Gompel&Svacina Evenementen

Evenementen

Gompel&Svacina: hal 1, stand 126, tegenover het gele podium

28 oktober – 11 november 2018, 10.00 – 18.00 uur
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

 

16 x Gompel&Svacina op de Boekenbeurs

 

Zondag 28 oktober, 13.00 uur, oranje podium

Luc Dekeyser
De leraar als manager van een krachtige leeromgeving

Hoe kan een leraar van een klasgroep, die almaar diverser wordt, een krachtige leeromgeving maken? Het is erg belangrijk dat hij dat weet en kan realiseren, want de wijze waarop een klas of leergroep wordt georganiseerd, bepaalt in hoge mate mee de leeruitkomsten. Klasmanagement heeft, naast alle puur didactische elementen, een groot effect op de prestaties van de leerlingen/studenten. Dat geldt zowel voor het basis- als voor het secundair en hoger onderwijs.

Luc Dekeyser, sociaal pedagoog, doceert onder meer “Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs” aan de lerarenopleiding bij de KU Leuven.

Boek: De leraar als manager van een krachtige leeromgeving
ISBN 978-94-6371-010-7

Recensie Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion, 04 juli 2018:
‘Aanbevolen voor (toekomstige) leerkracht en in alle onderwijssectoren. Vanwege de degelijkheid een aanvulling op de vele literatuur over didactische en organisatorische factoren in de dagelijkse onderwijspraktijk.’

Recensie Jan Cumps in Impuls 49(1), september 2018:
‘Als leerkracht krijg je in dit boek een antwoord op de cruciale vraag hoe je van een diverse klasgroep een krachtige leeromgeving maakt. Cruciaal omdat ui onderzoek naar effectiviteit van leraren bleek dat zowel didactische factoren als organisatorische de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen.’


Zondag 28 oktober, 15.00 uur, rood podium

David Criekemans
Een wereld in volle geopolitieke transitie

David Criekemans kijkt terug en blikt vooruit op de grote actuele (geo)politieke ontwikkelingen: de Europese crises, de oorlogen in het Midden-Oosten, terrorisme en de oorzaken ervan, migratie, Brexit, de relatie met Rusland, de race tussen China en de VS, de hobbel in de trans-Atlantische relatie en andere hete thema’s. Wat met Trump, Poetin en anderen? Brussel kan niet langer in exclusieven met de VS denken. Naast Washington spelen ook Moskou, Bejing, Tokio, Londen mee.

David Criekemans doceert aan de Universiteit Antwerpen en is gastprofessor aan diverse buitenlandse universiteiten. Hij is ook politiek commentator bij verscheidene media.

Boek: Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie
ISBN 978-94-6371-076-3


Maandag 29 oktober, 12.00 uur, geel podium

Walter Lotens
Kroniek van een kosmopoliet

Walter Lotens, een oorlogskind en een product van twee donkere decennia Koude Oorlog, reflecteert, vaak samen met boeiende denkers, over de veranderende tijdsgeest en de wijzigende politieke en economische bewegingen. Daarop worden zijn ervaringen geënt als actievoerder omtrent onderwijs, Latijns-Amerika-watcher, wereldreiziger, journalist en actieve burger onder meer in Borgerhout en Paramaribo. Ook een halve eeuw na mei ’68 blijft de rebellie in hem opborrelen.

Walter Lotens, moraalfilosoof, schrijft met het hart op de tong.

Boek: Het menuet van Kondratieff. Kroniek van een kosmopoliet
ISBN 978-94-6371-056-5

Recensie Francine Mestrum in Uitpers – Webzine voor internationale politiek, 16/08/2018:
‘Een emanciperend boek, en emancipatie is niet toevallig een woord dat neoliberalen en populisten nooit in de mond zullen nemen.’


Maandag 29 oktober, 13.00 uur, geel podium

Bart Willockx
Moderne topsportverzorging – Stretchen

Door de jaren heen werd in de sportwereld de kwaliteit van training, materiaal, voeding en dergelijke altijd specifieker en functioneler. Stretchen bleef echter stretchen, met alle compensaties en subjectiviteit van dien. De sportverzorger ziet de atleet zich rekken of stretchen, maar weet of voelt niet altijd of dit al dan niet voldoende is om resultaten te bereiken. Ook de atleet zelf vraagt het zich af.

De REPOZ-techniek geeft de mogelijkheid om specifieke spieren doelgericht te rekken, zonder compenserende bewegingen in andere gewrichten. Deze techniek zorgt ook voor rust in overbelaste spieren en gewrichten en leidt tot een beter herstel van de atleet tussen twee trainingen of wedstrijden. Een perfect uitgevoerde techniek is de basis om verstoorde evenwichten in spieren en gewrichten aan te pakken en het lichaam correct te repositioneren. Wellicht is REPOZ de efficiëntste rekkingstechniek in de sportwereld.

Bart Willockx, kinesitherapeut, voedingsdeskundige en sport- en wielerverzorger, doceert sport- en wielerverzorging bij Syntra en sporttheoretische vakken op de school Campus Wemmel.

Boek: REPOZ-topsportstretching
ISBN 978-94-6371-043-5


Maandag 29 oktober, 14.00 uur, oranje podium

Guido Cuyvers
Macht en onmacht van haat

Haat maakt deel uit van wat zich tussen mensen kan afspelen. Dagelijks worden we geconfronteerd met de vele vormen en uitwassen ervan. Haat heeft een vernietigende kracht en weet individuen en grote groepen mensen te motiveren om het slechtste uit zichzelf naar boven te halen. Maar tegelijk staat haat onmachtig tegen de positieve vrijheid van mensen om haat te overstijgen. Tegenover het negativisme van haat staan constructieve mogelijkheden die relaties tussen mensen en vrede bevorderen.

