https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS
&
Gompel&Svacina uitgevers

nodigen u uit op de studiedag

De nieuwe Vlaamse Woninghuur

met

Dirk Meulemans – Astrid Clabots – Jan Kamoen – Benoit Stockman
Isabelle Suy – Veerle Van de Keere – Isis Vermander


Bij de Zesde Staatshervorming werd een belangrijk deel van de huurwetgeving geregionaliseerd, waaronder de huur van woningen. Voor het Vlaams gewest werd eind 2018 een eigen en volledig nieuwe regeling inzake Woninghuur uitgevaardigd.

Op deze studienamiddag worden het Vlaams Woninghuurdecreet (Decreet Vlaams Parlement van 9 november 2018) en al de uitvoeringsmaatregelen (onder meer het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018) op een overzichtelijke, grondige en praktijkgerichte wijze besproken.

Alle belangrijke nieuwigheden inzake de verhuring van een woning-hoofdverblijfplaats komen aan bod.

De studiedag geeft een thematische bespreking (en geen artikelsgewijze) bespreking van:

 • toepassingsgebied,
 • duur van de huur, opzeggingsmogelijkheden en einde van de huur,
 • relationele aspecten van de huur: medehuur door gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden,
 • overdracht van huur en onderhuur,
 • verkoop van het verhuurde goed,
 • verhuring van het gehypothekeerde goed,
 • financiële aspecten van de huur: huurprijs, kosten en lasten en huurwaarborg,
 • woonkwaliteitsnormen,
 • onderhoud en herstelling van het gehuurde goed,
 • verplichtingen van verhuurder en huurder,
 • procedurele aspecten van de huur.

Op de studiemiddag worden ook een model van een onderhandse woninghuurovereenkomst van negen jaar en een model van een notariële woninghuurovereenkomst van lange duur voorgesteld en toegelicht. Bij elk deelonderwerp wordt kort de vergelijking gemaakt met de federale Woninghuurwet. Er wordt bij elk deelonderwerp ook aangeven of er al dan niet kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Op het einde van de studiemiddag wordt kort stilgestaan bij de verhuring van studentenkamers en vakantiewoningen.


Doelgroep

Al wie beroepshalve met het sluiten van woninghuurovereenkomsten te maken heeft: (kandidaat-)notarissen, notariële juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, vrederechters, rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, vastgoedmakelaars en rentmeesters, landmeters, bankjuristen inzake hypothecair krediet, verzekeringsjuristen inzake brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.


Voorzitterschap

 • Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar Contracten- en Vennootschapsrecht, KU Leuven, ere-notaris (14 mei, Rillaar)
 • Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar Handels- en Verzekeringsrecht, KU Leuven (23 mei, Blankenberge)

Sprekers

 • Astrid Clabots, advocaat te Hasselt en Oostende (Clabots Advocaten)
 • Jan Kamoen, voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken Oost-Vlaanderen, docent Vastgoedrecht HoGent
 • Dirk Meulemans, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel), docent Vastgoedrecht HoGent
 • Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
 • Isabelle Suy, advocaat te Dendermonde (Synergylaw)
 • Veerle Van de Keere, advocaat te Roeselare (Emergo Advocaten)
 • Isis Vermander, notaris te Wuustwezel

Programma

12.15 uur: Onthaal met broodjes

13.00 uur: Eerste sessie

 • Algemene situering en krachtlijnen. Toepassing in de tijd van de nieuwe regeling
 • Toepassingsgebied van de nieuwe regeling inzake woninghuur
 • Duur van de huur: de vier types van woninghuurovereenkomsten
 • De vorm van de woninghuurovereenkomst
 • De verplichte vermeldingen in de woninghuurovereenkomst en de vulgariserende toelichting
 • De registratie van de woninghuurovereenkomst. De overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid van de woninghuurovereenkomst van lange duur
 • De opzeggingsvergoedingsmogelijkheden voor de verhuurder en voor de huurder
 • De verlenging wegens buitengewone omstandigheden
 • Andere beëindigingsgronden van een woninghuurovereenkomst
 • De aanstelling van een curator bij niet-ontruiming
 • De verderzetting van de huur door één of meerdere erfgenamen
 • De medehuur: gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Verkoop van het verhuurde goed. Tegenwerpelijkheid van de lopende huur aan de koper
 • Verhuring van het gehypothekeerde goed. Tegenwerpelijkheid van de huur aan de bank (de hypothecaire schuldeiser)

