Gompel&Svacina Evenementen

Evenementen

Vanaf 14.00 uur

Op welke manier kunnen we het onderwijs toekomstbehendig maken? Als we het onderwijs op een andere manier willen vormgeven zodat kinderen en jongvolwassenen tot diepere leerprocessen komen, wat vraagt dat dan van het leren van de leraar? Wat vraagt dat van de lerarenopleidingen? Wat vraagt het van de schoolleiders om het leren van leraren te ondersteunen, te onderzoeken en te stimuleren? En welke rol heeft het bestuur daarbij?

Op 20 september organiseert het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van hogeschool Windesheim Flevoland in Almere een symposium voor leraren, lerarenopleiders, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs. Een aantal gerenommeerde sprekers zal op deze dag bovenstaande vragen bespreken en samen met u proberen te beantwoorden.

Sprekers
Dr. Quinta Kools (lector Professionalisering van leraren en lerarenopleiders bij Fontys) houdt een lezing over het leren van de leraar en de lerarenopleiding. Dr. Marco Snoek (lector Leren & Innoveren van de HvA) gaat nader in op de rolneming van leraren als teacher leaders en de rol van de lerarenopleidingen. Prof. dr. Joseph Kessels (emeritus hoogleraar humanresourcesdevelopment) zal tot slot zijn licht laten schijnen over de rol van de schoolleider en de bestuurder.

Boek
Op deze dag ontvangen Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), en Rien Komen, directeur Windesheim Flevoland, een exemplaar van Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? Ook deelnemers ontvangen het boek gratis.

Praktische informatie
Locatie: Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5 in Almere
Deelnameprijs: € 49,95 inclusief hapje en drankje en het boek: Loes van Wessum & Ingrid Verheggen (2018) Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? Gompel&Svacina.
Meer info en inschrijven, klik hier.

Bij het verschijnen van het gelijknamige boek onder redactie van
Marjo Boer, Simona Karbouniaris & Marina de Wit

Woensdag, 3 oktober 2018, 14.00 uur – 17.00 uur
Hofpleintheater, Benthemstraat 13, 3032 AA Rotterdam

Deelname is gratis. Aanmelding is noodzakelijk via het inschrijfformulier.

Met vijftig auteurs uit het vakgebied ervaringsdeskundigheid is een didactiekboek geschreven, een nieuw baken op de route van het vak. Samen hebben we gereflecteerd op hoe we van levenservaringen naar ervaringsdeskundigheid gaan. Dit thema staat centraal op deze middag. Een aantal boegbeelden en nieuwkomers op dit gebied zullen hun perspectief met ons delen, onder leiding van dagvoorzitter Jethro Bos van Zadkine.

 • Irene van de Giessen deelt haar ideeën over het belang van het opleiden in ervaringsdeskundigheid. Haar kennis ontleent ze aan haar werk als ervaringsdeskundige en directeur van Stichting HerstelTalent. Maar ook haar nevenfuncties als bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Participatie en Herstel geven vorm aan haar bijdrage. Zij heeft het voorwoord van het boek geschreven.
 • Jacqueline Kool praat ons bij over de breedte en diversiteit van ervaringsdeskundigheid. Zij is bestuurslid van ZonMw. Tot vorig jaar werkte ze als kennismanager en ze was mede-initiatiefnemer van Disability Studies in Nederland. Daarnaast werkt Jacqueline ook als publicist op het terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. De komende tijd wil ze zich onder meer verdiepen in auto-etnografie. Zij heeft de redactie van het boek geadviseerd.
 • Akbar Barani laat ons weten hoe ervaringsdeskundigheid in het beroepsonderwijs een plek heeft veroverd. Hij is opleider en leersupervisor in het hoger beroepsonderwijs en het post-hbo. Zijn expertise ligt in het contextuele gedachtegoed, het opleiden van supervisoren in leersupervisie en het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid.
 • Tofik Boughrini werkt als ervaringsdeskundige bij Lister en hij rapt. Hij heeft de BGE/MZ opleiding van Zadkine gevolgd. Onlangs werkte hij mee aan een campagne van RIBW Alliantie. In die campagne deelde hij hoe het kwam dat hij op zijn zestiende met cannabis begon en waarom hij vijf keer opgenomen werd op een crisisafdeling in de psychiatrie. Hij kreeg zelf steun van een ervaringsdeskundige en dat heeft hem op het pad gebracht om zelf anderen te helpen woorden te geven aan dat wat zij meemaken.
 • Sanne Lamers, Social Work student aan de Hogeschool Utrecht, geeft een inkijkje vanuit het perspectief als ervaringsdeskundig student. Zij begeleidt studenten in een peer supportgroep waar de ontwikkeling van ervaringskennis centraal staat.
 • Wilma Boevink vertelt over het proces van ervaring naar ervaringsdeskundigheid. Ervaringsverhalen alleen vormen immers nog geen ervaringsdeskundigheid. Zij is ervaringsdeskundige en als onderzoeker verbonden aan het Trimbos-instituut. Zij is ook de voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). Ze is gepromoveerd op het onderwerp: herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie.