Guido Cuyvers, criminoloog, seksuoloog en filosoof, was departementshoofd bij Thomas More, Campus Geel.

Boek: Macht en onmacht van haat
ISBN 978-94-6371-024-4

Recensie Ben Daeter voor NBD Biblion, 18 juli 2018:
‘Een unieke, hoogst actuele publicatie. Een uitstekende, hoogst actuele publicatie met register, bibliografie, illustraties en figuren. Zeer aanbevolen.’


Maandag 29 oktober, 15.00 uur, geel podium

Mark Kinet
Een psychotherapeutische praktijk… zoals hij is

Typisch voor psychologische problemen is dat ze onzichtbaar en onbegrepen zijn. Onzichtbaar want je kan ze vaak niet van het aangezicht of het gedrag aflezen. Onzichtbaar omdat mensen zich ‘goed’ willen houden/tonen en hun problemen proberen te verbergen. Tenslotte ook onzichtbaar omdat je je er geen enkel (ook geen medisch) beeld van kan vormen. Onbegrepen want men is zich veelal niet van de oorzaak of de betekenis van problemen bewust.

Dit geldt a fortiori voor de omgeving die al helemaal het raden heeft naar waar het allemaal om draait. Zo spelen er zich bij en rondom ons voortdurend letterlijk of figuurlijk ‘familiedrama’s’ af waar niemand iets van afweet of begrijpt tot ze ergens in een ‘krant’ verschijnen. Hoe verschijnen deze psychologische problemen in de spreekkamer en hoe worden ze er begrepen en ‘verlicht’? Vele portretten van cliënten maken dit duidelijk.

Mark Kinet, psychiater-psychotherapeut, is verbonden aan de Kliniek Sint-Jozef in Pittem en voert een eigen praktijk in Sint-Martens-Latem.

Boek: Een psychotherapeutische praktijk in 7 premissen en 77 portretten
ISBN 978-94-6371-017-6

Recensie van Filip Decruyenaere in Open Venster, april 2018:
‘… is door zijn toegankelijkheid een verademing. Tegelijk illustreert het de complexiteit van de mens en van de therapeutische praktijk. Een aanrader.’

Recensie M. Thunnissen in Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 564–564:
‘Zoals gebruikelijk in deze reeks maakt de auteur ruim gebruik van citaten uit de wereldliteratuur, beeldspraken en aforismen en van humor … Het is daarmee een prettig leesbaar boek, …  Als ‘stalenkaart’ van wat de psychoanalytische benadering allemaal in huis heeft, geeft het echter een mooi, gedegen en gevarieerd overzicht.’


Maandag 29 oktober, 16.00 uur, geel podium

Ann Van Ingelghem
Overleven na seksueel misbruik

Aan de hand van persoonlijke ervaringen en vanuit de eigen praktijk wordt duidelijk welke impact seksueel, psychisch of fysiek geweld uit de kindertijd kan hebben ook op latere leeftijd. Een goed werkende psychotherapeutische hulpverlening is fundamenteel bij het doorwerken van vroegkinderlijke trauma’s. Nog te vaak weten zowel hulpverleners algemeen (politiemensen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,….) als psychologen/psychotherapeuten niet wat de gevolgen zijn van dergelijke trauma’s en seksueel geweld.  Meestal gaat het om een langdurige en intensieve therapeutische begeleiding. Tegelijk kan de cliënt hopen dat zijn stem van meet af aan duidelijk wordt gehoord, wat al in hoge mate bijdraagt tot de verwerking.

Ann Van Ingelghem is zelfstandig gevestigd therapeute en vrijwillig psychotherapeute bij Dokters van de Wereld en TEJO – Therapie voor Jongeren. Zij is ook ervaringsdeskundige.

Boek: Van verkracht naar veerkracht. Overleven na seksueel misbruik
ISBN 978-94-6371-046-6


Dinsdag 30 oktober, 11.00 uur, geel podium

Evamaria Jansen
Verlieskunst. Over verdriet en veerkracht

Een oudere vrouw kijkt in het licht van de #MeToo-beweging terug op haar leven. Een zwangere vrouw gaat gebukt onder de dood van haar vorige kind. Na de suïcide van een jongen blijven zijn ouders achter met gewetensvragen en intens verdriet. De wederopbouw van de identiteit van een man na zijn scheiding verloopt moeizaam. Een pianoboek heeft een onvermoed verhaal. Een alternatief voor de geijkte term ‘loslaten’ is: veerkracht en weerbaarheid. Nog vele andere waargebeurde situaties die te maken hebben met rouw en schaduwrouw komen aan bod, in heldere maar betrokken, soms zelfs grappige bewoordingen. Informatie over psychotherapeutische achtergronden wordt er spelenderwijs doorheen geweven.

Evamaria Jansen, psychotherapeute, rouw- en traumatherapeute, voert een zelfstandige praktijk deels in Gent en deels in Boxtel.

Boek: Verlieskunst. Over verdriet en veerkracht
ISBN 978-94-6371-059-6


Dinsdag 30 oktober, 13.00 uur, geel podium

De Rode Antraciet
Cultuur in de gevangenis

De meeste gedetineerden komen ooit weer vrij. Daarom is het belangrijk om – vanaf de eerste dag in de gevangenis – aandacht te hebben voor hun re-integratie. Om in te zetten op zelfontplooiing, herstel en participatie. Zo behouden ze de verbinding met de samenleving. Aan die wederzijdse en noodzakelijke verbinding tussen de wereld binnen en buiten de gevangenismuren moet uitdrukkelijk worden gewerkt. Dat kan onder meer via sport en cultuur. Zo kan de focus liggen op culturele verhalen: getuigenissen, thema’s en projecten, gerealiseerd samen met partners én met gedetineerden. Dit geeft een stem aan gedetineerden. Daardoor komen dieperliggende emoties, de behoefte aan menselijkheid en zelfstandigheid, de ontdekking van eigen talenten, het ervaren van de tijd, … aan het licht. Ook tussen gevangenismuren is cultuur een baken om zich (weer) mens te voelen en om perspectief te hebben in het leven.