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: Tweede sessie

 • De huurprijs en de kosten en lasten: publiciteit, vaststelling en herziening
 • De indexatie van de huurprijs
 • De huurwaarborg
 • De staat van het gehuurde goed. De Woonkwaliteitsnormen. De renovatiehuurovereenkomst
 • De plaatsbeschrijving. De leveringsplicht van de verhuurder. Onderhoud en hertelling van het gehuurde goed tijdens de huur. De teruggaveplicht van de huurder
 • De vrijwaring voor uitwinning. De vrijwaring voor verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid van de huurder voor brand, waterschade en huisgenoten. Verplichte en nuttige verzekeringen
 • Het opstellen van een onderhandse of notariële woninghuurovereenkomst
 • Procedurele aspecten inzake woninghuur. Geen arbitragebeding. Bevoegde rechter. Rechtspleging. Verzoening. Uithuiszetting.
 • De verhuring van studentenkamers: een summiere kennismaking
 • De verhuring van vakantiewoningen: toepasselijke wetgeving
 • Besluit door de Voorzitter

18.15 uur: Einde


Deelnameprijs

€ 185,- + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)

 • korting 15% voor NNK-abonnees: stuur een mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode
 • korting voor UVS-leden: stuur een mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode

Inbegrepen: broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus en opleidingscertificaat


Accreditatie

 • Landmeters-experten: 4 uur erkend
 • Vastgoedmakelaars BIV: 5 uur erkend
 • Notariaat: 4,5 uur erkend (nr. 18/29884)
 • IGO in aanvraag

Locatie

Maandag 9 september 2019, Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge (gratis parkeerplaats)
OF
Woensdag 11 september 2019, ’t Rietlaer, Langestraat 34, B-3202 Rillaar (gratis parkeerplaats)


Inschrijven

Klik hier.

SAVE THE DATE

De operationele directie criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

&

Gompel&Svacina uitgevers

Nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek

20 YEARS CRIMINOLOGY AT THE NICC.

A scientific journey and its perspectives

Voorstelling van het boek, gepubliceerd ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan van de operationele directie Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), gevolgd door een lezing van

Prof. Dr. Richard Sparks

Professor of Criminology at the University of Edinburgh

17 September 2019

In de Belgische Senaat (Brussel)

Het afgelopen academiejaar vierde de operationele directie Criminologie haar 20- jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar organiseerde de directie verschillende evenementen, waaronder een seminariereeks. Tijdens deze reeks gingen onderzoekers van het NICC in dialoog met enkele internationale experts en mensen uit de praktijk. Ze situeerden verschillende onderzoeksthema’s die deel uitmaken van het werk aan het NICC en maakten een balans op, waarna ze voornamelijk de toekomst van de onderzoeksthema’s en van de operationele directe Criminologie bespraken. Het resultaat van deze boeiende interacties, kan u in dit boek terugvinden.


Programma

14u00: Ontvangst en registratie

14u30: Christophe Mincke, Directeur operationele directie Criminologie

14u50: Richard Sparks, Professor Criminologie aan de Universiteit van Edinburgh

15u30: Receptie

Deelnameprijs: Gratis deelname (inclusief boek). Registratie vereist.


Datum: 17 september 2019

Locatie: Zaal M in de senaat, Leuvenseweg 13, 1000 Brussel

Registreer je hier. 


