het FAGG – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft al jaren geleden aan de minister van Volksgezondheid een positief advies gegeven voor een aantal indicaties. Er is bereidheid van apothekers om hieraan mee te werken. Ondertussen duiken flesjes met CBD, een bestanddeel van cannabis, overal op zonder enige controle over de kwaliteit ervan.  Er is dringend behoefte aan een wettelijk kader.

Vragen

15.40 uur: Pauze

16.00 uur: Cannabis: onder de lamp van het gerecht
Walter Van Steenbrugge (vennoot ‘Van Steenbrugge Advocaten’; gastdocent strafprocesrecht aan de Universiteit Gent)

Walter Van Steenbrugge is meer dan 30 jaar actief in strafzaken, waarbij ook vele drugszaken de revue passeerden. Hij pleit het liefst voor de underdog, de zwakkere. Reden waarom hij vaak botst met vastgeroeste tradities binnen justitie. Hij zal de legaliteit en de juridische praktijk van het cannabisgebruik toelichten. Hierbij zal hij wijzen op hiaten in de wet en andere problemen.

Vragen

16.40 uur: Afronding
Tom Decorte (congresvoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan deze universiteit)

17.00 uur: Netwerkborrel

17.30 uur: Einde


Praktisch

Datum: maandag 6 mei 2019, 13.30 uur – 17.00 uur
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, B-2000 Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal  / Tram: halte Sint-Andries
Deelname: € 59, incl. 21% btw
Inbegrepen: opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, borrel


Inschrijven

Klik hier

Sana vzw – Vereniging voor welzijn & Uitgeverij Gompel&Svacina

nodigen u van harte uit op de

Conferentie Hoogsensitiviteit

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen


Sinds enkele jaren is hoogsensitiviteit in de (populaire)  media en in de wetenschappelijke literatuur niet meer weg te branden. Deze conferentie focust, gebaseerd op relevant en recent onderzoek, vooral op de positieve aspecten van hoogsensitiviteit en de kwaliteiten van niet alleen hoogsensitieve kinderen en  jongeren maar ook van volwassenen op de werkvloer.

De inleiders zullen, elk vanuit hun specifieke achtergrond en ervaring, inzichten, omgangsvormen, handvatten en praktische tips aanreiken om op een begrip- en respectvolle wijze bij hoogsensitieve personen te hanteren en dit zowel thuis, bij vrienden en familie, op school, in het verenigingsleven, op de werkvloer als in de zorg.


Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Wendi Winnelinckx, psychotherapeut-zelfcompassietrainer, Huis voor Veerkracht, Hoegaarden

Hoogsensitiviteit: duiding en wetenschappelijk kader

Wat is hoogsensitiviteit wel en wat is het niet? Hoe en waar is hoogsensitiviteit te situeren binnen de ontwikkeling van de psychologie? Op basis van onderzoek komt de relatie, de overlap en het verschil met onder meer ADHD, autisme, borderline aan bod. Essentieel is mildheid. Bovendien geldt een aantal tips in verband met het omgaan met overprikkeling.

Vragen

10.50 uur: Janneke van Olphen, psycholoog, En Vie, Soest

De kwaliteiten van hooggevoelige kinderen

Is iemand hooggevoelig of heeft iemand een hoge gevoeligheid? Hooggevoelige/hoogsensitieve kinderen hebben in hoge mate flink wat kwaliteiten. Hooggevoelige kinderen met een sterke wil al helemaal. Hooggevoeligheid op zich is dus nooit een probleem. Moeilijkheden kunnen ontstaan door de manier waarop het kind met de eigen gevoeligheid omgaat en/of door de manier waarop anderen met de gevoeligheid van het kind omgaan en/of de context van het kind in bredere zin. Een set van kwaliteiten in hoge mate bezitten kan vergeleken worden met het bezitten van een scherp topmes: het kost wat meer tijd en specifieke vaardigheden om hier zo mee om te gaan dat je jezelf niet snijdt. Deze interactieve lezing geeft verfrissende en inspirerende inzichten in hooggevoeligheid en in hooggevoeligheid met een sterke wil.