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen gevangenen en buitenwereld.

Boek: Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis
ISBN 978-94-6371-058-9


Dinsdag 30 oktober, 14.00 uur, oranje podium

Geert Messiaen
Hoe sociaal zijn wij nog?

De patiënt moet centraal staan in de gezondheidszorg, zonder uitsluiting van wie of wat dan ook. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Solidariteit en rendabiliteit kunnen geen evenwichtsoefening maken op de balans van gezondheidszorg. De mens moet altijd primeren. Naast preventie en coaching moet er een open dienstverlening worden uitgebouwd voor mensen met gezondheidsproblemen maar ook voor gezonde mensen. België heeft een uitstekend sociaal stelsel, maar zijn Belgen ook echt sociaal? En hoe sociaal denkt het regelgevende Europa?

Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Boek: Is Europa sociaal?
ISBN 978-94-6371-019-0

Recensie Dirk Verhofstadt voor Liberales Boeken, 02 mei 2018:
‘… een stevig onderbouwd en bijzonder rijk boek, geschreven door een geëngageerde en overtuigde pleitbezorger van het sociaal liberale gedachtegoed. Het is een must-read voor al wie bekommert is om Europa en om de gezondheid van zijn burgers.’

Het Laatste Nieuws, 30 mei 2018:
‘[Messiaen] ijvert in het boek voor de visie dat in elke omstandigheid de patiënt centraal moet staan in de gezondheidszorg.’


Dinsdag 30 oktober, 15.00 uur, oranje podium

Elena de Ru
Dementie, onze zorg

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, snijdt dementie het leven niet zomaar af, maar blijven er nog een hele tijd vele mogelijkheden. Naast de onprettige zijn er vaak ook de prettige ervaringen met geliefden die helaas de diagnose dementie kregen. Mensen die voor hun partner of familieleden met dementie zorgen, doen dat met een warm hart. De zorg kan erg zwaar zijn. Toch mogen zij de moed niet verliezen. Vele suggesties, ideeën en praktische tips kunnen hen helpen. Om hen te ondersteunen moeten ook professionele zorgverleners een duidelijk inzicht hebben in de wereld waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers vertoeven.

Elena de Ru, onderwijskundige, zorgt al vele jaren thuis voor haar man met dementie.

Boek: Dementie, onze zorg
ISBN 978-93-6371-027-5

Recensie François De Vleeschouwer, voorzitter Alzheimer Liga Vlaanderen:
‘Het boek is steengoed! Levensechte, rijke getuigenissen en ervaringen, veel nuttige tips, bemoedigend rechtstreeks aansluitend op de dagelijkse realiteit.’

Recensie S.C. Gosker voor NBD Biblion, 18 juli 2018:
‘Vanuit die sterke betrokkenheid worden mantelzorgers gaandeweg experts.’

Recensie An Swerts in Knack Bodytalk, sept. 2018:
‘Openhartig vertellen de auteurs over hun onprettige én prettige ervaringen als mantelzorger… Tegelijk is dit boek een aanrader voor professionele zorgverleners die zich nog willen verdiepen in de wereld van mensen met dementie en hun naasten.’


Woensdag 31 oktober, 16.00 uur, oranje podium

Michel Vandenbroeck
Voorschoolse voorzieningen

Moeten we ons zorgen maken over kleuters die minder vaak aanwezig zijn op school? Moet de kinderopvang kinderen ook zaken aanleren of is dat  een te vergaande verschoolsing? Heeft iedereen recht op kinderopvang? En moet de samenleving daar dan voor zorgen? Moet je een opleiding hebben om voor jonge kinderen te zorgen? Hoe gaan we om met diversiteit, in afkomsten, in talen, in socio-economische groepen, in gender)? Wat is pedagogische kwaliteit en kan je dat meten? Welke stem hebben ouders? Veel van wat we als evident beschouwen, is niet zo evident. Zo wordt de discussie over vroeg- en voorschoolse voorzieningen een sociaalpedagogische discussie, en dus een kritische discussie, waarin we verbanden blootleggen tussen wetenschap (wat beschouwt men als waar?), beleid (wat beschouwt men als goed?) en praktijk (wat gebeurt er feitelijk?).

Michel Vandenbroeck doceert gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent.

Boek: De staat van het kind – Het kind van de staat. Naar een pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen
ISBN 978-94-6371-077-0


Vrijdag 2 november, 17.00 uur, oranje podium

Joris Billen
Kinderen in armoede

Dat er kinderen zijn die in armoede leven, is een jammerlijke vaststelling. Maar het is een situatie die veranderd kan worden. Sociale mobiliteit – uit de armoede geraken – is mogelijk, al is het niet altijd gemakkelijk. Er is dus hoop. Er zijn zeven sporen die samen leiden naar gestructureerde oplossingen voor kinderarmoede. Bovendien zijn er talrijke concrete good practices die inspirerend kunnen werken voor wie daadwerkelijk aan de slag gaat. Het is wenselijk hiertoe een ‘burgerparticipatie’ in de (lokale) gemeenschap in het leven te roepen. Vele mensen staan immers klaar om de hand aan de ploeg te slaan om het aantal kinderen dat in armoede moet leven, terug te dringen. Hopelijk lukt het voor allemaal.

