https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

*DEADLINE VERLENGD TOT 30/06*

Masterproefprijs
“Professor Eric Broekaert”

Vrijdagnamiddag, 11 september 2020
UGent


Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2019-2020 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de tweede keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2017-2018 of 2018-2019) voor de uiterlijke indiendatum van 30 juni 2020. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

Wat houdt de prijs in?

 • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
 • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 30 juni 2020, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

 • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
 • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
 • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent met als thema:

“De orthopedagoog van de toekomst”

Vrijdagnamiddag 11 september 2020 – Online.

Na inschrijving zal u enkele dagen voor de onderzoeksnamiddag een link ontvangen waarmee u de presentaties en de uitreiking van de masterproef “live” kan volgen.U

U kunt hier gratis  Inschrijven

Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • De wetenschappelijke kwaliteit;
 • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
 • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u hier.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven nodigt u uit op de

Assistentenconferentie ACCA 2020
Technologie en samenleving: de evolutie van het juridische landschap

Vrijdag, 18 september 2020


De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven nodigt u graag uit om deel te nemen aan ACCA 2020, de negende editie van de Assistentenconferentie/Conférence des Assistants. Die vindt plaats op vrijdag 18 september 2020 in Leuven en heeft als overkoepelend thema “Technologie en samenleving: de evolutie van het juridische landschap”. U vindt de call for papers hier. Wij hopen uw abstract te mogen ontvangen.

Als de conferentie niet kan plaatsvinden in september 2020 wegens COVID-19, zal ze worden uitgesteld naar vrijdag 8 januari 2021. Aarzel dus niet om uw abstract in te dienen.


Het bijhorende conferentieboek verschijnt bij Gompel&Svacina Uitgevers.


Meer informatie en het gedetailleerde programma vindt u binnenkort op: https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/acca

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Toezicht op de Politie”

Donderdag 24 september 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Studiemiddag Toezicht op de politie

De Commissie Evaluatie Politiewet 2012 die de hervorming van de Nederlandse politie onderzocht, constateerde dat politie kampt met ‘verantwoordingsoverlast’. Er moet teveel worden verantwoord. En dat kost niet alleen geld en energie, maar leidt ook soms tot defensief gedrag en onverschilligheid, in plaats van een reflectieve en lerende houding.

Ook België kent een veelheid aan toezichtmechanismen, waardoor politiemensen maar burgers in de wirwar van regelgeving soms door het bos de bomen niet meer zien. Volgens de vergelijkende studie uit Cahier Politiestudies 55  (Toezicht op de politie) lijkt onafhankelijk extern toezicht in Nederland dan weer te ontbreken. In België bestaat niet alleen onafhankelijk toezicht met het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten (Comité P). Ook werd onlangs ook het Controleorgaan op de Politionele Informatie (CoC) opgericht.

De onderzoeksrechter, die in België een belangrijke toezichtstaak op politie heeft, wordt in Nederland anders ingevuld.

 • Hoe verhoudt extern toezicht zich tot tuchtrecht en disciplinaire maatregelen?
 • En bestaat er ook toezicht op de diverse gemeentelijke ambtenaren met politionele bevoegdheden?

Deze studiemiddag leidt ons, aan de hand van prominente sprekers, door al deze vraagstukken heen. Het Cahier Politiestudies 55 (dat elke deelnemer aangeboden krijgt) belicht in 14 bijdragen uiteraard nog diverse andere aspecten van toezicht. Tijdens de discussie met de zaal wordt ook de Nederlandse situatie tegen het licht gehouden en kan u van gedachten wisselen met de sprekers.

 


Programma

13.30     Verwelkoming en dagindeling

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 “Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier toezicht”

Elke Devroe – dagvoorzitter, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies en piloot van Cahier 55

13.40 – 14.00 “Toezicht op de toepassing en handhaving van GAS-inbreuken”

Werner Van Herle – Afdelingshoofd Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geven lokale besturen de mogelijkheid om de openbare orde via een eigen handhavingsbeleid te garanderen. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeenteraad lokale ambtenaren machtigen om GAS-inbreuken vast te stellen en zo de handhavingscapaciteit van politie verhogen. Maar wie houdt dan toezicht op deze ambtenaren?