La direction opérationnelle criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)

&

Gompel&Svacina

Vous invite à la présentation du livre

20 YEARS CRIMINOLOGY AT THE NICC.

A scientific journey and its perspectives

Présentation de l’ouvrage édité à l’occasion des 20 ans de la direction opérationnelle criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC), suivi d’une allocution du

Prof. Dr. Richard Sparks

Professor of Criminology at the University of Edinburgh

Le 17 Septembre 2019

Au Sénat de Belgique (Bruxelles)

Au cours de l’année académique dernière, la direction opérationnelle de criminologie a fêté ses 20 ans d’existence.

À cette occasion, plusieurs évènements ont émaillé l’année, notamment un cycle de séminaires de recherches. Au cours de ceux-ci, des chercheurs de l’INCC, des experts internationaux et des praticiens se sont réunis et ont engagé un dialogue autour de plusieurs thèmes de recherche ayant fait l’objet de travaux à l’INCC. Ils ont à cet occasion dressé un bilan, mais ils ont surtout échangé à propos de l’avenir de la discipline et de la direction opérationnelle. L’ouvrage présenté est le fruit de ces échanges.


Programme :

14h00 : Accueil et enregistrement

14h30 : Christophe Mincke, Directeur de la direction opérationnelle de criminologie

14h50 : Richard Sparks, Professeur en Criminologie à l’Université d’Édimbourg

15u30 : Réception

Frais : Gratuit (livre inclus). Inscription requise.


Date: 17 septembre 2019

Lieu: Salle M du Senat, Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles

Inscrivez-vous ici. 

Ghent University, IRCP, and ESC present:

19th Annual Conference of the European Society of Criminology

ConverGENT

Convergent roads, bridges and new pathways in criminology

Ghent, September 18th – 21st 2019

Sponsored by Gompel&Svacina


Four Days of Powerful Talks

Belgium is a relatively small country on the world map, yet it has among the highest density of criminologists and criminology students and played an important historical role in the development of different schools of thought.

​Belgium also has something unique to offer as a meeting point for social scientists. Its complex political structure and its central location at the heart of institutional Europe draws the interests of political sciences. Because of its high population density, specific opportunity structure and growing diversity in the urban contexts, its cities constitute interesting social laboratories for criminologists.

​The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads, whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses, opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some (criminological) bridges are in desperate need of repair after years of dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold new ideas and pathways.

​The organizing committee and the board of the ESC kindly invite you to take part in discussions on (cross)roads, bridges and new pathways in criminology.


Date: Wednesday September 18th – Saturday September 21st 2019

Location: Ghent University

Register here: Eurocrim2019

 

WELWIJS organiseert i.s.m. NICC en LINC

STUDIEOCHTEND

TURBULENTE LEERLINGEN

probleemgedrag op school positief aanpakken

Schaarbeek, dinsdag, 1 oktober 2019


In het boek ‘Turbulente Leerlingen’ (Gompel&Svacina, september 2019) komen niet alleen theoretische inzichten over probleemgedrag aan bod. Heel veel inzichten uit de schoolpraktijk worden gebundeld en veelbelovende, inspirerende projecten worden gedetailleerd beschreven om heikele thema’s op school constructief aan te pakken.

Hoe ga je het best om met turbulente leerlingen? Hoe voorkom je dat zij probleemgedrag stellen? Hoe ga je het best om met thema’s zoals storend gedrag in de les, of met radicalisering, of agressie? En wat kun je doen als er grensoverschrijdend gedrag werd gesteld? En vooral: hoe doe je dat met een maximale aandacht voor een positief schoolklimaat?

Op deze studieochtend worden recente onderzoeksresultaten besproken en worden inspirerende praktijkvoorbeelden voorgesteld en doorgelicht. Zo leer je als school de binding met de leerlingen te versterken en hoe je vanaf het eerste jaar kunt inzetten op preventie van probleemgedrag.

Naast de thema’s die op deze dag aan bod komen, gaat het boek ‘Turbulente Leerlingen’ ook in op de thema’s pesten, spijbelen, en het voorkomen van druggebruik.

Kom inspiratie opdoen op dinsdag, 1 oktober 2019 en geniet van het voordelig aanbod om het boek aan te kopen (zie verder).


