https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Graag attenderen wij u op het colloquium

Verstandelijke beperking en psychiatrie

mede naar aanleiding van het gelijknamige boek van

Dr. Linda Baudewijns


13.30 uur        Ontvangst

14.00 uur        Dr. Linda Baudewijns

Verwelkoming

14.15 uur        Prof. dr. Bernard Sabbe

De psychiatrie als klinische wetenschap:

Quo vadis?

15.00 uur        Prof. dr. Evert Thiery

Mild hersentrauma bij personen met een verstandelijke beperking:

Wees op je hoede

15.45 uur        Muzikaal intermezzo

15.50 uur        Dr. Linda Baudewijns

Verstandelijke beperking en psychiatrie:

Een neurowetenschappelijk perspectief

16.35 uur        Stephan Svacina

Een bijzonder boek

16.45 uur        Afronding


Praktisch

Waar?

Auditorium Vormingscentrum Guislain

Guislainstraat 43, 9000 Gent

Wanneer?

Vrijdag, 15 november 2019, 14.00 uur

 

Accreditatie is aangevraagd

Deelname is gratis, aanmelding is noodzakelijk via caroline.dheere@fracarita.org

 

Verstandelijke beperking en psychiatrie, Linda Baudewijns, 

Gompel&Svacina | ISBN 978-94-6371-070-1 | 888 blz. | € 125,-

Voor meer informatie over het boek, klik hier

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigt u van harte uit op het minisymposium 

Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra


De beelden van de aseksuele senior en de oversekste senior leven nog altijd sterk, net als de aanname dat een bewoner in een woonzorgcentrum ’vrouw’, ‘blank’ en ‘heteroseksueel’ is en vaak dementie heeft. In werkelijkheid is het beeld al heel anders ‘gekleurd’.

De seksgesprekken, de seksuele beleving, expressie, oriëntatie en het seksueel functioneren gaan alle richtingen uit.

Toch blijft het voor de bewoner, de familie, de zorg- of hulpverlener vaak dansen op een slappe koord om openlijk te praten over intimiteit en seksualiteit in een woonzorgcentrum.

Dit symposium bant, met alle zin voor realiteit, de negativiteit uit die vaak nog heerst rond dit thema en buigt ze om in positiviteit. De positieve psychologie en seksuologie en de aandacht voor de levenskwaliteit van de bewoners primeren.

Het symposium is bestemd voor bestuurders, directieleden, medewerkers van een woonzorgcentrum en zeker ook voor de bewoners en hun familieleden.

 

Programma

Inloop vanaf 13.30 uur

Els Messelis, gerontoloog, zaakvoerder Begeleidingscentrum Lachesis en docent Odisee Advanced Education
Sekspositief beleid geïnspireerd door wat mag, kan en echt werkt
Gedachtewisseling met het publiek

Koffiepauze

Jan Van Velthoven, gerontoloog, directeur WZC De Kleine Kasteeltjes
Seksualiteit: op weg naar een open klimaat dankzij menswaardige huisregels en gepaste gedragscodes
Gedachtewisseling met het publiek

Netwerkborrel

Het symposium wordt georganiseerd mede naar aanleiding van het verschijnen van:

Els Messelis, Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra (148 blz., € 21,90, isbn 978 94 6371 166 1)


Waar

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 15’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren);

10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer

Dinsdag, 26 november 2019, 14.00 uur – 16.30 uur  

Inschrijven

Deelname: € 27

Inbegrepen: deelname aan het symposium, nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: Klik hier

De operationele directie criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

&

Gompel&Svacina uitgevers

Nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek

20 years of Criminology at the NICC

A scientific journey and its perspectives

Voorstelling van het boek, gepubliceerd ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan van de operationele directie Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), gevolgd door een lezing van

Prof. Dr. Richard Sparks

Professor of Criminology at the University of Edinburgh

28 November 2019

In de Belgische Senaat (Brussel)


Het afgelopen academiejaar vierde de operationele directie criminologie haar 20- jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar organiseerde de directie verschillende evenementen, waaronder een seminariereeks. Tijdens deze reeks gingen onderzoekers van het NICC in dialoog met enkele internationale experts en mensen uit de praktijk. Ze situeerden verschillende onderzoeksthema’s die deel uitmaken van het werk aan het NICC en maakten een balans op, waarna ze voornamelijk de toekomst van de onderzoeksthema’s en van de operationele directe Criminologie bespraken. Het resultaat van deze boeiende interacties, kan u in dit boek terugvinden.