Vragen

11.40 uur: Ochtendpauze

12.00 uur: Lieve Vanlaere, fysio-, psychomotorisch en relationeel-emotief therapeut, Huis voor Veerkracht, Hoegaarden

Was Pippi Langkous hoogsensitief?

De karaktertrekken van Pippi Langkous zijn: levenslustig, nieuwsgierig, tegendraads, opstandig, sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Zij wilde vooral dingen doen, ervaringsgericht. Ze leerde van het leven. Ze kon het stilzitten op school niet uithouden. Hoe gaan we om  met kinderen zoals Pippi? Welke labels zouden er op Pippi geplakt kunnen worden? Was Pippi hoogsensitief?

Vragen

12.50 uur: Wandellunch

13.40 uur: Janneke van Olphen, psycholoog, En Vie, Soest

Handvatten voor de omgang met hooggevoeligheid

De inzichten uit de ochtendlezing helpen om hooggevoeligheid te herkennen en om te zien wat er speelt bij een kind. Inzicht en herkenning zijn voorwaarden om vastlopende situaties in beweging te kunnen zetten. Deze tweede lezing biedt interactief uitgebreide handvatten om kinderen op een gezonde manier te helpen met hun hooggevoeligheid om te gaan.

Vragen

14.30 uur: Ann Cuyvers, economist, jurist, loopbaanbegeleider, klinisch psycholoog i.o., Huis voor Veerkracht, Hoegaarden en zelfstandig gevestigd in Lint

Wat leert de wetenschap over hoogsensitiviteit op de werkvloer?

Wat is het belang van de werkcontext en zijn we bestand tegen de uitdagingen van een snel veranderende maatschappij? In deze uiteenzetting wordt naast wetenschappelijke inzichten de impact van een diepgaande verwerking, en mogelijke overprikkeling, op het lichaam en in het brein belicht, en ook hoe veerkracht uitgebouwd kan worden op de werkvloer.

Vragen

15.20 uur: Netwerkborrel

15.45 uur: Einde


Praktisch

Datum: dinsdag 14 mei 2019
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Parkeren: Vlaamse Kaai / Waalse Kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal. Tram: Halte Sint-Andries
Deelname: € 110,- inclusief 21% btw
Inbegrepen: syllabus, Sana-opleidingscertificaat, koffie, fris, broodjeslunch, borrel


Inschrijven

Inschrijven kan online via deze link.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS
&
Gompel&Svacina uitgevers

nodigen u uit op de studiedag

De nieuwe Vlaamse Woninghuur

met

Dirk Meulemans – Astrid Clabots – Jan Kamoen – Benoit Stockman
Isabelle Suy – Veerle Van de Keere – Isis Vermander


Bij de Zesde Staatshervorming werd een belangrijk deel van de huurwetgeving geregionaliseerd, waaronder de huur van woningen. Voor het Vlaams gewest werd eind 2018 een eigen en volledig nieuwe regeling inzake Woninghuur uitgevaardigd.

Op deze studienamiddag worden het Vlaams Woninghuurdecreet (Decreet Vlaams Parlement van 9 november 2018) en al de uitvoeringsmaatregelen (onder meer het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018) op een overzichtelijke, grondige en praktijkgerichte wijze besproken.

Alle belangrijke nieuwigheden inzake de verhuring van een woning-hoofdverblijfplaats komen aan bod.

De studiedag geeft een thematische bespreking (en geen artikelsgewijze) bespreking van:

 • toepassingsgebied,
 • duur van de huur, opzeggingsmogelijkheden en einde van de huur,
 • relationele aspecten van de huur: medehuur door gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden,
 • overdracht van huur en onderhuur,
 • verkoop van het verhuurde goed,
 • verhuring van het gehypothekeerde goed,
 • financiële aspecten van de huur: huurprijs, kosten en lasten en huurwaarborg,
 • woonkwaliteitsnormen,
 • onderhoud en herstelling van het gehuurde goed,
 • verplichtingen van verhuurder en huurder,
 • procedurele aspecten van de huur.