14.00 – 14.25     “Toezicht door het Controleorgaan op de politionele informatie”

Frank Schuermans – Lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), advocaat-generaal te Gent en praktijk-assistent privacy en gegevensbeschermingsrecht Universiteit Gent.
Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) is sinds 1998 een toezichtsorgaan op de politie dat specifiek focust op de politionele informatiehuishouding. Het is sinds 2014 een collaterale instelling van het federale parlement en neemt deel aan het extern onafhankelijk toezicht op de politie. Door de nieuwe Europese en nationale privacyregels, heeft het een belangrijke metamorfose ondergaan. Vooral het domein van de gegevensbescherming doet sinds 2018 in de dagelijkse politiewerking meer en meer zijn intrede. Het COC neemt hierbij onder meer de rol op van politionele dataprotectieautoriteit.

14.25 – 14.45     Koffiepauze

14.45      “Het huidig toezicht op het gebruik van surveillancetechnologie door de lokale politie in België”

Rosamunde van Brakel – Onderzoeksprofessor Law, Science, Technology & Social Studies, Vrije Universiteit Brussel
In deze lezing wordt bestudeerd of de huidige toezichtsmaatregelen op de lokale politie in België voldoende zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen aan te pakken. Hoe kan dit worden verbeterd? Is het traditioneel kader dat toezicht op de politie regelt voldoende om de risico’s van nieuwe technologieën op te vangen?

15.05     “De rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder”

Joery Matthys, Docent Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden, Den Haag
Toezicht op het gerechtelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van toezicht. De onderzoeksrechter neemt hiërarchisch de leiding in dit onderzoek en kan in dit opzicht een toezichthouder op de politie worden genoemd. Althans, dat is de huidige structuur, want er was nogal wat (politieke) controverse over afgelopen tijd. Zouden we die onderzoekrechter, die zoveel capaciteit opslorpt van politiediensten en niet aan te sturen is door het Openbaar Ministerie, niet beter afschaffen? Of omvormen naar een rechter van het onderzoek zodat deze een toezichthouder wordt op het OM? In deze korte lezing wordt de rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder gepresenteerd evenals de voor- en nadelen van zijn functie.

15.25     Discussie en besluit

o.l.v. Lodewijk Gunter Moor, Algemeen Editor en redacteur Nederland Cahiers Politiestudies

16.00     Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers. Schrijf tijdig in want vol = vol!

Wanneer?

Donderdag, 24 september, 13.30 – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 55 “Toezicht op de Politie” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog. 

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Politie en cybercrime”

Donderdag 22 oktober 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


De digitalisering van onze samenleving werkt door in nieuwe vormen van criminaliteit, overkoepelend aangeduid als cybercrime. Deze studiemiddag gaat dieper in op de verschillende vormen die allemaal deel uitmaken van hetzelfde fenomeen. Aan bod komen onder meer: sexting, hacking, helpdeskfraude, phishing, malware verspreiding, DDoS-aanvallen en botnets.

Voor welke uitdagingen staan de Nederlandse en Belgische politie bij de aanpak van dit fenomeen? Opsporing en bewijs verzamelen in de digitale wereld is immers niet zo eenvoudig.

Wat kan politie zelfstandig ondernemen en wanneer is een tussenkomst van de  procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht? Verder wordt ingezoomd op slachtoffers van cybercriminaliteit (waar kunnen zij terecht?) en meer specifiek slachtoffers van sexting en relationeel geweld.

Elke deelnemer ontvangt het Cahier 56 ‘Politie en cybercrime’ (met 12 bijdragen). Daarin leest u ook bijdragen over daders van cybercrime , de mogelijkheden van privaat-publieke samenwerking, de rol van de burgemeester en van lokale risicocommunicatie bij de aanpak van complexe digitale veiligheidsvraagstukken.


Programma

13.30–13.35  Verwelkoming

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35–13.45  Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier 56

Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45–14.05  Cybercrime? Terminologie, oorzaken en aanpak door de Nederlandse politie

Wouter Stol, Lector Cybersafety Politieacademie en NHL Stenden Hogeschool, hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit Nederland

Belangrijker dan het debat over de juiste definitie van ‘cybercrime’ is inzicht in de oorzaken ervan. Die oorzaken zijn (i) bemoeilijkte identificatie, (ii) toenemende complexiteit, en (iii) vervlechting van technologie en menselijk lichaam. Maar welke oplossingen horen daarbij? Overigens zal de vervlechting van technologie en menselijk lichaam vooral in de toekomst gevolgen hebben voor criminaliteit. Wat staat ons in dit opzicht te wachten? De politie heeft twee manieren waarop ze cybercrime tegemoet kan treden: (a) de zogenoemde breedtebenadering waarbij alle politiemensen een aandeel leveren en (b) inzetten van specialisten. De Nederlandse ervaringen met beide strategieën komen aan bod. – Online voordracht.