Programma

08.45 uur  Onthaal

09.00 uur  Verwelkoming

09.15 uur  Sociale bindingen op school: resultaten van een onderzoek

Dieter Burssens, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

09.45 uur  Nieuwe autoriteit en verbindend gezag

Sven Bussens, Hogeschool Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

10.15 uur  De ecologie van polarisering. Het ECOPOL-project

Veerle Berx, Preventiedienst van de stad Brussel

10.45 uur  Koffiepauze

11.15 uur  Een herstelgericht antwoord op agressief en norm-overtredend gedrag

Tom van Waterschoot , PrOS – CGG De Pont

11.45 uur  Samen risicosituaties op school positief doen kantelen

Laurent Thys, voormalig Directeur VCLB Leuven

12.45 uur  Afsluiting


Datum: Dinsdag 1 oktober 2019

Locatie: De Factorij – Zaal Mimosa, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek

Deelnameprijs: € 20.

Speciale actie: € 35 voor inschrijving studiedag + aankopen van boek

Voor inhoudstafel boek, zie hier

Inschrijving: inschrijven kan online of per post: zie www.welwijs.be

Dag van dyslexie 2019

De kansen van dyslexie


DYSLEXIE KENT, NAAST DE UITDAGINGEN, OOK EEN ANDERE KANT DIE JUIST KANSEN BIEDT
Want iedereen is ergens niet goed in en ergens anders juist goed in. Zo ook bij dyslexie. Tijd om daar op in te zoomen tijdens de Dag van Dyslexie. Door middel van nationale en internationale sprekers, verschillende workshops, het expert panel en de papa-en-mama-desk zullen we jullie meenemen in deze positieve visie.
Ben je een jonge of volwassen dyslect, ouder, partner, remedial teacher, dyslexie begeleider, orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator, werkgever, of gewoon geïnteresseerd in dyslexie? Dit is jouw KANS om meer te weten te komen over het 360º beeld van dyslexie!


TWEE PROGRAMMA’S
Om er voor te zorgen dat er voor iedereen wat te doen is en iedereen kan komen, zijn er niet één maar twee programma’s!

Het DAG programma (10 – 17 uur):

• nationale en internationale sprekers
• lunch
• inspirerende break-out sessies
• discussie panel
• papa & mama desk
• workshops (kids en ouders)
• leuke nieuwe producten mbt dyslexie
• toegang weekend van de wetenschap
(ook in Circl)

Inclusief boeklancering Dyslexie 360° van Nel Hofmeester (Gompel&Svacina uitgevers)

€ 25,-

Het DOE programma (11-16 uur doorlopend):

• papa & mama desk
• workshops (kids en ouders)
• leuke nieuwe producten mbt dyslexie
• toegang weekend van de wetenschap
(ook in Circl)

‘Pay as you like’


Praktisch

Wanneer? Zaterdag, 5 oktober 2019Dinsdag, 15 oktober 2019
Waar? Circl – Gustav Mahlerplein 18, Amsterdam

Meer informatie en inschrijven: klik hier. 

Studiedag

De rol van dieren bij het beleid, de inrichting en het beheer van verstedelijkte publieke ruimtes


Met keynotes van Wolfgang Weisser (TUM) over Animal Aided Design – een ontwerpmethodiek die tot doel heeft nieuwe, mens-dier gedeelde, stedelijke landschappen te ontwerpen – en Geertje Wijten (Stad Amsterdam), die de Groenvisie van de Stad Amsterdam komt toelichten.

Met presentaties van Geert De Blust (INBO, UA), Clemens Driessen (WUR) en Jonas Vanneste (BUUR).

Met een stadsnatuurexcursie in het kader van het Gentse soortenplan.

Met presentatie van het boek:  Glenn Deliège & Sylvie Van Damme, Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier (Gompel&Svacina Uitgevers, oktober 2019).

 

Praktisch

Wanneer? Dinsdag, 15 oktober 2019
Waar? Hogeschool Gent, Zwarte Zaal van de Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, B-9000 Gent


Meer informatie over inschrijving en het definitieve programma volgen spoedig.

find out indian tubekitty