Op de studiemiddag worden ook een model van een onderhandse woninghuurovereenkomst van negen jaar en een model van een notariële woninghuurovereenkomst van lange duur voorgesteld en toegelicht. Bij elk deelonderwerp wordt kort de vergelijking gemaakt met de federale Woninghuurwet. Er wordt bij elk deelonderwerp ook aangeven of er al dan niet kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Op het einde van de studiemiddag wordt kort stilgestaan bij de verhuring van studentenkamers en vakantiewoningen.


Doelgroep

Al wie beroepshalve met het sluiten van woninghuurovereenkomsten te maken heeft: (kandidaat-)notarissen, notariële juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, vrederechters, rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, vastgoedmakelaars en rentmeesters, landmeters, bankjuristen inzake hypothecair krediet, verzekeringsjuristen inzake brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.


Voorzitterschap

 • Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar Contracten- en Vennootschapsrecht, KU Leuven, ere-notaris (14 mei, Rillaar)
 • Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar Handels- en Verzekeringsrecht, KU Leuven (23 mei, Blankenberge)

Sprekers

 • Astrid Clabots, advocaat te Hasselt en Oostende (Clabots Advocaten)
 • Jan Kamoen, voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken Oost-Vlaanderen, docent Vastgoedrecht HoGent
 • Dirk Meulemans, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel), docent Vastgoedrecht HoGent
 • Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
 • Isabelle Suy, advocaat te Dendermonde (Synergylaw)
 • Veerle Van de Keere, advocaat te Roeselare (Emergo Advocaten)
 • Isis Vermander, notaris te Wuustwezel

Programma

12.15 uur: Onthaal met broodjes

13.00 uur: Eerste sessie

 • Algemene situering en krachtlijnen. Toepassing in de tijd van de nieuwe regeling
 • Toepassingsgebied van de nieuwe regeling inzake woninghuur
 • Duur van de huur: de vier types van woninghuurovereenkomsten
 • De vorm van de woninghuurovereenkomst
 • De verplichte vermeldingen in de woninghuurovereenkomst en de vulgariserende toelichting
 • De registratie van de woninghuurovereenkomst. De overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid van de woninghuurovereenkomst van lange duur
 • De opzeggingsvergoedingsmogelijkheden voor de verhuurder en voor de huurder
 • De verlenging wegens buitengewone omstandigheden
 • Andere beëindigingsgronden van een woninghuurovereenkomst
 • De aanstelling van een curator bij niet-ontruiming
 • De verderzetting van de huur door één of meerdere erfgenamen
 • De medehuur: gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Verkoop van het verhuurde goed. Tegenwerpelijkheid van de lopende huur aan de koper
 • Verhuring van het gehypothekeerde goed. Tegenwerpelijkheid van de huur aan de bank (de hypothecaire schuldeiser)

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: Tweede sessie

 • De huurprijs en de kosten en lasten: publiciteit, vaststelling en herziening
 • De indexatie van de huurprijs
 • De huurwaarborg
 • De staat van het gehuurde goed. De Woonkwaliteitsnormen. De renovatiehuurovereenkomst
 • De plaatsbeschrijving. De leveringsplicht van de verhuurder. Onderhoud en hertelling van het gehuurde goed tijdens de huur. De teruggaveplicht van de huurder
 • De vrijwaring voor uitwinning. De vrijwaring voor verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid van de huurder voor brand, waterschade en huisgenoten. Verplichte en nuttige verzekeringen
 • Het opstellen van een onderhandse of notariële woninghuurovereenkomst
 • Procedurele aspecten inzake woninghuur. Geen arbitragebeding. Bevoegde rechter. Rechtspleging. Verzoening. Uithuiszetting.
 • De verhuring van studentenkamers: een summiere kennismaking
 • De verhuring van vakantiewoningen: toepasselijke wetgeving
 • Besluit door de Voorzitter

18.15 uur: Einde


Deelnameprijs

€ 185,- + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)

 • korting 15% voor NNK-abonnees: stuur een mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode
 • korting voor UVS-leden: stuur een mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode

Inbegrepen: broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus en opleidingscertificaat


Accreditatie

 • Landmeters-experten: 4 uur erkend
 • Vastgoedmakelaars BIV: 5 uur erkend
 • Notarissen en IGO in aanvraag

Locatie

Dinsdag 14 mei 2019, ’t Rietlaer, Langestraat 34, B-3202 Rillaar (gratis parkeerplaats)
OF
Donderdag 23 mei 2019, Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge (gratis parkeerplaats)


Inschrijven

Klik hier.