14.05–14.25  Bewijsvergaring door politieambtenaren: de inbeslagname van IT-systemen

Ward Yperman, Instituut voor Strafrecht, KU Leuven

Mag een politieambtenaar een smartphone doorzoeken die hij aantreft tijdens een fouillering? Kan hij de informatie kopiëren? Wat als de smartphone beveiligd is? Tot hoever strekt de bevoegdheid van politieambtenaren als ze in de digitale wereld bewijs verzamelen en vanaf wanneer is de tussenkomst van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht? Wat zijn de gevolgen als de bevoegdheidsregels werden miskend? Deze lezing biedt een antwoord op deze vragen en een overzicht van de recente rechtspraak over de inbeslagname van smartphones en andere IT-systemen.

14.25–14.55  Koffiepauze

14.55–15.15  Zwijgen is zilver, spreken is goud: aangiftegedrag en zoeken van sociale steun door cybercrime-slachtoffers

Thom Snaphaan, Doctoraatsonderzoeker en assistent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht, Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent

Tot op heden is er weinig bekend over wat een individu doet nadat hij/zij slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Deze lezing gaat daarom dieper in op twee mogelijke acties die slachtoffers kunnen ondernemen namelijk formeel melding maken van het incident, en informeel hulp zoeken bij vrienden en familie. Aan de hand van Vlaams onderzoek wordt nagegaan waar incidenten zoal worden gemeld en welke factoren de kans vergroten dat een cybercrime-incident formeel of informeel wordt besproken.

15.15–15.35  Gewenste en ongewenste intimiteit online: Jongeren, sexting en relationeel geweld

Michel Walrave, Hoogleraar Departement Communicatiewetenschappen, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Ook voor intieme communicatie worden verschillende apps gebruikt. Sexting gebeurt in de meeste gevallen in alle vertrouwen en respect. Soms wordt echter druk uitgevoerd of worden intieme beelden misbruikt. Zijn jongeren zich bewust van de risico’s? Wat is de rol van sexting binnen relaties? In welke mate worden jongeren geconfronteerd met druk en met secundaire sexting? Hoe gaan jongeren om met vormen van online agressie, zoals cyberrelationeel geweld?

15.35–16.00  Discussie en besluit 

Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

16.00–16.30  Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers / tijdig inschrijven: vol = vol!

Wanneer?

Donderdag, 22 oktober, 13.30 – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 56 “Politie en cybercrime” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog. 

UFC webinar

Behandeling van seksueel afwijkend gedrag

24 november 2020

Op 24/11/2020 zal de UFC webinar omtrent de behandeling van seksueel afwijkend gedrag plaatsvinden. De webinar is gebaseerd op het gelijknamige handboek dat onder de redactie van het UFC recentelijk tot stand is gekomen. De webinar richt zich op behandelaars, beleidsmakers, juristen, praktijkwerkers, en studenten die graag uitgebreid kennis willen maken met hedendaagse aspecten die een rol spelen binnen de behandeling en begeleiding van daders van seksueel misbruik.

Evidence-based forensische zorg staat centraal, waarbij wetenschappelijke kennis omgezet wordt in de praktijk. Relevante informatie uit het boek zal aangehaald worden en toegepast op enkele praktijkvraagstukken. Aan de hand van verschillende verdiepingssessies zullen enkele specifieke doelgroepen van daders verder uitgelicht worden.

Tot slot zal u de kans geboden worden het handboek met vermindering van prijs aan te kopen.


Programma

9u15-9u30: Ontvangst

9u30-9u40: Minne De Boeck (UFC & UAntwerpen)
Inleiding behandeling van seksueel afwijkend gedrag

9u40-10u20: Liesbet Stevens (IGVM & KU Leuven)
Seks in het strafrecht, de nieuwste ontwikkelingen

10u20-10u30: Pauze

10u30-11u10: Prof. Kris Goethals (UFC & UAntwerpen)
De rol van hormonen en medicamenteuze behandelmogelijkheden bij seksueel afwijkend gedrag

11u10-11u20: Pauze

11u20-12u: Prof. Paul Cosyns (Emeritus UAntwerpen & oprichter UFC) & Freya Vander Laenen (Ugent)
Ethiek, deontologie en ethische kwesties bij de behandeling van seksueel afwijkend gedrag