U ontmoet de auteurs tijdens de bijeenkomst, zij delen iets van hun expertise uit het boek.

Meer informatie en inschrijven, klik hier.

13.30 uur – 17.00 uur

met Dolf van den Berg, Luc Dekeyser, Ingrid Verheggen & Loes van Wessum
speciaal voor schooldirecteuren, schoolleiders, schoolbestuurders en voor lerarenopleiders, onderwijskundigen, pedagogen, onderwijsinspecteurs, leraren, docenten, coördinatoren, begeleiders, ouders en alle anderen die meedenken over het primair, secundair of tertiair onderwijs

Welk onderwijs willen we? Dit middagsymposium heeft een diepgaande betrokkenheid bij schoolgaande kinderen en jongeren, veel liefde voor onderwijs en brengt grote deskundigheid bij elkaar. Idealen, kennis, ervaring en wijsheid vloeien samen in een evenwichtige compositie van een “nieuwe school”. Het symposium deelt kennis, die van groot belang is voor de betrokken doelgroepen en is vooral op de praktijk gericht.

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 100, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 60,-
Literatuur:

Meer info en inschrijven, klik hier.

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht
Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving

5 donderdagavonden met sprekers:
Michel Flamée, Kevin Maréchal, Wouter Ryckbosch, Jozef Van Bellingen, Jean-Marc Bryskere, Ive Marx, Olha Cherednychenko, Ludo Cornelis, Piet Colruyt, Anna Gerbrandy, Yves Van Gerven, Mireille Buydens, Alain François, Gerrit Hendrikx, Maxime Verheyden, Tina Coen, Marleen Denef, Régine Feltkamp, Stefan Somers, Ralph De Wit en Jeroen Delvoie

Meer en meer wordt het huidige, op kapitalistische leest geschoeide, economische systeem – waarin economische groei en winstbejag de voornaamste drijfveren van het economisch gebeuren blijven uitmaken – in vraag gesteld. Ideologen, sociologen, historici, psychologen en zelfs economen wijzen erop dat, zo we op een duurzame en vredige wijze verder willen samenleven op onze planeet, het dringend anders moet en ook kan. Zo maken o.a. de pollutie van de leefomgeving, de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid fundamentele problemen uit die dringend aangepakt moeten worden, willen we ons en onze nakomelingen een leefbare toekomst kunnen bieden.

Opvallend is dat in dit hele debat de juristen afwezig blijven. Nochtans vertaalt regelgeving de economische waarden die onze maatschappij schragen en bepaalt zij het kader waarbinnen de economische activiteit te voeren is. Juridische basisconcepten, zoals de fundamentele mensenrechten of de notie openbare orde, laten toe om dit kader verder in te vullen in functie van de gehanteerde waarden. Diverse juridische concepten en constructies, zoals de vrije mededinging en de vrijheid van ondernemen, overeenkomsten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele rechten, zijn instrumenten die een centrale rol spelen in de organisatie van de economische activiteit.

Met de voorliggende lezingenreeks wil de Vakgroep Privaat en Economisch Recht van de VUB deze juridische stilte doorbreken. Na een aantal interdisciplinaire uiteenzettingen die de maatschappelijke context kaderen, zullen vooraanstaande juristen een reeks bestaande rechtsfiguren onder de loep nemen. De bedoeling daarbij is na te gaan of en hoe deze rechtsfiguren, in hun huidige vorm, de gewijzigde ingesteldheid die noodzakelijk is voor een duurzame samenleving, kunnen schragen dan wel of zij hiertoe aan verandering toe zijn, omdat zij katalysatoren zijn voor excessen die de bovenvermelde fundamentele problemen kunnen verergeren. Daarbij zal worden aangegeven of en hoe deze rechtsfiguren in de praktijk al kunnen worden aangewend om duurzame economische activiteiten te garanderen.