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?

Voor professionele hulpverleners, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze senioren. Dit congres gaat in op het verband daartussen. Hierbij komen ook de bijzondere aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie bij deze ouderen uitdrukkelijk aan bod.


Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Verwelkoming

Huug Van Gompel / Stichter-voorzitter Sana vzw; Medestichter-codirecteur Uitgeverij Gompel&Svacina.

09.40 uur: Introductie

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

09.50 uur: Late gevolgen van vroege trauma’s

Willeke van Zelst / Psychiater en opleider UMC Groningen.

Narigheid in de jeugd is een aantoonbare risico-indicator voor het ontwikkelen van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) na een trauma ergens in het leven en heeft tot op hoge leeftijd gevolgen. Deze lezing beschrijft het optreden van psychiatrische aandoeningen, psychiatrische klachten en gezondheidszorggebruik bij ouderen in de nasleep van PTSS.

Vragen

10.40 uur: Het verband tussen trauma in de kindertijd en psychose op latere leeftijd

Lies Van Assche / Klinisch ouderenpsycholoog, neuropsycholoog en systeempsychotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Een psychotische stoornis die voor het eerst ontstaat na de leeftijd van 60 jaar is een erg invaliderende aandoening, die vaker voorkomt dan verwacht. Het is echter onduidelijk wat het ontstaan van wanen en hallucinaties op latere leeftijd kan verklaren. Deze lezing bespreekt de onmiddellijke en uitgestelde invloed van vroegkinderlijk trauma op laat ontstane psychose.

Vragen

11.30 uur: Ochtendpauze

11.50 uur: Welke impact kan trauma hebben op de binding met anderen?

Ilse Van Hoecke / Psychotherapeut in Lokeren en bij het CGG in Gent; Opleider BIP-opleidingsinstituut voor psychotraumatologie.

Trauma laat scherven achter in het ‘zijn’ van een mens. Dit kan betekenen dat mensen vanuit deze pijn zich anders gaan gedragen tegenover hun omgeving. Deze lezing gaat dieper in op deze relationele effecten.

Vragen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Vergeven … maar niet vergeten. Wat als tijd niet alle wonden heelt?

Werner Vanden Eynden / Geriatrisch verpleegkundige, Diensthoofd Vesalius in Brasschaat.

Trauma’s uit een ver verleden komen in de begeleiding van ouderen vaak per toeval aan het licht. Soms komt de informatie bij mondjesmaat maar soms ook niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe begin je een zoektocht? Of hoe puzzel je met beschikbare stukken, zonder zelf aan te vullen of te veronderstellen?

Vragen

14.30 uur: EMDR-behandeling bij kwetsbare ouderen

Marja Vink / Klinisch psycholoog; Gerion/Amsterdam UMC/VUmc en Zorgspectrum Nieuwegein.

PTSS en traumagerelateerde problematiek komen veel voor bij ouderen en hebben ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hulpverleners tonen zich vaak pessimistisch ten aanzien van psychologische behandeling hiervan, zeker wanneer er sprake is van een psychiatrische voorgeschiedenis of cognitieve beperkingen. In hoeverre is ook bij deze groep EMDR-behandeling toepasbaar en effectief?

Vragen

15.20 uur: Middagpauze

15.40 uur: Narratieve Exposure Therapie bij ouderen

Jeanette Lely / Klinisch psycholoog, onderzoeker bij Centrum ‘45/Arq in Diemen.

Narratieve Exposure Therapie biedt ruimte voor imaginaire exposure van verschillende traumatische ervaringen in een chronologisch perspectief. Daarmee is het een zeer interessante interventie voor ouderen. Wat leert het onderzoek naar deze benadering?