12u-13u30: Middagpauze

13u30-14u30: Verdiepingssessies inzake specifieke doelgroepen
Keuze voor één verdiepingsessie; maximaal 25 deelnemers per sessie

 • Kasia Uzieblo (Forensische Zorgspecialiseten & VUB)
  Psychopathie bij seksuele delinquenten
 • Alexa Rutten (GGzE & Tilborg University)
  Autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Vivienne De Vogel (Forensische Zorgspecialisten & HU)
  Behandeling van vrouwelijke zedendelinquenten
 • Ellen Baten, Jill De Ridder & Elke Doms (CGG Kempen & OC Clara Fey)
  Plegers met een verstandelijke beperking

Praktisch

 • Deelnameprijs voor partners van het Samenwerkingsakkoord en studenten:
  15 euro (webinar – thuiswerkpakket)
  80 euro (webinar – thuiswerkpakket – inclusief handboek ‘Behandeling van seksueel afwijkend gedrag’)
 • Deelnameprijs voor niet-partners:
  30 Euro (webinar – thuiswerkpakket)
  100 Euro (webinar – thuiswerkpakket – inclusief handboek ‘Behandeling van seksueel afwijkend gedrag’)

Na betaling ontvangt u de link voor de webinar. Op 16/11/2020 worden de thuiswerkpakketten verzonden en is annulatie bijgevolg niet meer mogelijk.


Inschrijven

Inschrijven kan tot 16 november via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY02kExVdiywa93sOVQZvShTPQB8IAvVecNFFHiW9JeCxogA/viewform


Info over de sprekers

Minne De Boeck is criminologe bij het Universitair Forensisch Centrum. Ze coördineert er de steunopdrachten en is binnen het behandelcentrum betrokkene bij de intakeprocedure, risicotaxatie en adviesverlening. Ze is ook projectverantwoordelijke van het Stop it Now!-project, dat staat voor preventie van seksueel kindermisbruik.

Liesbet Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ze promoveerde tot doctor in de rechten met een proefschrift over seksueel strafrecht en doceert sindsdien aan de KU Leuven. Ze werkte voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en is voorzitter van ’t Lampeke, een Leuvense vereniging die armoede bestrijdt.

Kris Goethals is forensisch psychiater en directeur van het Universitair Forensische Centrum. Daarnaast doceert hij forensische psychiatrie aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. In 2008 promoveerde hij tot doctor in de medische wetenschappen. Hij werkt ook als psychiater-psychotherapeut in een privépraktijk en heeft een ruime klinische ervaring in de forensische psychiatrie en psychologie, in het bijzonder in het domein van seksuele delinquentie, parafiele stoornissen en hyperseksualiteit.

Paul Cosyns is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Antwerpen, stichtend voorzitter van het Universitair Forensisch Centrum (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), Lid van de Belgische Academie voor Geneeskunde en covoorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Hij is gewezen voorzitter van de School voor Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en van de Orde der Artsen (Antwerpen).

Freya Vander Laenen is hoofddocent, verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Haar expertise betreft kwetsbare groepen (omwille van druggebruik, geestelijke gezondheid en/of sociale exclusie) in contact met politie en justitie en beroepsgeheim van zorgverleners in de samenwerking met politie en justitie.

Kasia Uzieblo is psycholoog en doctor in de klinische psychologie (Universiteit Gent). Zij is momenteel als senior onderzoeker verbonden aan de Forensische Zorgspecialisten (Van der Hoevenkliniek, Utrecht, Nederland). Tevens is ze als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit van Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn psychopathie, (seksueel) geweld en forensische psychodiagnostiek.

Alexa Rutten is kinder- en jeugdpsychiater op de kliniek en polikliniek voor forensische jeugdpsychiatrie De Catamaran, GGz Eindhoven. Ook is zij opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en rapportur Pro Justitia. Zij doet promotieonderzoek naar autisme en delinquentie bij jeugd, bij GGzE en Tranzo, Tilburg University.

Vivienne De Vogel is psychologe en werkt als lector bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en als onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek concentreert zich op genderverschillen in, de forensische zorg, risicotaxatie van gewelddadig gedrag, psychopathie, en de continuïteit in de keten.

Ellen Baten & Jill De Ridder zijn werkzaam in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, waar ze (gedetineerde) plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een verstandelijke beperking behandelen.

Elke Doms is master in het sociaal werk. Ze specialiseerde zich in het begeleiden van seksuele plegers met een verstandelijke beperking. Momenteel is ze werkzaam in het orthopedagogisch centrum Clara Fey.