Programma:

14u00: Ontvangst en registratie

14u30: Christophe Mincke, Directeur operationele directie Criminologie

14u50: Richard Sparks, Professor Criminologie aan de Universiteit van Edinburgh

15u30: Receptie


Deelnameprijs: Gratis deelname (inclusief boek). Registratie vereist: klik hier. 

Locatie: Zaal M in de Senaat

Leuvenseweg 13

1000 Brussel

 


La direction opérationnelle criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)

&

Gompel&Svacina

Vous invite à la présentation du livre

20 years of Criminology at the NICC

A scientific journey and its perspectives

Présentation de l’ouvrage édité à l’occasion des 20 ans de la direction opérationnelle criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC), suivi d’une allocution du

Prof. Dr. Richard Sparks

Professor of Criminology at the University of Edinburgh

Le 28 Novembre 2019

Au Sénat de Belgique (Bruxelles)


Au cours de l’année académique dernière, la direction opérationnelle de criminologie a fêté ses 20 ans d’existence.

À cette occasion, plusieurs évènements ont émaillé l’année, notamment un cycle de séminaires de recherches. Au cours de ceux-ci, des chercheurs de l’INCC, des experts internationaux et des praticiens se sont réunis et ont engagé un dialogue autour de plusieurs thèmes de recherche ayant fait l’objet de travaux à l’INCC. Ils ont à cet occasion dressé un bilan, mais ils ont surtout échangé à propos de l’avenir de la discipline et de la direction opérationnelle. L’ouvrage présenté est le fruit de ces échanges.


Programme :

14h00 : Accueil et enregistrement

14h30 : Christophe Mincke, Directeur de la direction opérationnelle de criminologie

14h50 : Richard Sparks, Professeur en Criminologie à l’Université d’Édimbourg

15u30 : Réception


Frais : Gratuit (livre inclus). Inscription requise: cliquer ici. 

Lieu : Salle M du Senat

Rue de Louvain 13

1000 Bruxelles

Heder vzw – Voor mensen met een verstandelijke, fysieke of andere beperking

en

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het Minisymposium

Gewoon en anders?

bij het verschijnen van het gelijknamige boek over geestelijke gezondheidszorg bij mensen met een verstandelijke beperking door

Winny Ang, Sofie Bettens, Ilse Hardy, Lieve Kiebooms, Marleen Pirotte & Veerle Verboven


Programma

15.30 uur        Ontvangst en welkom

Dries Cautreels, agogisch directeur Beleid Heder vzw

16.00 uur        Interventies

Onder anderen: Johannes Verheijen, Luc Coosemans, Hilde Bruyninckx,

U/Turn, stadsdichter Maud Vanhauwaert

Muzikaal intermezzo

Jonathan & Sacha

17.15 uur        Een bijzonder boek

Huug Van Gompel, Gompel&Svacina Uitgevers

17.25 uur        Netwerkdrink


Praktisch

Waar? 

Fondatie Terninck

Terninckstraat 30, 2000 Antwerpen

Wanneer?

Donderdag, 28 november 2019, 15.30 uur

 

Deelname is gratis,

inschrijven is noodzakelijk via event@heder.be

Gewoon en anders?, Winny Ang, Sofie Bettens, Ilse Hardy, Lieve Kiebooms, Marleen Pirotte & Veerle Verboven,

Gompel&Svacina | ISBN 978-94-6371-123-4 | 172 blz. | € 24,-

Voor meer informatie over het boek, klik hier

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u graag uit voor de studievoormiddag georganiseerd door

VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) (partner in het MATREMI-project), de Universiteit Gent, ULB, FEDITO BXL & Fedito Wallonne.

Wegwijzer voor een toegankelijke en interculturele drughulpverlening

 


Dit project brengt inspirerende praktijken in kaart voor het verhogen van de toegankelijkheid, de retentie en het bereik van migranten en etnische minderheden (MEM) in de drughulpverlening. Zo werden 46 Belgische praktijken gebundeld in een wegwijzer.
Om de wegwijzer te lanceren, organiseren we op dinsdag 3 december 2019 een studievoormiddag met een plenair gedeelte, gevolgd door twee parallelle workshops:

Workshop voor hulpverleners (Stefaan Plysier – Steunpunt Cultuursensitieve Zorg):
De cultuur van de patiënt wordt vaak als een van de vele factoren gezien die van invloed is op onze manier van hulpverlenen. Alleen: cultuur blijkt voor veel hulpverleners vaak aanleiding te zijn tot buitenproportionele aarzeling en onmacht. Ben ik wel voldoende op de hoogte van de cultuur van mijn patiënt? Begrijpt mijn patiënt wel waar ik met hem naar toe wil? Ben ik met mijn tools als hulpverlener wel voldoende in staat om iemand uit een andere cultuur te helpen? Het zijn vragen die de angst van de hulpverleners verwoorden of waardoor hulpverleners zelfs afhaken. Tijdens de workshop wordt nader ingaan op de plaats die we cultuur in de zorgrelatie kunnen geven.
Workshop voor leidinggevenden (Els Hauser – Psychotherapeut/Consultant diversiteit):
Tijdens de workshop gaan we op interactieve wijze op zoek naar hoe je als leidinggevende een divers team bij elkaar krijgt. Welke tools helpend zijn om op een divers-sensitieve wijze om te gaan met je team en hoe je je medewerkers ondersteunt om cultuur sensitief tav cliënteel te zijn. Bijvoorbeeld hoe communiceer je inclusief? Ben je je bewust van je eigen referentiekader, je waarden, bias en overtuigingen? Hoe creëer je een organisatiecultuur van verbindende communicatie?


Programma

9u: onthaal met koffie/thee

9u30 – 10u30 verwelkomingswoord, voorstelling wegwijzer en MATREMI onderzoeksrapport

10u30 – 10u45 pauze

10u45 – 12u30 twee parallelle workshops

12u30: Broodjeslunch


Praktisch

Waar?

VAD

Vanderlindenstraat 15

1030 Brussel

Wanneer?

dinsdag 3 december 2019

Inschrijven:

vóór vrijdag 22 november 2019

Klik hier om u in te schrijven voor de studievoormiddag

Deelname is gratis. Elke deelnemer krijgt eveneens één exemplaar van de wegwijzer.

De wegwijzer is een aankomende uitgave van Gompel&Svacina Uitgevers.

Accreditering werd aangevraagd.

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigt u van harte uit op de

Masterclass Dyscalculie
van
Prof. dr. Hans van Luit


Heel wat kinderen hebben problemen met rekenen. Dyscalculie en rekenproblemen betekenen echter niet noodzakelijk hetzelfde.
Het is belangrijk om al in het kleuteronderwijs vast te stellen welke kinderen moeilijkheden hebben, zodat meteen de gepaste hulp kan worden geboden. Maar die volstaat vaak niet. Daarom moet zorgvuldig worden bekeken wat er moet gebeuren in het vervolg van het basisonderwijs.

Hans van Luit is hoogleraar in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.


Programma

14.00 uur Thema 1: Hoe is dyscalculie vast te stellen?

Het begint in het kleuteronderwijs. Het in onvoldoende mate opdoen van voorbereidende rekenvaardigheid blijkt een sterke voorspeller van lage rekenscores door de schoolloopbaan heen. Dat betekent evenwel niet dat deze zwakke rekenaars per se dyscalculie hebben. Er is onderscheid te maken tussen dyscalculie (een aangeboren stoornis) en rekenproblemen (diverse oorzaken, zowel in als buiten het kind).
In deze lezing wordt het onderscheid verduidelijkt en worden de criteria besproken om dyscalculie vast te kunnen stellen. Ook de testmiddelen om na te gaan of een kind aan de criteria voldoet, komen aan de orde.

15.00 uur Gedachtewisseling met de aanwezigen

15.20 uur Pauze

15.40 uur Thema 2: De aanpak van dyscalculie of zwakke rekenvaardigheid
in de praktijk

Effectief rekenonderwijs voor iedereen is geen sinecure. Wat uit recent onderzoek wel steeds eenduidiger naar voren komt, is dat het fundament voor goed leren rekenen gelegd wordt in het kleuteronderwijs, zoals Thema 1 laat zien. Daarin zal vooral geïnvesteerd moeten worden, om ervoor te zorgen dat het verdere rekenen op een sterke basis is gestoeld. In deze lezing komt de daadwerkelijke vroege aanpak van die problemen aan bod.
Echter lang niet alle kinderen profiteren van die aanpak in het kleuteronderwijs. Daarom wordt nader ingezoomd op hoe in het verdere rekenonderwijs van de basisschool het beste kan worden omgegaan met kinderen die het rekenen niet onder de knie krijgen. Het gaat om maatwerk dat een individuele leerling nodig heeft. Geen enkele leerling met dyscalculie vraagt om dezelfde hulp. Adequate ondersteuning kan de ernst van de problematiek wel (iets) doen afnemen. Doel zal zijn dat behandeling van dyscalculie of zwakke rekenvaardigheid een passende schoolloopbaan mogelijk maakt.