Vragen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

16.40: Netwerkborrel

17.15 uur: Einde


Praktisch

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Tijdstip: 09.30 uur – 16.40 uur
Deelnameprijs: € 110,- inclusief: Sana-opleidingscertificaat, syllabus, koffie en fris, broodjeslunch, netwerkborrel
Meer info en inschrijven, klik hier.
Diverse accreditaties worden aangevraagd

BISC conference

Forgotten threats part 1: Espionage

Ever since the fall of the Berlin Wall, espionage seemed to belong in the past and seemed to be restricted to the culture of novels and action movies. However, nothing is further from the truth. E.g.: Belgian diplomats are being prosecuted due to their help to foreign intelligence services, media coverage about poisonings are commonplace… Espionage has never left our society and contemporary reality. On the contrary. Considering the complexity of our global world, the activity has never been so extensive.

Did we underestimate the threat of espionage? And what about Belgium’s role as host of the UE, the NATO and Shape? These questions will be dealt with during our BISC-conference.

Target audience: members of intelligence and security services, defence, federal and local police services, federal and European administration services, politicians, NATO, corporations, embassies, academics and students


Program

Chair: Robin Libert (State Security) & Kathleen Van Acker (GSIS)

09h00 – 09h30: Welcome reception

09h30 – 09h40: Opening conference
Guy Rapaille (President BISC) – FR/NL

09h40 – 09h50: Welcome
Robin Libert (State Security) & Kathleen Van Acker (GSIS) – FR/NL

09h50 – 10h10: Repressie van spionage na WOI
Dr. Katrin Vanheule (KU Leuven) – NL

10h10 – 10h40: The Polish security service UB/SB and Belgium in the Cold War
Prof. Dr. Idesbald Goddeeris (KU Leuven) – E

10h40 – 11h10: Size does not always matter. The joint CIA-Dutch intelligence operations behind the Iron Curtain
Dr. Cees Wiebes (Universiteit Leiden) – E

11h10 – 11h30: Coffee break

11h30 – 12h00: A Dutch intelligence operation behind the Iron Curtain: The KGB View
Dr. Ben de Jong (Universiteit Leiden) – E

12h00 – 12h30: L’espionnage en France
Prof. Dr. Bertrand Warusfel (Université Paris-Descartes & Université Lille 2) – F

12h30 – 13h30: Lunch

13h30 – 14h00: The ‘Skripal case’, poisoning of defectors
Gordon Corera (BBC) – E

14h00 – 14h30: Corporate espionage
Frederik Verhasselt (Ernst & Young)  – NL

14h30 – 15h00: Brussels, EU-capital and target
Gerhard Conrad (Head EU IntCen) – E

15h00 – 15h20: Conclusions
Prof. Dr. Marc Cools (Ghent University)

15h20 – 16h30: Network drink


Practical information

Date: Friday, May 17th 2019

Location: Chamber of Representatives
Entrance: Leuvenseweg 48/48, rue de Louvain, 1000 Brussels
Conference room: Yourcenar (2nd floor)

Cost: € 120. Included: drinks, lunch and a book publication (BISC-Cahiers 10). Please, subscribe quickly as seats are limited. Participants need to present their proof of payment!

Subscription: people who are interested have to register at the following website: https://congrezzo.ugent.be/bisc-conferentie-052019/re23-bisc-17th-may-2019-registration. You will receive a confirmation e-mail with payment conditions. The subscription is definite after payment.

Language: the presentations will be given in English, French and Dutch.

During this conference, the Chatham House Rule applies!


If you wish to receive information about the BISC conferences and publications, send an e-mail to:

Veerle Pashley
Ghent University
Faculty of Law and Criminology
Department of Criminology, Criminal Law and Social Law
Universiteitstraat 4
B-9000 Gent
Veerle.Pashley@ugent.be
T.: +32(0)9 264 69 57
M.:+32(0)486 34 26 12

Studienamiddag

Sterke verhalen
Internering anders belicht

Sinds 2014 doen drie faculteiten van de Universiteit Gent samen onderzoek. Het doel is op sterktes gebaseerde aanbevelingen te formuleren voor personen die geïnterneerd zijn. Begin 2019 rondden ze het project naar de ervaringen van mensen met een interneringsmaatregel en hun familie af. Een fotoboek vormt het eindverslag van het onderzoeksproject.