Joris Billen, bioloog, is leraar aan het Pius X-college in Tessenderlo. Hij engageert zich in vele sociale organisaties en was voorzitter van het OCMW – Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en schepen van Welzijn in zijn gemeente.

Boek: Kinderen in armoede. Inspiratie- en doeboek
ISBN 978-94-6371-071-8


Zaterdag 3 november, 13.00 uur, oranje podium

Diane Ruthgeerts
Geboeid door narcisme

Gezond narcisme bestaat en is positief. Toch dreigt de samenleving op te schuiven naar het idealiseren van narcistische trekken. Dat is zorgwekkend. De kern van problematisch narcisme en de tragische gevolgen ervan moeten in het licht worden gesteld: dromen veranderen in een draaikolk. Daarom is een inzicht gevend kader nodig en manieren om met ongezond narcisme om te gaan en de boeien los te gooien. Zeker ook de positie van kinderen in een narcistisch gezin is bijzonder kwetsbaar. Ouders, opvoeders, begeleiders hebben een kompas nodig om ongezond narcisme in te dijken en gezond narcisme te promoten. Verhalen uit de praktijk en dicht bij het gewone leven illustreren dat.

Diane Ruthgeerts werkte in het Psychiatrisch Ziekenhuis Karus in Gent en voert een eigen psychotherapeutische praktijk.

Boek: Geboeid door narcisme. Mythe en masker
ISBN 978-94-6371-021-3


Donderdag 8 november, 16.00 uur, oranje podium

Rik Verhulst
Wiskunde voor bollebozen

Voor heel wat leerlingen is wiskunde een uitdaging. Zowel in de laatste jaren van het basisonderwijs als in het secundair onderwijs kijken zij uit naar verdieping en uitbreiding. De onderwerpen moeten betrekking hebben op relevante actuele toepassingen van wiskunde die dagelijks gebruikt worden en mogen slechts een minimum aan voorkennis vragen. De voorbeelden van extra leerstof zijn talrijk. Ze kan ook nog boeiender worden gemaakt met anekdotes, weetjes, historische verhalen. De inspiratiebron voor onderwijzers, leraren, docenten, lerarenopleiders die in hun lessen de routine eens willen doorbreken, is haast onuitputtelijk.

Rik Verhulst, wiskundige, was leraar aan het H. Pius X Instituut in Antwerpen en lector aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij is coördinator  van verschillende reeksen studieboeken wiskunde voor het secundair onderwijs.

Boek: Wiskunde voor bollebozen
ISBN 978-94-6371-065-7


Donderdag 8 november, 17.00 uur, oranje podium

Martin Hinoul
De economische toekomst

Google, Apple, Facebook, Amazon gelden als topvoorbeelden van de 150 megabedrijven die de mainstream in onze economie beheersen en uiteindelijk een stuk van ons leven zullen bepalen. Hun kracht is gebaseerd op uitmuntende managers, uitstekende kennis, stevige omzetten, hoge winsten en grote marktkapitalisaties. De indringende  invloed van de kenniseconomie kan niet overschat worden. Nu zitten deze bedrijven vooral in de Verenigde Staten en gedeeltelijk in Europa, maar landen als China en Zuid-Korea zullen steeds meer een eigen plaats opeisen. Hoe zijn die megabedrijven erin geslaagd te bereiken wat ze hebben bereikt? Ook een klein land als België zou veel kunnen, maar dan moet het wel willen investeren in hernieuwbare energie, opslag van energie, robotica, sensoren, medische technologie, e-health, Fintech,…

Martin Hinoul, fysicus en bedrijfskundige, is zelfstander adviseur voor overheden, bedrijven en universiteiten, o.a. KU Leuven Research & Development.

Boek: De economische toekomst. Hoe 150 megabedrijven de mainstream bepalen
ISBN 978-94-6371-022-0

Recensie en interview in Trends, 14 juni 2018:
‘Een overtuigend beeld van hoe technologie en wetenschappelijk onderzoek tot economisch succes leiden.’

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht

Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving

5 donderdagavonden met sprekers:
Nikolay Dentchev, Géraldine Thiry, Wouter Ryckbosch, Jozef Van Bellingen, Jean-Marc Bryskere, Erik Derycke, Ive Marx, Olha Cherednychenko, Ludo Cornelis, Piet Colruyt, Anna Gerbrandy, Yves Van Gerven, Mireille Buydens, Frank Daelemans, Jean-Marc Gollier, Alain François, Gerrit Hendrikx, Maxime Verheyden, Marleen Denef, Jeroen Delvoie, Evy Puelinckx, Régine Feltkamp, Stefan Somers, Ralph De Wit, Batist Paklons, Philippe Lambrecht en Michel Flamée

Opzet

Meer en meer wordt het huidige, op kapitalistische leest geschoeide, economische systeem – waarin economische groei en winstbejag de voornaamste drijfveren van het economisch gebeuren blijven uitmaken – in vraag gesteld. Ideologen, sociologen, historici, psychologen en zelfs economen wijzen erop dat, zo we op een duurzame en vredige wijze verder willen samenleven op onze planeet, het dringend anders moet en ook kan. Zo maken o.a. de pollutie van de leefomgeving, de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid fundamentele problemen uit die dringend aangepakt moeten worden, willen we ons en onze nakomelingen een leefbare toekomst kunnen bieden.

Opvallend is dat in dit hele debat de juristen afwezig blijven. Nochtans vertaalt regelgeving de economische waarden die onze maatschappij schragen en bepaalt zij het kader waarbinnen de economische activiteit te voeren is. Juridische basisconcepten, zoals de fundamentele mensenrechten of de notie openbare orde, laten toe om dit kader verder in te vullen in functie van de gehanteerde waarden. Diverse juridische concepten en constructies, zoals de vrije mededinging en de vrijheid van ondernemen, overeenkomsten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele rechten, zijn instrumenten die een centrale rol spelen in de organisatie van de economische activiteit.