De lezingenreeks richt zich tot al diegenen die – weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen – betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.

De uiteenzettingen zullen worden opgenomen in een peer-reviewed publicatie (in het Engels): ‘The Pharmakon-aspect of business law. On the good and the bad of business law for a sustainable society’.

Volledige programma

Sessie 1: Interdisciplinaire reflectie (8/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Michel Flamée
Vrije Universiteit Brussel
18u30-19u05: Quelle grille de lecture en économie pour penser les enjeux liés à la transition écologique et sociale ?
Prof. dr. Kevin Maréchal
Docent economische ecologie aan Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit Luik)
Gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven (UCL)
Wetenschappelijk medewerker bij het Centre d’Études Économiques et Sociales de l’Environnement (ULB)
19u05-19u40: Economische ongelijkheid van oudheid tot heden: een pessimistische geschiedenis?
Prof. dr. Wouter Ryckbosch
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
19u40-20u15: De dubbele moraal van ons economisch bedrijf
Prof. dr. em. Jozef Van Bellingen
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
20u15-20u40: L’activité économique vue part un incubateur vert: Greenbizz
Jean-Marc Bryskere
CEO Greenbizz
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 2: Fundamentele juridische concepten (15/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Michel Flamée
Vrije Universiteit Brussel
18u30-19u05: Waarom ons zorgen maken over ongelijkheid?
Prof. dr. Ive Marx
Hoogleraar sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen
19u05-19u40: Fundamental Freedoms, Fundamental Rights, and Freedom of Contract in European Economic Law
Prof. dr. Olha Cherednychenko
Docent European Private Law and Comparative Law aan de Rijksuniversiteit Groningen
Stichtend Directeur van het Groningen Centre for European Financial Services Law
19u40-20u15: Openbare orde: vloek of zegen in het economische recht
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
20u15-20u40: “Allemaal Sociaal 3.0 – Kunnen ondernemers de wereld redden?” Sociaal ondernemen en Impact investeren: mijn persoonlijk reisverhaal
Ir. Piet Colruyt
Voorzitter SI² Fund

20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 3: Mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrechten (22/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
18u30-19u05: Mededingingsrecht en duurzame ontwikkeling
Prof. dr. Anna Gerbrandy
Docent aan het Europa Institute (Universiteit Utrecht)
19u05-19u40: Economisch recht en inkomensongelijkheid
Dhr. Yves Van Gerven
Referendaris bij het Gerecht van de Europese Unie
19u40-20u15: Droits intéllectuels : stimulant ou frein?
Prof. dr. Mireille Buydens
Docent aan de Université Libre de Bruxelles
Advocaat bij de Balie van Brussel (Janson Baugniet)
20u15-20u40: Inzichten vanuit de praktijk
Spreker nog te bepalen
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 4: De vennootschap als vehikel voor de ondernemingsactiviteit (29/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Michel Flamée
Vrije Universiteit Brussel
18u30-19u05: A theory of corporate sentiments. De vennootschap als (wilde) weldoener: een contradictio in terminis?
Prof. dr. Alain François – Docent aan de Vrije Universiteit Brussel; Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius); 
Mr. Gerrit Hendrikx – Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel, Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO);
Mr. Maxime Verheyden – Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
19u05-19u40: The curious case of the State PLC: de staat is (g)een vennootschap en de vennootschap is (g)een staat
Mevr. Tina Coen
Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
19u40-20u15: Sociale ondernemingen: gradaties en variaties in ondernemen met maatschappelijke impact
Prof. dr. Marleen Denef
Docent aan de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Curia)

20u15-20u40: Inzichten vanuit de praktijk
Spreker nog te bepalen
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 5: Ondernemingspraktijken en transacties (6/12/2018)

17u30-17u40: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Michel Flamée
Vrije Universiteit Brussel
17u40-18u15: Ondernemingsvrijheid en reclame: drijvende krachten achter een aanbodgestuurde economie
Prof. dr. Régine Feltkamp
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO)

18u15-18u50: Contractsvrijheid en maatschappelijke ongelijkheid
Prof. dr. Stefan Somers
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
18u50-19u25: Consumentenbescherming en duurzaamheid, een dynamisch duo?
Prof. dr. Ralph De Wit
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Hoge Zeevaartschool Antwerpen
Advocaat bij de Balie van Antwerpen (Goemans, De Scheemaecker & De Wit Advocaten)
19u25-20u00: Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid: waar is de gelijkheid?
Prof. dr. Jeroen Delvoie
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)

20u00-20u30: Discussie en slotwoord voorzitter
20u30-21u30: Afsluitende receptie met hapjes

Schrijf u in

Teneinde een groepsdiscussie mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt.