16.40 uur Gedachtewisseling met de aanwezigen

17.00 uur Netwerkborrel


Waar

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 15’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren);
10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend);
Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats.

Wanneer

Woensdag, 4 december 2019, 14.00 uur

Inschrijven

Deelname: € 39

Inbegrepen: syllabus, nascholingscertificaat, koffie en fris, borrel

Inschrijven: Klik hier

Recht en klimaat – maken juristen het goed weer? 

Donderdag 05 | 12 | 2019

Antwerpen


Of we dat leuk vinden of niet, het klimaatdebat was dé maatschappelijke discussie van dit voorjaar, en lijkt dat nog wel een moment te blijven. Even dachten de juristen dat zij aan de spits van de verandering stonden. Zou een klimaatwet geen soelaas bieden? Dat bleek iets moeilijker dan verwacht, en zoals wel vaker het geval is bleek de verhouding tussen de maatschappelijke droom en de juridische daad niet onproblematisch te zijn. En net dat soort situaties vinden wij ongemeen boeiend.

“Recht en klimaat” biedt u geen gereedschapskist voor een sluitende juridische oplossing voor het klimaatvraagstuk. Sterker nog, waar iedereen zich afvraagt wat het recht met het klimaat doet, vragen wij ons af wat het klimaat met het recht doet. Die vraag is overigens niet zo nieuw, want een van de voordenkers van de moderne rechtsstaat, Montesquieu, ontwikkelde een hele theorie over het verband tussen klimaat en politieke instellingen. Is die nog enigszins actueel, vraagt Michel Huysseune zich af?

Over het muurtje kijken, dat doen wij graag in de Vlaamse Juristenvereniging, ook als het resultaat een beetje ontluisterend dreigt te zijn. Is het recht wel een geschikt instrument om in te spelen op voortschrijdend wetenschappelijk inzicht? Vanuit zijn ervaring als geoloog en als observator van het maatschappelijk debat probeert Manuel Sintubin deze vraag van een helder doch genuanceerd antwoord te voorzien.

Wie denkt dat het juridische klimaatdebat een onderonsje van milieujuristen is, vergist zich schromelijk. De meest ophefmakende juridische discussies, zoals de Urgenda-zaak in Nederland, gingen over de kern van het civiele recht, namelijk het aansprakelijkheidsrecht. Hoe kan civielrecht een rol spelen in het uitwerken van een klimaatbeleid? Is dat instrument daar wel voor bedoeld? En wat doet het met ons aansprakelijkheidsrecht als het in de buurt van het beleid komt? Vragen waarmee Lucas Bergkamp worstelt, en die hij met ons deelt.

Vaak hoorde je vertellen dat een doortastend klimaatbeleid in België onmogelijk zou zijn, ten gevolge van de complexiteit van onze instellingen. Hoeveel ministers? Welke samenwerkingsakkoorden? Is een Europese of mondiale aanpak geen beter idee? Sigrid Pauwels suggereerde al om inspiratie te zoeken in de Oosterweelsaga en een klimaatintendant aan te stellen. Haar verhaal gaat echter verder dan dat en raakt de kern van onze omgang met instellingen en met klimaat.

Of we aan het einde van de avond een trefzekere oplossing in handen hebben, is niet zo heel waarschijnlijk. Dat we anders aankijken tegen het recht, is dat des te meer.


Programma:

19.30u: Verwelkoming door Frank Judo (Vlaamse Juristenvereniging)

19.35u: Inleiding door avondvoorzitter Ann Apers

19.45u: Michel Huysseune (VUB) over Montesquieus klimaattheorie

20.05u: Manuel Sintubin (KU Leuven) over het spagaat tussen recht en wetenschap

20.25u: Lucas Bergkamp (EUR) over de grenzen en de mogelijkheden van het aansprakelijkheidsrecht als beleidsinstrument

20.45u: Sigrid Pauwels (UA) over institutionele moeilijkheden en kansen voor een klimaatbeleid

21.05u: Debat met de zaal

21.45u: Napraten met een hapje en een drankje


Praktische informatie

Waar? 