Doelgroep

Personen werkzaam in de praktijk (justitie, (forensische) geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk, advocatuur, politie,…); beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en familieleden van (ex-)geïnterneerde personen


Programma

13u00: Onthaal

13u30: Welkomstwoord door Tom Vander Beken

13u35: Presentatie resultaten door de onderzoekers van het project
Ciska Wittouck, Sofie Van Roeyen, Natalie Aga en Sara Rowaert, geïntroduceerd door Freya Vander Laenen

14u15: Reflectie op het onderzoeksproject op basis van onderzoek naar ervaringen van personen binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg in Canada (Engelstalig)
James Livingston (Prof. Saint Mary’s University, Halifax, Canada), geïntroduceerd door Wouter Vanderplasschen

14u45: Voorstelling fotoboek dat het eindverslag vormt van het onderzoeksproject en waarin verhalen van geïnterneerde personen en familieleden in beeld zijn gebracht. Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen het onderzoeksteam en fotograaf Lieven Nollet.
Lieven Nollet (fotograaf), geïntroduceerd door Kurt Audenaert

15u00: Koffiepauze en fototentoonstelling

15u30: Panelgesprek: “Een reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit verschillende perspectieven”
Met onder andere Henri Heimans (eremagistraat), Inge Jeandarme (hoofdgeneesheer FPC Antwerpen), Mathilde Steenbergen (adviseur justitie) en Stijn Vandevelde (prof. UGent – Vakgroep Orthopedagogiek), gemodereerd door Dirk Leestmans (VRT journalist)

16u25: Het laatste woord door een ervaringsdeskundige en een familielid

16u45: Receptie en fototentoonstelling


Praktisch

Datum en tijdstip: 27 mei 2019, 13.00-16.45 uur
Locatie: Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, B-9000 Gent
Prijs: € 75 (inclusief fotoboek dat binnenkort verschijnt bij Gompel&Svacina)


Inschrijven

Inschrijven kan tot 13 mei 2019 via deze link.
Meer info: klik hier.

Masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”

 

Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2018-2019 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de eerste keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties
die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle
betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
.”


Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2016-2017 of 2017-2018) voor de uiterlijke indiendatum van 8 april 2019. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.


Wat houdt de prijs in?

De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro. De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.


Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 8 april 2019, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

 • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
 • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
 • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.


Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent (dat dit jaar plaatsvindt op donderdagnamiddag 13 juni 2019 in de Aula van de Universiteit Gent). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • De wetenschappelijke kwaliteit;
 • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
 • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.


Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be en via http://www.orthopedagogiek.ugent.be.

 

 

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS
&
Gompel&Svacina uitgevers

nodigen u uit op de studiedag

Erfpacht en opstal

met

Dirk Meulemans, Isabelle Suy, Bart Van Baeveghem, Astrid Lippens,
Sara Steyaert, Hilde Dhont, Isis Vermander


De zakelijke rechten van erfpacht en opstal worden in de vastgoedpraktijk meer en meer gebruikt als goede alternatieven voor langlopende huurovereenkomsten en dit om verschillende redenen van burgerrechtelijke en fiscale aard. Deze studiedag beoogt een zeer volledig beeld te geven van deze tijdelijke zakelijke genotsrechten. Alle relevante rechtsdomeinen komen hierbij aan bod: zakenrecht, contractenrecht, kredietrecht, zekerheden- en executierecht, administratief- en milieurecht, boekhoudrecht, fiscaal recht (zowel indirecte als directe belastingen) en notarieel recht.

