Evenementen

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS

en

Gompel&Svacina uitgevers

 

nodigen u uit op de studiemiddag

De aanpassing van de
Wet op de Appartementsmede-eigendom

Donderdag 6 december 2018, Blankenberge

of
Dinsdag 11 december 2018, Rillaar

 

Situering

De hervorming van de mede-eigendom werd deze zomer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2019. Om u deze nieuwe regeling inzake mede-eigendom grondig toe te lichten, organiseert Nieuw Notarieel Kwartaalschrift NNK samen met Gompel&Svacina uitgevers twee studiemiddagen.

Alle belangrijke nieuwigheden komen daarin aan bod. Gekozen wordt voor een thematische bespreking en niet voor een artikelsgewijze bespreking.

Tijdens deze studiedag zetten de sprekers de wetswijziging in de diepte uiteen. De sprekers staan garant voor kwaliteit en de deelnemers mogen rekenen op een uitgebreide reeks praktijkvoorbeelden om de theorie te illustreren.

Voorzitterschap

Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar KU Leuven, ere-notaris (Blankenberge 6 december 2018)
Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven (Rillaar  11 december 2018)

Sprekers

Prof. Dirk Meulemans, docent Vastgoedrecht HoGent, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)
Mr. Roland Timmermans, advocaat in Leuven
Dhr. Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
Mr. Isis Vermander, notaris in Wuustwezel
Mr. Fleur Goister, advocaat in Antwerpen, gastdocent opleiding Notariaat VUB, plaatsvervangend en werkend rechter in Antwerpen

Doelgroep

Alle vastgoedprofessionals: notarissen, syndici, vastgoedmakelaars, rentmeesters, vastgoedbeheerders, magistraten

Deelnameprijs

€ 185 + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)
– korting van 15% voor NNK-abonnees: stuur een e-mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode.
– korting voor UVS leden: stuur een e-mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode.

Inbegrepen

Broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus, opleidingscertificaat

Accreditatie

OVB: 5 uur toegekend

notariaat: 4 uur toegekend

EDUX: 4 uur toegekend

Locatie

Naar keuze:

Donderdag 6 december 2018
Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge
(Gratis parkeerplaats)

of

Dinsdag 11 december 2018
’t Rietlaer Langestraat 34, B-3202 Rillaar
(Gratis parkeerplaats)

Inschrijven

Inschrijven kan hier.

Programma (algemeen)

12.30 uur: Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13.20 uur: Eerste sessie

 • Verwelkoming en inleiding
 • Algemene situering en krachtlijnen
 • Het toepassingsgebied van de Wet
 • De oprichting van deelverenigingen
 • De rechtspersoon en zijn organen
 • De verplichte opbouw van een reservekapitaal
 • De algemene vergadering
 • De syndicus
 • Het gebruik van gemeenschappelijke delen: exclusief gebruiksrecht en de installatie van kabels en leidingen
 • De informatieverplichtingen bij de verkoop van een appartement
 • De achterstallen inzake de betaling van de gemeenschappelijke lasten

15.40 uur: Koffiepauze

16.10 uur: Tweede sessie

 • De invoering van een voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars
 • De inhoud van de appartementsakten
 • De tegenwerpelijkheid van de appartementsakten
 • Voorstelling van een model van appartementsakten conform de gewijzigde Wet
 • Procedurele aspecten

17.50 uur: Einde

Programma (gedetailleerd)

12.30 uur: Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13.20 uur: Verwelkoming en inleiding

13.30 uur: Algemene situering en krachtlijnen
Prof. Dirk Meulemans, docent Vastgoedrecht HoGent, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel)

13.40 uur: Het toepassingsgebied van de Wet
Prof. Dirk Meulemans

13.50 uur: De oprichting van deelverenigingen
Mr. Roland Timmermans, advocaat in Leuven

14.00 uur: De rechtspersoon en zijn organen
Prof. Dirk Meulemans

14.20 uur: De verplichte opbouw van een reservekapitaal
Prof. Dirk Meulemans

14.30 uur: De algemene vergadering
Mr. Roland Timmermans

14.50 uur: De syndicus
Dhr. Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer

15.05 uur: Het gebruik van gemeenschappelijke delen: exclusief gebruiksrecht en de installatie van kabels en leidingen
Mr. Roland Timmermans

15.15 uur: De informatieverplichtingen bij de verkoop van een appartement
Prof. Dirk Meulemans

15.30 uur: De achterstallen inzake de betaling van de gemeenschappelijke lasten
Dhr. Benoit Stockman

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: De invoering van een voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars
N.N.