Locatie: Greenbizz.brussels, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

Inschrijving voor de volledige lezingenreeks (omvat deelname, versnapering en verslagboek):

 • 300 EUR
 • 200 EUR (enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten)
 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang (geen boek voor deze laatste)

Inschrijving voor een individuele sessie (omvat deelname en versnapering):

 • 70 EUR
 • 50 EUR (enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten)
 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang
 • Gratis deelname voor de eerste 10 registrerende studenten

Erkenningen: in aanvraag bij CVB, IGO, NKN en IAB

In samenwerking met:

10.00 uur – 16.00 uur

Sana vzw – Vereniging voor gezondheid en Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres: Communicatie bij ouderen

Voor iedereen die, in welke hoedanigheid ook, omgaat met ouderen.

Communiceren wordt vanzelfsprekend gevonden tot op het moment dat het wat moeizamer begint te verlopen, net zoals bewegen en eten. Vele ouderen worden om uiteenlopende oorzaken en redenen geconfronteerd met beperkingen in de communicatie, waardoor sociale contacten verminderen en isolement dreigt. Dit congres geeft inzicht in de achterliggende factoren die aan de basis liggen van communicatiemoeilijkheden bij ouderen. Het biedt praktische tips, adviezen, technieken en hulpmiddelen voor hulpverleners, partners en omgeving. Vooral het middagprogramma is niet enkel een luister-, maar zeker ook een belevings- en interactief congres.

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen, Universiteit Gent & Universiteit Antwerpen

Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Wat doet ouder worden met ons lichaam en brein?

Prof. dr. Maurits Vandewoude (geriater, Universiteit Antwerpen en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen)

Mensen worden alsmaar ouder. Dit wordt bestudeerd in de gerontologie en de geriatrie. Hoe komt het dat de levensverwachting de laatste eeuw zo drastisch toegenomen is en wat betekent dat in het dagelijkse leven? Wat zijn de mechanismen die deze ontwikkeling mogelijk maken, zowel collectief als individueel? Welke greep hebben we daar op? Kunnen we er iets aan doen? Ongetwijfeld moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de levenswijze, waarbij voeding en fysieke activiteit een doorslaggevende rol spelen.

Vragen

10.50 uur: Veroudering en communicatieve vaardigheden

Prof. dr. Marc De Bodt (logopedist-medische wetenschappen, Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen; docent Universiteit Gent)

Veroudering gaat logischerwijze gepaard met functieverlies, waaronder de zintuiglijke en communicatieve functies, die sterk met elkaar verbonden zijn. Een verminderd gehoor en zicht interfereren met het begrijpen van gesproken en geschreven informatie en vormen zo een probleem voor de dagelijkse communicatieve vaardigheden: horen, luisteren, lezen en begrijpen. In het geval van een gecombineerde stoornis is er een groot risico op communicatieve aftakeling en verminderd psychosociaal welbevinden. De zorg voor de zintuiglijke functies is van primair belang om een efficiënte communicatie in stand te houden. Daarnaast treden ook beperkingen op in de expressieve mogelijkheden: een trager spreektempo, woordvindingsproblemen, een minder krachtige en instabiele stem, minder nauwkeurige articulatie enz. Ondanks het hoge risico op het ontwikkelen van één of meer van deze problemen zien we dat steeds meer oudere personen er in goed in slagen zich communicatief efficiënt te behelpen dankzij een aantal hulpmiddelen en de nodige inspanning van henzelf en de omgeving.

Vragen

11.40 uur: Koffiepauze

12.00 uur: Comminiceren is een kwestie van balanceren

Dr. Karin Neijenhuis (logopedist, spraak-taalpatholoog, lector Zorg voor Communicatie aan Hogeschool Rotterdam)

Communiceren is een basisbehoefte van de mens. Communiceren doe je echter nooit in je eentje, maar bestaat altijd uit tweerichtingsverkeer. Communicatieve competenties kunnen door verminderd gehoor, afname van cognitieve functies, zoals geheugen en aandacht, of door hersenletsel beperkt raken. Een dergelijke beperking wordt niet alleen ervaren door de getroffen persoon, maar ook door zijn gesprekspartner; het gesprek raakt uit balans. Ondersteunende communicatie, zoals gebaren, schrijven, tekenen, een goede akoestiek en het eenvoudigweg meer tijd nemen voor het gesprek kunnen zorgen voor meer balans in de communicatie. Een eventuele beperking wordt dan minder ervaren als een belemmering. In deze lezing komt aan bod welke elementen een rol spelen in de menselijke communicatie en hoe een nieuwe balans gevonden kan worden als gesprekspartners een communicatieve beperking ervaren.