Karel de Grote Hogeschool,  Campus Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen: Aula GR01 en Foyer.

https://www.kdg.be/campus-groenplaats#route-en-bereikbaarheid

Bereikbaar met het openbaar vervoer: via trein Antwerpen Centraal (1.5km te voet);  tram 3, 4, 5, 9 of 15, halte Groenplaats

Auro: Opgelet: door de befaamde ‘knip van de Leien’ is van Noord naar Zuid komen via de Leien niet mogelijk. Check daarom de veranderende verkeerssituatie op Slim naar Antwerpen. Parking: Groenplaats,  Brabo, Lombardia, Meir, Q-Park Centrum

Wanneer? 

donderdag 5 december 2019

Organisatie

Ann Apers, Yolanda Vanden Bosch, Frank Judo, Tim Vermeir

i.s.m. Gompel&Svacina Uitgevers

Inschrijving en betaling

Rechtstreekse inschrijving: via de VJV-website (www.vjv.be) of per mail secretariaat@vjv.be.

Gelieve te storten op rekening VJV BE94 3631 5216 1314 met vermelding ‘Recht en klimaat – 5 december 2019” en uw naam.

Gelieve te storten: (inbegrepen documentatiemap en receptie)

    • Leden VJV en gelijkgestelden: € 40,-
    • Anderen: € 60,-

 

Vlaamse Juristenvereniging

p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV

Stoopstraat 1, bus 10, 2000 Antwerpen

Tel.: 03/237.40.88

e-post: secretariaat@vjv.be

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van  harte uit op de

Masterclass

van

Dr. Astrid Geudens

Een sterke leesstart: stimuleren, automatiseren én beleven

Woensdag, 18 december 2019, 14.00 uur – 17.00 uur

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


Leren lezen doet voor kinderen een hele wereld opengaan. Het is immers dé basis voor het ontwikkelen van zovele toekomstige vaardigheden als persoonlijke talenten. Toch is lezen niet voor elk kind vanzelfsprekend. Recente studies laten bovendien een dalende tendens van de leesvaardigheid zien. We hebben er dan ook alle belang bij om ons te verdiepen in effectieve leesdidactiek.

Het eerste deel van de masterclass belicht de rol van een stimulerende leesvoorbereiding in de kleuterperiode. In het tweede deel zetten we de stap naar het effectief leren lezen in het vervolg van het basisonderwijs. Beide delen worden overvloedig geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

De masterclass richt zich tot directieleden, bestuurders, leerkrachten basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en buitengewoon/speciaal onderwijs, inspectieleden, linguïsten, logopedisten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, pedagogen, psychologen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij het goed leren lezen van kinderen.


Programma

14.00 uur     Eerste luik: Preventie

Leesvaardigheid is voor kinderen een van de belangrijkste bouwstenen voor hun verdere ontwikkeling. Net daarom kunnen we niet vroeg genoeg starten met een goede leesvoorbereiding. Maar wat houdt dit dan in? Onderzoek toont aan dat een expliciet aanbod rond klank-tekenkoppelingen en klankbewustzijn niet mag ontbreken in het rijke taalbad dat kleuters meekrijgen.  Maar hoe breng je kinderen tot een wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past?

In het eerste luik van deze masterclass verkennen we die kleutervriendelijke aanpak om klanken en letters te onderzoeken en te beleven en zo een sterke basis te vormen voor de leesstart.

15.00 uur     Gedachtewisseling met de deelnemers

15.20 uur     Pauze

15.40 uur     Tweede luik: Effectief leren lezen

Het tweede deel van de masterclass zet de stap naar het leren lezen. Inzichten vanuit onderzoek worden naar de praktijk vertaald. Tegelijk komen principes in de kijker die belangrijk zijn bij het automatiseren van klanktekenkoppelingen en het lezen van woorden, zinnen en teksten. Automatiseren is een belangrijke pijler bij het leren lezen, maar mag niet losstaan van waar lezen echt om gaat: leesbegrip en leesbeleving. Met voorbeelden uit de praktijk wordt bekeken hoe je vanaf de eerste tekstjes aandacht schenkt aan die facetten van begrip en beleving en hoe je leesmotivatie kan versterken.

Dat alles om een zo sterk mogelijke en motiverende leesstart mee te geven op weg naar beter en liever lezen.