16.25 uur: De inhoud van de appartementsakten
Prof. Dirk Meulemans

16.45 uur: De tegenwerpelijkheid van de appartementsakten
Prof. Dirk Meulemans

17.00 uur: Voorstelling van een model van appartementsakten conform de gewijzigde Wet
Mr. Isis Vermander, notaris in Wuustwezel

17.30 uur: Procedurele aspecten
Mr. Fleur Goister, advocaat in Antwerpen, gastdocent opleiding Notariaat VUB, plaatsvervangend en werkend rechter in Antwerpen

17.45 uur: Besluit

17.50 uur: Einde

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?

Voor professionele hulpverleners, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze senioren. Dit congres gaat in op het verband daartussen. Hierbij komen ook de bijzondere aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie bij deze ouderen uitdrukkelijk aan bod.


Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Verwelkoming

Huug Van Gompel / Stichter-voorzitter Sana vzw; Medestichter-codirecteur Uitgeverij Gompel&Svacina.

09.40 uur: Introductie

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

09.50 uur: Late gevolgen van vroege trauma’s

Willeke van Zelst / Psychiater en opleider UMC Groningen.

Narigheid in de jeugd is een aantoonbare risico-indicator voor het ontwikkelen van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) na een trauma ergens in het leven en heeft tot op hoge leeftijd gevolgen. Deze lezing beschrijft het optreden van psychiatrische aandoeningen, psychiatrische klachten en gezondheidszorggebruik bij ouderen in de nasleep van PTSS.

Vragen

10.40 uur: Het verband tussen trauma in de kindertijd en psychose op latere leeftijd

Lies Van Assche / Klinisch ouderenpsycholoog, neuropsycholoog en systeempsychotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Een psychotische stoornis die voor het eerst ontstaat na de leeftijd van 60 jaar is een erg invaliderende aandoening, die vaker voorkomt dan verwacht. Het is echter onduidelijk wat het ontstaan van wanen en hallucinaties op latere leeftijd kan verklaren. Deze lezing bespreekt de onmiddellijke en uitgestelde invloed van vroegkinderlijk trauma op laat ontstane psychose.

Vragen

11.30 uur: Ochtendpauze

11.50 uur: Welke impact kan trauma hebben op de binding met anderen?

Ilse Van Hoecke / Psychotherapeut in Lokeren en bij het CGG in Gent; Opleider BIP-opleidingsinstituut voor psychotraumatologie.

Trauma laat scherven achter in het ‘zijn’ van een mens. Dit kan betekenen dat mensen vanuit deze pijn zich anders gaan gedragen tegenover hun omgeving. Deze lezing gaat dieper in op deze relationele effecten.

Vragen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Vergeven … maar niet vergeten. Wat als tijd niet alle wonden heelt?

Werner Vanden Eynden / Geriatrisch verpleegkundige, Diensthoofd Vesalius in Brasschaat.

Trauma’s uit een ver verleden komen in de begeleiding van ouderen vaak per toeval aan het licht. Soms komt de informatie bij mondjesmaat maar soms ook niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe begin je een zoektocht? Of hoe puzzel je met beschikbare stukken, zonder zelf aan te vullen of te veronderstellen?

Vragen

14.30 uur: EMDR-behandeling bij kwetsbare ouderen

Marja Vink / Klinisch psycholoog; Gerion/Amsterdam UMC/VUmc en Zorgspectrum Nieuwegein.

PTSS en traumagerelateerde problematiek komen veel voor bij ouderen en hebben ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hulpverleners tonen zich vaak pessimistisch ten aanzien van psychologische behandeling hiervan, zeker wanneer er sprake is van een psychiatrische voorgeschiedenis of cognitieve beperkingen. In hoeverre is ook bij deze groep EMDR-behandeling toepasbaar en effectief?

Vragen

15.20 uur: Middagpauze

15.40 uur: Narratieve Exposure Therapie bij ouderen

Jeanette Lely / Klinisch psycholoog, onderzoeker bij Centrum ‘45/Arq in Diemen.

Narratieve Exposure Therapie biedt ruimte voor imaginaire exposure van verschillende traumatische ervaringen in een chronologisch perspectief. Daarmee is het een zeer interessante interventie voor ouderen. Wat leert het onderzoek naar deze benadering?

Vragen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

16.40: Netwerkborrel

17.15 uur: Einde


Praktisch

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Tijdstip: 09.30 uur – 16.40 uur
Deelnameprijs: € 110,- inclusief: Sana-opleidingscertificaat, syllabus, koffie en fris, broodjeslunch, netwerkborrel
Meer info en inschrijven, klik hier.
Diverse accreditaties worden aangevraagd