Vragen

12.50 uur: Wandellucnh

13.50 uur: Dubbelsessie: Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Drs. Kasper Bormans (master in management en master in communicatiewetenschappen; werkt als ‘gewetenscapper’ aan een doctoraat aan de KU Leuven – School voor Massacommunicatieresearch)

Deze dubbelsessie is een interactieve beleving waarin een nieuwe vorm van communicatie centraal staat die gericht is op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Op dat vlak kunnen we heel wat opsteken van zowel reclametechnieken als het omgaan met mensen met dementie. Hoe krijg je mensen in beweging? Ook als je moeilijk toegang tot hen krijgt? De sessie is bedoeld voor iedereen die omgaat met ouderen. Toch zullen mensen die te maken krijgen met dementie in hun omgeving, er nog extra inzichten uithalen. Dementie is trouwens het probleem van de toekomst. Het is zwaar voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Hulpverleners, mantelzorgers en familieleden zijn de ‘schaduwbetrokkenen’ van de aandoening. Hoe kunnen deze mensen optimaal worden ondersteund en verbonden?

16.00 uur: Netwerkborrel

16.30 uur: Einde

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 99,- (syllabus, Sana-opleidingscertificaat, lunch, koffie, fris, fruit, netwerkborrel inbegrepen)
Inschrijven: www.sana-vzw.be

10.00 uur – 16.00 uur

Congres: Als lezen niet zo vlot

Voor schooldirecteuren, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, lerarenopleiders, pedagogen, psychologen, logopedisten en alle anderen die begaan zijn met het leren lezen.

Even geleden zorgde prof. dr. Anna Bosman (Nijmegen) voor bijzonder veel ophef. Haar werd de uitspraak “Dyslexie bestaat niettoegeschreven. Het hele dyslexiepeloton stond plotseling voor een gesloten overweg. Gaandeweg zijn reacties losgekomen uit vele hoeken. Voor en tegen laten zich horen. Maar wat brengt dit alles bij? Verandert dit nu iets? Wat doen we nu in de praktijk? Leraren doen al zo hard hun best.

Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Dyslexie: definitie of verklaring?

Prof. dr. Anna M.T. Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; met specialisatie in lezen, spellen en effectieve instructiemethoden voor spellen; cohoofdredacteur van het tijdschrift OOP –Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

De term dyslexie heeft blijkbaar vaste voet aan de grond gekregen in de dagelijkse woordenschat. Of iedereen voldoende geïnformeerd is over de precieze betekenis van de term, is twijfelachtig. Maar dat het een afwijking, een stoornis is, daarover lijkt men het grotendeels eens te zijn.

Precies deze veronderstelling onderwerpt prof. Bosman aan een kritisch onderzoek. De conclusie van haar theoretische en empirische analyse van de term stoornis, toegepast op het concept dyslexie, is dat er geen bewijs bestaat voor de stelling dat lees- en spellingproblemen veroorzaakt worden door een stoornis.

Vragen

10.50 uur: Elk kind is verschillender dan het lijkt

Drs. Nel Hofmeester, voormalig coördinator Helpdesk Dyslexie bij de Hogeschool Rotterdam; directeur van Verborgen Schatten, specifiek opleidingscentrum in Amsterdam.

Mensen verschillen in de manier waarop ze informatie verwerken. Het onderwijs is onvoldoende op die verschillen ingesteld. De aanpak van de leerstof, het tempo en de toetsing is voor iedereen hetzelfde. Dan kun je namelijk snel en goedkoop resultaten meten.
Wie niet standaard leert, heeft dus een probleem in het huidige onderwijs. Vele kinderen, maar vooral hun ouders en hun leraren, constateren dat er op school ‘niet uitkomt wat erin zit’. Je weet dat je beter kunt dan het cijfer op de toetsen aangeeft, maar omdat je het niet zichtbaar kunt maken, ga je geloven dat je toch dommer bent of beter je best had moeten doen.

Het onderwijs gaat uit van een standaardleerling en creëert daarmee uitvallers. Wanneer je uitgaat van verschillen tussen leerlingen, kijk je vooral naar wat ze wel kunnen. En met je sterke kanten kom je door de wereld, dat bewijzen al die ondernemers, kunstenaars en wetenschappers die op school lui en dom werden genoemd.