Met de voorliggende lezingenreeks wil de Vakgroep Privaat en Economisch Recht van de VUB deze juridische stilte doorbreken. Na een aantal interdisciplinaire uiteenzettingen die de maatschappelijke context kaderen, zullen vooraanstaande juristen een reeks bestaande rechtsfiguren onder de loep nemen. De bedoeling daarbij is na te gaan of en hoe deze rechtsfiguren, in hun huidige vorm, de gewijzigde ingesteldheid die noodzakelijk is voor een duurzame samenleving, kunnen schragen dan wel of zij hiertoe aan verandering toe zijn, omdat zij katalysatoren zijn voor excessen die de bovenvermelde fundamentele problemen kunnen verergeren. Daarbij zal worden aangegeven of en hoe deze rechtsfiguren in de praktijk al kunnen worden aangewend om duurzame economische activiteiten te garanderen.

De lezingenreeks richt zich tot al diegenen die – weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen – betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.

De uiteenzettingen zullen worden opgenomen in een peer-reviewed publicatie (in het Engels): ‘The Pharmakon-aspect of business law. On the good and the bad of business law for a sustainable society’.

Overzicht volledig programma

Sessie 1: Interdisciplinaire reflecties (8/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. Nikolay Dentchev
Chairholder Chair for Social Entrepreneurship, Vrije Universiteit Brussel
Professor of Innovation and Entrepreneurship, Vrije Universiteit Brussel
Professor of Business Planning, HU Brussels
18u30-19u05: Entre urgences socio-écologiques et temps long de l’intelligence collective: les nouveaux modèles économiques en tension
Prof. dr. Géraldine Thiry
Docent economie ICHEC Brussels Management School
Gastdocent Université Catholique de Louvain
19u05-19u40: Economische ongelijkheid van oudheid tot heden: een pessimistische geschiedenis?
Prof. dr. Wouter Ryckbosch
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
19u40-20u15: De dubbele moraal van ons economisch bedrijf
Prof. dr. em. Jozef Van Bellingen
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
20u15-20u40: L’activité économique vue part un incubateur vert: Greenbizz
Jean-Marc Bryskere
CEO Greenbizz
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 2: Fundamentele juridische concepten (15/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Dhr. E. Derycke
Rechter Grondwettelijk Hof
Oud-minister van Binnenlandse Zaken
Ere-Volksvertegenwoordiger, Ere Advocaat Balie Kortrijk
Lid Aspen Minister Forum (Aspen Institute, Colorado, USA)
Fellow Vrije Universiteit Brussel
18u30-19u05: Waarom ons zorgen maken over ongelijkheid?
Prof. dr. Ive Marx
Hoogleraar sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen
19u05-19u40: Fundamental Freedoms, Fundamental Rights, and Freedom of Contract in European Economic Law
Prof. dr. Olha Cherednychenko
Docent European Private Law and Comparative Law aan de Rijksuniversiteit Groningen
Stichtend Directeur van het Groningen Centre for European Financial Services Law
19u40-20u15: Openbare orde: vloek of zegen in het economische recht
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
20u15-20u40: “Allemaal Sociaal 3.0 – Kunnen ondernemers de wereld redden?” Sociaal ondernemen en Impact investeren: mijn persoonlijk reisverhaal
Ir. Piet Colruyt
Voorzitter SI² Fund

20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 3: Mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrechten (22/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
18u30-19u05: Mededingingsrecht en duurzame ontwikkeling
Prof. dr. Anna Gerbrandy
Docent aan het Europa Institute (Universiteit Utrecht)
19u05-19u40: Economisch recht en inkomensongelijkheid
Dhr. Yves Van Gerven
Directeur juridische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit
19u40-20u15: Droits intéllectuels: stimulant ou frein?
Prof. dr. Mireille Buydens
Docent aan de Université Libre de Bruxelles
Advocaat bij de Balie van Brussel (Janson Baugniet)
20u15-20u40: De toekomst en goed gebruik van intellectuele eigendomsrechten vanuit ondernemingsperspectief
Dhr. Frank Daelemans
VP Patent Law EMEA
Johnson & Johnson
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 4: De vennootschap als vehikel voor de ondernemingsactiviteit (29/11/2018)

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. Jean-Marc Gollier
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
Gastdocent Université Catholique de Louvain en Louvain School of Management
Lid CRIDES-Jean Renauld Université Catholique de Louvain
18u30-19u05: A theory of corporate sentiments. De vennootschap als (wilde) weldoener: een contradictio in terminis?
Prof. dr. Alain François
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius); 

Mr. Gerrit Hendrikx
Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO)
Mr. Maxime Verheyden
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)

19u05-19u40: Sociale ondernemingen: gradaties en variaties in ondernemen met maatschappelijke impact
Prof. dr. Marleen Denef
Docent aan de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Curia)
19u40-20u15: Love me two times: is aandeelhoudersloyauteit de oplossing?
Prof. dr. Jeroen Delvoie
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
20u15-20u40: Circulaire economie in de praktijk
Mevr. Evy Puelinckx
Expert circulaire economie
Docent Design and circular economy Universiteit Antwerpen
Auteur van het boek ‘Maak van afval, design’
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 5: Ondernemingspraktijken en transacties (6/12/2018)

17u30-17u40: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
17u40-18u00: Ondernemingsvrijheid en reclame: drijvende krachten achter een aanbodgestuurde economie
Prof. dr. Régine Feltkamp
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO)