16.40 uur     Gedachtewisseling met de deelnemers

17.00 uur     Netwerkborrel


Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de Lerarenopleiding van Thomas More en aan de Onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de Lerarenopleiding en Opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als adviseur en hoofdauteur mee te werken aan methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.


Deelname: € 39

Inbegrepen: deelname aan de masterclass, syllabus, nascholingscertificaat, koffie en fris, borrel

Inschrijven: Klik hier

 

De Stroming

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 15’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren);

10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend);

Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats.

Alleen voor volwassenen? 125 jaar psychoanalyse

Reeks van seminaries o.l.v. dr. Mark Kinet

Wanneer?

vanaf 18 februari 2020

Waar?

Kliniek Sint-Jozef – Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem

 

Meer informatie: www.markkinet.be

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Informatiegestuurde Politie”

donderdag 12 maart 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


In het streven het politiewerk gerichter, effectiever en efficiënter te maken door een degelijke analyse van beschikbare informatie, wordt het ideaal van een “Informatiegestuurde Politie” al enkele decennia nagestreefd in vele politieorganisaties. Het omzetten van dit ideaal naar de praktijk gaat echter niet zonder slag of stoot. De technologische omgeving waarin de politie functioneert is intussen immers grondig gewijzigd. De mogelijkheden om grote hoeveelheden “big data” op te slaan en te analyseren zijn enorm toegenomen. Deze ontwikkeling werpt de vraag op in hoeverre het lukt om de politie om te vormen tot een hoogwaardige informatie- en kennisorganisatie. Welke beperkingen en voorwaarden doen zich daarbij voor? Hoe krijgen noties als “Predictive Policing” of “the Policing of Risks” in de praktijk vorm? Wat zijn de morele en normatieve aspecten en vragen die deze ontwikkelingen bij de politie oproepen? Op deze vragen wordt ingegaan tijdens deze studiemiddag.


Programma

13.30     Verwelkoming

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35     “Wordt de politie in België al dan niet gestuurd op basis van informatie”

Jelle Janssens – Docent Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent – Piloot van het Cahier Politiestudies “Informatiegestuurde Politie”

Waar komt het idee van “Informatiegestuurde Politie” eigenlijk vandaan, hoe werd het onthaald in België en wat impliceert een dergelijke aanpak? Jelle geeft zijn visie op de stand van zaken in België en maakt een uitstap naar andere Europese landen.

14.00     Predictive policing ontcijferd”

Lauren Waardenburg – Promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Lauren gaat in op haar etnografische studie naar het gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) voor politiewerk in Nederland. Ze kijkt naar zowel de invoer als de uitkomsten van CAS-voorspellingen en geeft een uitleg over hoe het gebruik van dit systeem in de praktijk tot stand komt.

14.25     Koffiepauze

14.55     Een realistische, kritische maar ook wel optimistische kijk vanuit de praktijk”

Mark Crispel – Korpschef PZ Zennevallei

Mark heeft het over de praktijk van IGP in zijn politiezone, op het eerste gezicht een evidentie, maar dat is het lang niet altijd. Niet alleen de massa aan informatie baart zorgen, maar ook de technische  hulpmiddelen die erbij te pas komen denderen in een rotvaart op de politie af.

15.20     De bestuurlijke aanpak van organized crime en haar vitale informatieflux”

Annemie De Boye – Coördinator Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum ARIEC – Hasselt

De bestuurlijke aanpak wordt vandaag vaak ingezet in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, waarin lokale besturen een toenemende actieve rol gaan spelen. Centrale processen hierin zijn het vergaren én delen van informatie. De spelregels hierbij worden door Annemie duidelijk op één lijn gezet.

15.45     Discussie (o.l.v. Prof. dr. Jelle Janssens) en besluit

16.10     Dankwoord

Elke Devroe – Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies, Directeur Vlaams Vredesinstituut

16.15     Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer?

Donderdag, 12 maart, 13.30 – 16.10 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 54 “Informatiegestuurde Politie” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog.

Eerste aankondiging

 

Congres Ouderenzorg o.l.v. Luc Van de Ven:

Help, ik vergeet

Behandeling en begeleiding van milde cognitieve beperking en beginnende dementie


Donderdag, 14 mei 2020, 09.30 uur – 16.00 uur

De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Organisatie: Gompel&Svacina Uitgevers

 

Programma en nadere gegevens volgen. Noteer alvast de datum.

 

www.gompel-svacina.eu

find out indian tubekitty