Evenementen

Webinar: Hoe kun je constructief gedrag op de werkvloer stimuleren?

Plantmanagers die een operationeel strategisch plan op de werkvloer willen implementeren, krijgen vaak met weerstand te maken.

 • Hoe kun je als leidinggevende op de productievloer een invloed hebben op het gedrag van je medewerkers?
 • Hoe werkt weerspannig en irrationeel gedrag?
 • En hoe kun je er vat op krijgen?

In dit gratis introductie-webinar geeft auteur Hanneke Kennes een aantal praktische tips hoe je met je team reële vooruitgang kunt boeken in je operationele doelstellingen.

Voor wie?

Elke leidinggevende die constructief gedrag op de werkvloer wil stimuleren.

Wanneer?

Dit webinar vond plaats op dinsdag 8 juni juni 2021, 16:30 – 17:15, live in de studio van uitgeverij Gompel&Svacina in Antwerpen. U kunt het gratis online herbekijken.

Spreker/auteur

Hanneke Kennes is bestuurder van Blue Wise en gespecialiseerd in leiderschap, motivatie en communicatie. Als consultant begeleidt ze plantmanagers bij het bereiken van hun operationele doelstellingen op de werkvloer. Zij publiceerde recent bij Gompel&Svacina het boek ‘De plantmanager op de werkvloer. Reparatiekit voor het stroomcircuit’

Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2021-2022 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de derde keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

 

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

 

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2018-2019 of 2019-2020) voor de uiterlijke indiendatum van 30 juni 2021. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

 

Wat houdt de prijs in?

 • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
 • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen vóór 30 juni 2021, 23.59 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

 • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
 • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
 • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

 

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent (meer informatie over de datum en locatie volgt later en is afhankelijk van de COVID19- maatregelen). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • De wetenschappelijke kwaliteit;
 • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
 • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs

niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

 

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be.

Zondag 3 oktober 2021, 13.00 – 15.00 uur

Plaats: Museum Dr. Guislain, Gent.

Arthur Eaton: Tussen een schitterende inleiding en besluit, waarin Kinet beschrijft wat een psychoanalytische therapie volgens hem inhoudt, maakt hij plaats voor de stemmen die buiten de behandelkamers al te vaak ongehoord blijven: de stemmen van patiënten. Hun verhalen zijn nu eens ontroerend en meeslepend, dan weer rauw en ongepolijst; wie dit boek dichtslaat blijft onwillekeurig achter met de gedachte: dit zijn de verhalen die er écht toe doen. Een aanrader voor al wie benieuwd is naar wat psychoanalytische therapie voor iemand kan betekenen.

Marc Hebbrecht: Een origineel boek dat getuigt van moed! Zelden geeft een psychiater-auteur zijn patiënten de kans om hun unieke ervaring van de psychoanalytische behandeling te beschrijven. Dit gebeurt respectvol en ethisch verantwoord. Mensen die al vroeg door het leven zijn getekend en het lijden van de vorige generaties als een rugzak hebben meegekregen, beschrijven hoe hun therapie hen heeft geholpen. Kinet laat zien hoe de psychoanalytische benadering steun biedt, hoop wekt, inzicht bijbrengt en tot herstel leidt. Het werkt! Dat verneemt de lezer nu van de patiënten zelf.

Paul Verhaeghe: Een psychoanalytische praktijk illustreert de kracht van het woord wanneer iemand luistert. Psychoanalytische auteurs illustreren de frustratie van professionele luisteraars – ze willen zelf graag aan het woord komen. Dit boek combineert beide. Kinet laat mensen vertellen over hun psychoanalytisch parcours en kadert de verhalen in zijn lezing van psychoanalytische grootmeesters. Het is een geslaagd huwelijk geworden.

Programma:

13.00-13.15 uur – Verwelkoming en onthaal

13.15-13.25 uur – Marc Hebbrecht – Psychiater, opleidingsanalyticus IPA en voormalig hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychoanalyse

13.25-13.35 uur – Arthur Eaton – Filosoof, psycholoog, auteur en journalist

13.35-13.55 uur – Driespraak met Mark Kinet – Auteur, psychiater en hoofdredacteur boekenreeks Psychoanalytisch Actueel

13.55-14.00 uur – Stephan Svacina (uitgeverij Gompel&Svacina)

14.00-15.00 uur – Receptie. Verkoop en signeren

Inschrijving?

Tijdig mailen naar directiesecretariaat@sjp.be

Aantal deelnemers is beperkt.

Wie ingeschreven en aanwezig is, krijgt een gratis museumbezoek cadeau

Volg het congres live naar keuze: fysiek in ons auditorium te Antwerpen, ofwel online.

Telelogopedie congres