18u00-18u20: Contractsvrijheid en maatschappelijke ongelijkheid
Prof. dr. Stefan Somers
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
18u20-18u40: Consumentenbescherming en duurzaamheid, een dynamisch duo?
Prof. dr. Ralph De Wit
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Hoge Zeevaartschool Antwerpen
Advocaat bij de Balie van Antwerpen (Goemans, De Scheemaecker & De Wit Advocaten)
18u40-18u50: Pauze
18u50-19u10: Collectieve huisvesting, individuele financiering: lessen uit de praktijk
Dhr. Batist Paklons
Senior Legal Advisor
Triodos Bank
19u10-19u30: La transition passe par des entreprises durables
Prof. Ph. Lambrecht
VBO Bestuurder – Secretaris Generaal
Docent aan de Université Catholique de Louvain
19u30-19u50: Algemene beschouwingen
Prof. dr. em. M. Flamée
Vrije Universiteit Brussel
19u50-20u15: Discussie en slotwoord voorzitter
20u15-21u30: Slotreceptie aangeboden door het VBO

Schrijf u in

Teneinde een groepsdiscussie mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt.

Locatie: 

 • Sessie 1-4: Greenbizz.brussels, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel
 • Sessie 5: VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel

Inschrijving voor de volledige lezingenreeks (omvat deelname, versnapering en verslagboek):

 • 300 EUR
 • 200 EUR (enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten)
 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang (geen boek voor deze laatste)

Inschrijving voor een individuele sessie (omvat deelname en versnapering):

 • 70 EUR
 • 50 EUR (enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten)
 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang
 • Gratis deelname voor  registrerende studenten

Erkenningen:

 • Erkend door IGO en BIBF:
  • IGO: neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde ten laste op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
  • BIBF: sessies 1 t.e.m. 4 zijn erkend voor 3,25 uur permanente vorming, sessie 5 voor 4 uur permanente vorming. De volledige lezingenreeks is erkend voor 17 uur permanente vorming.
 • OVB: per sessie worden 3 punten toegekend. Advocaten die de volledige opleiding (=5 sessies) volgen, ontvangen het maximum van 15 punten. Type punten: standaardpunten.
 • Erkenning NKN is in behandeling.
 • IBR: er zal een aanwezigheidsattest worden afgeleverd, dat kan worden voorgelegd aan het IBR ter bewijs van de naleving van de verplichting tot permanente vorming in het vakgebied “Recht-fiscaliteit”.

In samenwerking met:

 

 

 

10.00 uur – 16.00 uur

Sana vzw – Vereniging voor gezondheid en Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres: Communicatie bij ouderen

Voor iedereen die, in welke hoedanigheid ook, omgaat met ouderen.

Communiceren wordt vanzelfsprekend gevonden tot op het moment dat het wat moeizamer begint te verlopen, net zoals bewegen en eten. Vele ouderen worden om uiteenlopende oorzaken en redenen geconfronteerd met beperkingen in de communicatie, waardoor sociale contacten verminderen en isolement dreigt. Dit congres geeft inzicht in de achterliggende factoren die aan de basis liggen van communicatiemoeilijkheden bij ouderen. Het biedt praktische tips, adviezen, technieken en hulpmiddelen voor hulpverleners, partners en omgeving. Vooral het middagprogramma is niet enkel een luister-, maar zeker ook een belevings- en interactief congres.

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen, Universiteit Gent & Universiteit Antwerpen

Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Wat doet ouder worden met ons lichaam en brein?

Prof. dr. Maurits Vandewoude (geriater, Universiteit Antwerpen en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen)

Mensen worden alsmaar ouder. Dit wordt bestudeerd in de gerontologie en de geriatrie. Hoe komt het dat de levensverwachting de laatste eeuw zo drastisch toegenomen is en wat betekent dat in het dagelijkse leven? Wat zijn de mechanismen die deze ontwikkeling mogelijk maken, zowel collectief als individueel? Welke greep hebben we daar op? Kunnen we er iets aan doen? Ongetwijfeld moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de levenswijze, waarbij voeding en fysieke activiteit een doorslaggevende rol spelen.

Vragen

10.50 uur: Veroudering en communicatieve vaardigheden

Prof. dr. Marc De Bodt (logopedist-medische wetenschappen, Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen; docent Universiteit Gent)

Veroudering gaat logischerwijze gepaard met functieverlies, waaronder de zintuiglijke en communicatieve functies, die sterk met elkaar verbonden zijn. Een verminderd gehoor en zicht interfereren met het begrijpen van gesproken en geschreven informatie en vormen zo een probleem voor de dagelijkse communicatieve vaardigheden: horen, luisteren, lezen en begrijpen. In het geval van een gecombineerde stoornis is er een groot risico op communicatieve aftakeling en verminderd psychosociaal welbevinden. De zorg voor de zintuiglijke functies is van primair belang om een efficiënte communicatie in stand te houden. Daarnaast treden ook beperkingen op in de expressieve mogelijkheden: een trager spreektempo, woordvindingsproblemen, een minder krachtige en instabiele stem, minder nauwkeurige articulatie enz. Ondanks het hoge risico op het ontwikkelen van één of meer van deze problemen zien we dat steeds meer oudere personen er goed in slagen zich communicatief efficiënt te behelpen dankzij een aantal hulpmiddelen en de nodige inspanning van henzelf en de omgeving.