Vragen

11.40 uur: Koffiepauze

12.00 uur: Eerste stappen in het leesproces: effectieve principes op weg naar goed en graag lezen

Dr. Astrid Geudens, docent aan de Lerarenopleiding van Thomas More, Mechelen en Antwerpen.

Er kan niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Maar hoe breng je kinderen tot de wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past? Wat speelt er zich af in het hoofd van een kind dat leert lezen en hoe ondersteunen we dit proces, zodat kinderen vlot woorden en teksten leren lezen en dit ook graag doen?

Deze voordracht belicht enkele belangrijke effectieve principes bij het aanvankelijk lezen. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek worden vertaald in concrete adviezen voor didactiek, preventie en interventie. Al ligt de focus op het technische aspect van leren lezen, deze uiteenzettig maakt duidelijk hoe leesvaardigheid van bij de start onlosmakelijk is verbonden met spelling, leesbegrip en beleving. Op weg naar goed én met plezier leren lezen.

Vragen

12.50 uur: Wandellunch

13.50 uur: Recente inzichten over dyslexie: de rol van seriële orde bij de opbouw van klankcodes

Dr. Kirsten Schraeyen, docent aan de Opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More, Antwerpen.

Deze presentatie start met een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit een aantal recente studies rond dyslexie. Daarbij werd o.a. aangetoond dat adequaat omgaan met klankinformatie – het inzetten van fonologische vaardigheden – cruciaal is voor de leesontwikkeling en het latere leessucces.

Zwakke lezers en mensen met dyslexie zouden bijvoorbeeld meer moeite ervaren met het representeren, het opslaan en/of het ophalen van fonologische informatie. Een van de taken die hierbij gebruikt werd, is het nazeggen van niet-bestaande woorden. Terwijl er eerst vooral aandacht was voor de vaardigheid om de klanken te onthouden, laat recent onderzoek zien dat de vaardigheid om de klanken in de goede seriële orde te plaatsen tevens een belangrijke rol speelt. De voordracht wordt besloten met suggesties voor de praktijk.

Vragen

14.40 uur: Wordt nog aangekondigd

Dr. Wim Tops, universitair docent aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie in taalontwikkelingsstoornissen; coördinator Groepspraktijk De Kronkel, met hoofdzetel in Lille.

Meer info volgt.

Vragen

15.30 uur: Netwerkborrel

16.00 uur: Einde

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen
Deelname: € 99,- (syllabus, opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, broodjeslunch, netwerkborrel inbegrepen)
Inschrijven: meer info volgt

13.00 uur

Middagsymposium: Als het misgaat thuis. Grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Verwaarlozing van kinderen, geweld, misbruik. Wat zijn dát voor ouders?! Maar kennen we hun verhaal eigenlijk wel? Durven we ernaar te vragen? Op dit symposium gaat het om de verhalen van ouders én professionals, over wat ze gemeen hebben en wat ze van elkaar kunnen leren.

Aanleiding voor dit symposium, georganiseerd door het Lorentzhuis, is het verschijnen van het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders van Paulien Bom & Herman Baartman.

Met een keynote lezing van prof. dr. Peter Adriaenssens (vertrouwensarts en kinder- en jeugdpsychiater, KU Leuven), auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces en Verbolgen verbonden. En bijdragen van ouders, van Marion Beckers (raadsheer Gerechtshof Amsterdam), Flora van Grinsven (klinisch psycholoog, traumabehandelaar en systeemtherapeut) en anderen.

Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 (bij Leidseplein), Amsterdam
Deelnameprijs: € 100,- (inbegrepen boek Bom & Baartman)
Inschrijving: www.lorentzhuis.nl

Voor deze middag wordt accreditatie aangevraagd.

09.30 uur – 16.30 uur

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn & Werkgroep Klinische Ouderenpsychologie i.s.m. Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?

Voor zorg- en hulpverleners

Onder meer: oudere traumata, traumatische ervaringen op oudere leeftijd, trauma’s uit de kindertijd die zich nu manifesteren, familiale trauma’s, levensverhalen, reminisceren…

Programma: in opbouw

Congresvoorzitter: Luc Van de Ven

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 99,- inclusief: Sana-opleidingscertificaat, syllabus, koffie en fris, fruit, broodjeslunch, borrel
Meer info en inschrijven: www.sana-vzw.be
Diverse accreditaties worden aangevraagd