Christophe Busch interviewt Paul Ponsaers

Haatzaaiers. Extreemrechtse radicalisering

15 januari 2021

Nieuw Rechtse groepen slagen erin jongeren te rekruteren, op te leiden, te mobiliseren en te activeren. Ze verschillen daarin niet veel van terroristische groeperingen. Ze verspreiden een boodschap van ongelijkheid, racisme, negationisme en discriminatie. Ze gebruiken gretig desinformatie. Onveiligheidsgevoelens, angst, gebrekkige openbare informatie en simplistische verklaringen vormen hiervoor een vruchtbare voedingsbodem. Als influencers trachten ze aanhoudend de geesten te vergiftigen met propaganda en antidemocratisch gedachtegoed. Het nieuwe boek van Paul Ponsaers noemt ze onomwonden bij hun naam: haatzaaiers.

Naar aanleiding van het boek gaat Christophe Busch (criminoloog en directeur Hannah Arendt Instituut) in gesprek met Prof. Em. en auteur Paul Ponsaers.

Wat: gesprek naar aanleiding van het boek Haatzaaiers, extreemrechtse radicalisering.

Wanneer: vrijdag 15 januari van 12u15 tot 12u50

Wie: Christophe Busch (criminoloog en directeur HAI) interviewt Paul Ponsaers (Prof. Em. criminologie en terrorisme-expert)

Waar: online via Vimeo en Facebook Live

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Politie in crisissituaties”

Donderdag 28 januari 2021

WEBINAR – live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen


De politie is één van de belangrijkste actoren in de hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt in die hoedanigheid betrekkelijk weinig wetenschappelijke aandacht. Recente  crisissituaties, zoals de Europese vluchtelingencrisis, vermissingen in Nederland of de terroristische aanslagen in Brussel, illustreren niet alleen dat de politie een belangrijke rol speelt, maar evengoed dat de rol en aard van politiewerk ten tijde van crises aan constante veranderingen onderhevig is. In dit Cahier wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe goed politieorganisaties in Nederland en België voorbereid zijn op nieuwe crises en rampen? Onderwerpen die aan bod komen zijn: de relaties tussen politie, brandweer en andere hulpdiensten ten tijde van crisis; politiehervormingen en de gevolgen voor politie-inzet inzet bij crises en rampen; het nieuwe Belgische wettelijke kader dat de structuren aanreikt; de interactie tussen burgers en politie tijdens crisissituaties (of vermissingen) en adhoc besluitvormingprocessen onder toenemende druk.

 

Live WEBINAR – deelnemers krijgen het Cahier ‘Politie in crisissituaties’ als documentatie per post toegestuurd.

Meer info en inschrijven: Klik hier

Online boekvoorstelling

“Artificiële intelligentie en maatschappij”

Dinsdag 9 februari 2021

Live vanuit De Krook, Gent


AI speelt een steeds grotere rol in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Iedereen kent het voorbeeld van zelfrijdende wagens of van de camera’s met beeldherkenning die de veiligheid in onze steden moeten verhogen. Maar AI is ondertussen al veel dieper doorgedrongen in onze samenleving dan we soms beseffen. In het boek werpen een reeks experten hun licht op wat deze AI (r)evolutie betekent voor onze samenleving. Er wordt stilgestaan bij de vraag wat AI nu precies is en bij de impact van AI op economie, recht en politiek. Wat is bijvoorbeeld de invloed van AI op de rechtspraak en criminaliteitsbestrijding? Op tewerkstelling, en bedrijfsvoering? Of op politiek nieuws en politieke campagnes? Daarbij wordt stilgestaan bij potentiële gevaren en uitdagingen die verbonden zijn met de toenemende ‘AI-isering’ van de samenleving, maar ook bij de kansen die deze technologische revolutie biedt.

Dit boek beoogt het bredere publiek op een toegankelijke manier te informeren over het belang en vooral de (maatschappelijke) impact van AI. Inzichten in zowel de voordelen als uitdagingen van AI maken de lezer (hopelijk) iets meer gewapend tegen de toenemende digitaliseren van onze maatschappij, waarbij AI een steeds grotere rol speelt.