Vragen

11.40 uur: Koffiepauze

12.00 uur: Communiceren is een kwestie van balanceren

Dr. Karin Neijenhuis (logopedist, spraak-taalpatholoog, lector Zorg voor Communicatie, Hogeschool Rotterdam)

Communiceren is een basisbehoefte van de mens. Communiceren doe je echter nooit in je eentje, maar bestaat altijd uit tweerichtingsverkeer. Communicatieve competenties kunnen door verminderd gehoor, afname van cognitieve functies, zoals geheugen en aandacht, of door hersenletsel beperkt raken. Een dergelijke beperking wordt niet alleen ervaren door de getroffen persoon, maar ook door zijn gesprekspartner; het gesprek raakt uit balans. Ondersteunende communicatie, zoals gebaren, schrijven, tekenen, een goede akoestiek en het eenvoudigweg meer tijd nemen voor het gesprek kunnen zorgen voor meer balans in de communicatie. Een eventuele beperking wordt dan minder ervaren als een belemmering. In deze lezing komt aan bod welke elementen een rol spelen in de menselijke communicatie en hoe een nieuwe balans gevonden kan worden als gesprekspartners een communicatieve beperking ervaren.

Vragen

12.50 uur: Wandellucnh

13.50 uur: Dubbelsessie: Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Drs. Kasper Bormans (master in management en master in communicatiewetenschappen; werkt als ‘gewetenschapper’ aan een doctoraat aan de KU Leuven – School voor Massacommunicatieresearch)

Deze dubbelsessie is een interactieve beleving waarin een nieuwe vorm van communicatie centraal staat die gericht is op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Op dat vlak kunnen we heel wat opsteken van zowel reclametechnieken als het omgaan met mensen met dementie. Hoe krijg je mensen in beweging? Ook als je moeilijk toegang tot hen krijgt? De sessie is bedoeld voor iedereen die omgaat met ouderen. Toch zullen mensen die te maken krijgen met dementie in hun omgeving, er nog extra inzichten uithalen. Dementie is trouwens het probleem van de toekomst. Het is zwaar voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Hulpverleners, mantelzorgers en familieleden zijn de ‘schaduwbetrokkenen’ van de aandoening. Hoe kunnen deze mensen optimaal worden ondersteund en verbonden?

16.00 uur: Netwerkborrel

16.30 uur: Einde

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 99,- (syllabus, Sana-opleidingscertificaat, lunch, koffie, fris, fruit, netwerkborrel inbegrepen)
Inschrijven: www.sana-vzw.be

09.30 uur – 16.00 uur

Congres: Als lezen niet zo vlot

Voor schooldirecteuren, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, lerarenopleiders, pedagogen, psychologen, logopedisten en alle anderen die begaan zijn met het leren lezen.

Even geleden zorgde prof. dr. Anna Bosman (Nijmegen) voor bijzonder veel ophef. Haar werd de uitspraak “Dyslexie bestaat niet” toegeschreven. Het hele dyslexiepeloton stond plotseling voor een gesloten overweg. Gaandeweg zijn reacties losgekomen uit vele hoeken. Voor en tegen laten zich horen. Maar wat brengt dit alles bij? Verandert dit nu iets? Wat doen we nu in de praktijk? Leraren doen al zo hard hun best.

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen
Deelname: € 99,- (syllabus, opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, broodjeslunch, netwerkborrel inbegrepen)
Volledig programma en inschrijven, klik hier.

13.00 uur

Middagsymposium: Als het misgaat thuis. Grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Verwaarlozing van kinderen, geweld, misbruik. Wat zijn dát voor ouders?! Maar kennen we hun verhaal eigenlijk wel? Durven we ernaar te vragen? Op dit symposium gaat het om de verhalen van ouders én professionals, over wat ze gemeen hebben en wat ze van elkaar kunnen leren.

Aanleiding voor dit symposium, georganiseerd door het Lorentzhuis, is het verschijnen van het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders van Paulien Bom & Herman Baartman.

Met een keynote lezing van prof. dr. Peter Adriaenssens (vertrouwensarts en kinder- en jeugdpsychiater, KU Leuven), auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces en Verbolgen verbonden. En bijdragen van ouders, van Marion Beckers (raadsheer Gerechtshof Amsterdam), Flora van Grinsven (klinisch psycholoog, traumabehandelaar en systeemtherapeut) en anderen.

Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 (bij Leidseplein), Amsterdam
Deelnameprijs: € 100,- (inbegrepen boek Bom & Baartman)
Inschrijving: www.lorentzhuis.nl

Voor deze middag wordt accreditatie aangevraagd.

Metaforum – Interdisciplinaire denktank & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Cannabiscongres

Is het wenselijk om cannabis te legaliseren? Winnen de argumenten ‘voor’ het van ‘tegen’? Zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zegt de maatschappelijke en economische realiteit? Moet zelfs het hele Belgische drugsbeleid op de schop of zou dat unfair zijn? En wat zijn de mogelijke consequenties, negatief of positief? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende modellen? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt dit dan het best aangepakt? Wie is er naast de gebruiker nog mee gemoeid? Uiteraard de hele maatschappij, maar sommigen heel in het bijzonder.

Diverse experts belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Doelgroep: politici, magistraten, burgemeesters, politiemensen, criminologen, welzijnswerkers, (jeugd)hulpverleners,  psychologen, pedagogen, schooldirecteuren, leraren, ouders,…

Met prof. dr. Tom Decorte, prof. dr. Letizia Paoli, prof. dr. Paul De Grauwe, prof. dr. Frieda Matthys, prof. dr. Patrik Van Krunkelsven, dr. Peter Blanckaert, hoofdcommissaris Peter Muyshondt.