Er wordt ook nader ingegaan op de weerslag van nieuwe wetgeving op deze rechtsfiguren (onder meer de regionalisering van de huurwetgeving en het ruime toepassingsgebied van het nieuwe Insolventierecht). Er wordt ruim aandacht besteed aan het opstellen van noodzakelijke en nuttige clausules in de vestigingsakte van deze zakelijke rechten. Er wordt ook stil gestaan bij de formaliteiten die voor en na het verlijden van de notariële akte moeten worden vervuld.


Doelgroep

Deze studiedag is interessant voor al wie beroepshalve met het onderhandelen en opstellen van erfpacht- en opstalovereenkomsten te maken heeft, alsook voor al wie als adviseur van (één van de) partijen bij de totstandkoming van deze overeenkomsten betrokken is.


Voorzitter

 • Lode Vrancken (vrederechter te Genk, erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters)

Sprekers

 • Dirk Meulemans (Docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel) en Docent Vastgoedrecht HoGent)
 • Isabelle Suy (Advocaat te Dendermonde (Synergy Law))
 • Bart Van Baeveghem (Advocaat te Dendermonde (Synergy Law), praktijkassistent Rechtsfaculteit UGent)
 • Astrid Lippens (Advocaat te Gent (Bienstman-Decloedt))
 • Sara Steyaert (Bedrijfsrevisor te Erpe-Mere (Mazars))
 • Hilde Dhont (Advocaat te Gent (Van der Gucht & partners), docent Fiscaal Recht HoGent)
 • Isis Vermander (Notaris te Wuustwezel)

Programma

8.40 uur: Onthaal van de deelnemers met koffie

9.00 uur: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

9.10 uur: Erfpacht en opstal: Zakenrechtelijke aspecten en Contractenrechtelijke aspecten
Prof. Dirk Meulemans (docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel) en Docent Vastgoedrecht HoGent)

10.10 uur: Het gebruik van erfpacht en opstal als alternatief voor huur. Gevolgen van de regionalisering van de huur
Prof. Dirk Meulemans

10.35 uur: Het aangaan van een hypothecair krediet door de erfpachter of de opstalhouder
Prof. Dirk Meulemans

10.50 uur: Het gebruik van de bestaande gebouwen en het oprichten van nieuwe gebouwen door de erfpachter of de opstalhouder
Mr. Isabelle Suy (advocaat te Dendermonde (Synergy Law))

11.25 uur: Koffiepauze

11.45 uur: Gevolgen van de insolvabiliteit van één van de partijen voor de lopende overeenkomst van erfpacht of opstal
Mr. Bart Van Baeveghem (advocaat te Dendermonde (Synergy Law), praktijkassistent Rechtsfaculteit UGent)

12.15 uur: Administratiefrechtelijke en Milieurechtelijke aspecten
Mr. Astrid Lippens (advocaat te Gent (Bienstman-Decloedt))

12.45 uur: Vragenronde

13.00 uur: Lunch

14.15 uur: Boekhoudrechtelijke aspecten
Sara Steyaert (bedrijfsrevisor te Erpe-Mere (Mazars))

14.45 uur: Fiscale aspecten: indirecte en directe belastingen
Mr. Hilde Dhont (advocaat te Gent (Van der Gucht & partners), docent Fiscaal Recht HoGent)

15.20 uur: Koffiepauze

15.40 uur: Notariële aspecten: het opstellen van de notariële vestigingsakte en de te vervullen formaliteiten voor en na het verlijden van de akte
Mr. Isis Vermander (notaris te Wuustwezel)

16.10 uur: Vragenronde

16.25 uur: Besluit

16.30 uur: Einde


Deelnameprijs

€ 210,- + btw (€ 254,10 btw inbegrepen)

 • korting 15% voor NNK-abonnees: stuur een mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode.
 • korting voor UVS-leden: stuur een mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode.

Inbegrepen: warme lunch (drie gangen), koffiepauzes, verzorgde syllabus, aanwezigheidsattest


Accreditatie

 • Landmeters-experten: 6 uur erkend
 • Vastgoedmakelaars BIV: 4 uur erkend
 • Notarissen en IGO in aanvraag

Locatie

‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, B-3200 Aarschot


Inschrijven

Klik hier.