Programma

 • 19.00u-19.15u: verwelkoming door Jan De Bruyne en Nicolas Bouteca (editors boek Artificiële intelligentie en maatschappij)
 • 19.15u-19.40u: voordracht prof. Erik Mannens over AI en de algemene impact ervan op de maatschappij
 • 19.45u-20.30u: break-out rooms per overkoepelend thema boek (interactie met auteurs)
  • Kamer 1: AI en politiek/ethiek
  • Kamer 2: AI en recht/criminologie
  • Kamer 3: AI en economie
 • 20u30-20u55: enkele VZW’s aan het woord over digitalisering, inclusie, AI en maatschappelijke aspecten (o.a. Kenniscentrum Data & Maatschappij)
 • 20u55-21u: afsluiting en mogelijkheid tot netwerking

Praktische info

9 februari 2021 van 19u-21u (digitaal)

Inschrijven

Schrijf je in via deze link.

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het

Live online congres Ouderenzorg: Help, ik vergeet

Milde cognitieve beperking en beginnende dementie


Het falen van hersenfuncties is wellicht het grootste angstbeeld van ouder wordende mensen. Dit congres besteedt volle aandacht aan innovatieve diagnostiek, behandeling en begeleiding van milde cognitieve beperking en beginnende dementie.

Het richt zich tot iedereen die direct of indirect betrokken is bij de zorg voor ouderen.

RIZIV: geaccrediteerd


Programma

09.30 uur: Introductie

Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersenbeeldvorming bij de diagnose van dementie

Prof. dr. François-Laurent De Winter / ouderenpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Geneeskunde KU Leuven.

Abnormale veranderingen in de hersenen kunnen leiden tot een cognitieve stoornis of zelfs tot een dementie. De hersenbeeldvorming is – ondanks beperkingen – essentieel bij het ontrafelen van de oorzaak van cognitieve achteruitgang. Ook de bestaande medicamenteuze behandelingen bij dementie komen aan bod: wat werkt en wat weinig of niet?

Vragen en opmerkingen

10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin en onzin van screeningsinstrumenten

Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen; stafmedewerker Onderzoek, Alexianen Zorggroep, Tienen.

In de klinische praktijk worden diverse screeningsinstrumenten gehanteerd om cognitieve problemen op te sporen en de ernst ervan vast te stellen. Deze instrumenten hebben vele voordelen, maar er zijn tegelijk ook heel wat valkuilen te vermijden. Belangrijke screeningsinstrumenten zullen kritisch onder de loep worden genomen.

Vragen en opmerkingen

11.20 uur: Pauze

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revalidatie bij ouderen met milde cognitieve beperkingen

Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Katrien Cambré/ ergotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Hoe kan een cognitieve en functionele revalidatie bij een oudere met milde cognitieve beperkingen verlopen? Aan de hand van een casus worden de concrete interventies voorgelegd en verantwoord. Meteen krijgt het belang van multimodaal werken met het oog op generaliseerbaarheid,  het leren accepteren van beperkingen en het betrekken van de context bij dit proces, een bijzondere klemtoon.

Vragen en opmerkingen

12.40 uur: Lunchpauze

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! Of toch wel?

Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint-Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, Zorgprogramma Brein in Beweging.

Gediagnosticeerd worden met MCI brengt vanzelfsprekend emoties met zich mee. Wat hangt er (eigenlijk) boven je hoofd? Iedereen reageert op een eigen manier. Hoe kun je deze emoties begeleiden?

Vragen en opmerkingen

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: subtiele mix van aandacht voor hun emoties en ervaringen en informatie op maat

Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentiepersoon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den Olm, Bonheiden.

Bij de confrontatie met cognitieve beperkingen zal elke familie op een eigen manier reageren. De verschillende rouwreacties en de familiedynamiek spelen een essentiële rol. De begeleiding van de familieleden is dan ook een erg belangrijk aspect. Er zijn ook specifieke aandachtspunten voor de professionele hulpverlener in deze begeleiding.

Vragen en opmerkingen

15.40 uur: Pauze

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cognitieve afhankelijkheid en hoe een maatschappij dit hanteert

Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Er zijn heel wat filosofische bespiegelingen over cognitieve aandoeningen, de positie van toenemende afhankelijkheid, de impact op identiteit en over de wijze waarop de omgeving en de maatschappij hiermee omgaan.

Vragen en opmerkingen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

16.40 uur: Einde


Waar

Dit is een live online evenement. U kunt deelnemen vanwaar u wilt: thuis of op het werk.

Wanneer

Gewijzigde datum: Donderdag, 4 maart 2021, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 99, incl. 21% btw

Inschrijven: klik hier

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

find out indian tubekitty