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
> Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
> Trein: Antwerpen-Centraal
> Tram: halte Sint-Andries

Deelname: € 121 (incl. boek “De cannabiskwestie”, opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, broodjeslunch, netwerkborrel)

Inschrijven: klik hier

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS

en

Gompel&Svacina uitgevers

 

nodigen u uit op de studiemiddag

De aanpassing van de
Wet op de Appartementsmede-eigendom

Donderdag 6 december 2018, Blankenberge

of
Dinsdag 11 december 2018, Rillaar

 

Situering

De hervorming van de mede-eigendom werd deze zomer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2019. Om u deze nieuwe regeling inzake mede-eigendom grondig toe te lichten, organiseert Nieuw Notarieel Kwartaalschrift NNK samen met Gompel&Svacina uitgevers twee studiemiddagen.

Alle belangrijke nieuwigheden komen daarin aan bod. Gekozen wordt voor een thematische bespreking en niet voor een artikelsgewijze bespreking.

Tijdens deze studiedag zetten de sprekers de wetswijziging in de diepte uiteen. De sprekers staan garant voor kwaliteit en de deelnemers mogen rekenen op een uitgebreide reeks praktijkvoorbeelden om de theorie te illustreren.

 

Voorzitterschap

Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar KU Leuven, ere-notaris (Blankenberge 6 december 2018)
Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven (Rillaar  11 december 2018)

Sprekers

Prof. Dirk Meulemans, docent Vastgoedrecht HoGent, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)
Mr. Roland Timmermans, advocaat in Leuven
Dhr. Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
Mr. Isis Vermander, notaris in Wuustwezel
Mr. Fleur Goister, advocaat in Antwerpen, gastdocent opleiding Notariaat VUB, plaatsvervangend en werkend rechter in Antwerpen

 

Doelgroep

Alle vastgoedprofessionals: notarissen, syndici, vastgoedmakelaars, rentmeesters, vastgoedbeheerders, magistraten

 

Deelnameprijs

€ 185 + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)
– korting van 15% voor NNK-abonnees: stuur een e-mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode.
– korting voor UVS leden: stuur een e-mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode.

 

Inbegrepen

Broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus, opleidingscertificaat

 

Accreditatie

OVB en notariaat (4 uren) in aanvraag
IGO in aanvraag
EDUX in aanvraag

 

Locatie

Naar keuze:

Donderdag 6 december 2018
Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge
(Gratis parkeerplaats)

of

Dinsdag 11 december 2018
’t Rietlaer Langestraat 34, B-3202 Rillaar
(Gratis parkeerplaats)

 

Inschrijven

Inschrijven kan hier.

 

Programma (algemeen)

12.30 uur: Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13.20 uur: Eerste sessie

 • Verwelkoming en inleiding
 • Algemene situering en krachtlijnen
 • Het toepassingsgebied van de Wet
 • De oprichting van deelverenigingen
 • De rechtspersoon en zijn organen
 • De verplichte opbouw van een reservekapitaal
 • De algemene vergadering
 • De syndicus
 • Het gebruik van gemeenschappelijke delen: exclusief gebruiksrecht en de installatie van kabels en leidingen
 • De informatieverplichtingen bij de verkoop van een appartement
 • De achterstallen inzake de betaling van de gemeenschappelijke lasten

15.40 uur: Koffiepauze

16.10 uur: Tweede sessie

 • De invoering van een voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars
 • De inhoud van de appartementsakten
 • De tegenwerpelijkheid van de appartementsakten
 • Voorstelling van een model van appartementsakten conform de gewijzigde Wet
 • Procedurele aspecten

17.50 uur: Einde

 

Programma (gedetailleerd)

12.30 uur: Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13.20 uur: Verwelkoming en inleiding

13.30 uur: Algemene situering en krachtlijnen
Prof. Dirk Meulemans, docent Vastgoedrecht HoGent, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)

13.40 uur: Het toepassingsgebied van de Wet
Prof. Dirk Meulemans

13.50 uur: De oprichting van deelverenigingen
Mr. Roland Timmermans, advocaat in Leuven

14.00 uur: De rechtspersoon en zijn organen
Prof. Dirk Meulemans

14.20 uur: De verplichte opbouw van een reservekapitaal
Prof. Dirk Meulemans

14.30 uur: De algemene vergadering
Mr. Roland Timmermans

14.50 uur: De syndicus
Dhr. Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer

15.05 uur: Het gebruik van gemeenschappelijke delen: exclusief gebruiksrecht en de installatie van kabels en leidingen
Mr. Roland Timmermans

15.15 uur: De informatieverplichtingen bij de verkoop van een appartement
Prof. Dirk Meulemans

15.30 uur: De achterstallen inzake de betaling van de gemeenschappelijke lasten
Dhr. Benoit Stockman

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: De invoering van een voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars
N.N.

16.25 uur: De inhoud van de appartementsakten
Prof. Dirk Meulemans

16.45 uur: De tegenwerpelijkheid van de appartementsakten
Prof. Dirk Meulemans

17.00 uur: Voorstelling van een model van appartementsakten conform de gewijzigde Wet
Mr. Isis Vermander, notaris in Wuustwezel

17.30 uur: Procedurele aspecten
Mr. Fleur Goister, advocaat in Antwerpen, gastdocent opleiding Notariaat VUB, plaatsvervangend en werkend rechter in Antwerpen

17.45 uur: Besluit

17.50 uur: Einde

09.30 uur – 16.30 uur

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn & Werkgroep Klinische Ouderenpsychologie i.s.m. Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?

Voor zorg- en hulpverleners

Onder meer: oudere traumata, traumatische ervaringen op oudere leeftijd, trauma’s uit de kindertijd die zich nu manifesteren, familiale trauma’s, levensverhalen, reminisceren…

Programma: in opbouw

Congresvoorzitter: Luc Van de Ven

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Deelnameprijs: € 99,- inclusief: Sana-opleidingscertificaat, syllabus, koffie en fris, fruit, broodjeslunch, borrel
Meer info en inschrijven: www.sana-vzw.be
Diverse accreditaties worden aangevraagd