WEBINAR ‘Politie en kunstcriminaliteit’

74,95

Categorie:

Gegevens deelnemer

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Kunst- en erfgoedcriminaliteit is een vlag die een enorme lading dekt. Het begrip behelst criminaliteit tegen en met behulp van cultuurgoederen, wat onder andere diefstal, plundering, illegale handel, witwassen, vervalsing, fraude, vernieling en vele andere criminaliteitsfenomenen inhoudt.

Het webinar ‘Politie en kunstcriminaliteit’ gaat dieper in op deze vaak onderbelichte vorm van criminaliteit: Wat verstaan we onder kunst- en erfgoedcriminaliteit? Wat weten we over ‘insider threat’, meer specifiek interne diefstallen in musea? Hoe kan de overheid zich aanpassen aan de snel veranderende patronen van zware criminaliteit? Hoe krijgt policing van cultureel erfgoed in Nederland en België vorm?

Voorzitter: Dr. Elke Devroe – Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Prof. Dr. Marc Cools


Webinar

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 69 ‘Politie en kunstcriminaliteit’ (Gompel&Svacina uitgevers) enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van Cahier 69.


Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Politie en kunstcriminaliteit’ enkele dagen voor aanvang van het webinar als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag, 25 januari 2024, 13.30-16.30 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro (incl. 4,95 euro bijdrage in de verzendkosten)

Inbegrepen: 1 exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 69 enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en e-mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie, … indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 69 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 

13.45 – 14.05 Wat verstaan we onder kunst- en erfgoedcriminaliteit
Marc Cools, Hoogleraar criminologie & Mathias Desmet, doctoraal assistent criminologie, Universiteit Gent

  • Kunst- en erfgoedcriminaliteit is een vlag die een enorme lading dekt. Het begrip behelst criminaliteit tegen en met behulp van cultuurgoederen, wat onder andere diefstal, plundering, illegale handel, witwassen, vervalsing, fraude, vernieling en vele andere criminaliteitsfenomenen inhoudt. De academische interesse in het onderwerp groeit en vult stilaan de schaarste aan empirische gegevens – voortvloeiend uit een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek in het verleden, maar ook uit een gebrek aan beleidsprioriteit – stukje bij beetje op. Dat komt ook de politiediensten ten goede, die het in de strijd tegen kunst- en erfgoedcriminaliteit met te weinig middelen moeten redden. Toch staat onze kennis nog niet ver genoeg om de criminaliteit succesvol het hoofd te bieden en is verder onderzoek dus uiterst noodzakelijk.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40 Insider threat in de kunstwereld. Diefstal van kunst- en erfgoedobjecten uit musea met hulp van binnenuit

Kim Covent, adviseur stafdienst, politiezone Gent

  • Nieuwsberichten over mogelijke wanpraktijken in het British Museum brachten de dreiging van kunstdiefstal van binnenuit naar de voorgrond. Elke museummedewerker met geprivilegieerde toegang en kennis kan in principe een kunstwerk of cultureel erfgoedobject (helpen) stelen. Insiders vormen pas een bedreiging wanneer ze voldoende gemotiveerd zijn om hun capaciteiten te gebruiken om de museale instelling en haar collectie aan te vallen. Deze lezing biedt een overzicht van wat we momenteel weten over deze ‘insider threat’. Meer specifiek wordt het misdrijf ‘interne diefstallen in musea’ belicht. Aan de hand van een aantal tot de verbeelding sprekende kunstroven komen de verschillende soorten insiders en hun mogelijke motivaties aan bod. De lezing sluit af met een aanzet tot ‘insider threat’ management en een aantal voorbeelden van preventieve en repressieve maatregelen.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05  Koffiepauze

15.05 – 15.25  Kunstcriminaliteit bestaat niet!

Fons Van Gessel, senior beleidsadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Programma Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteit, Den Haag

  • We weten dat patronen van zware criminaliteit veranderen. De vraag is of de overheid zich snel genoeg kan aanpassen om mee te veranderen.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 Hoe krijgt policing van cultureel erfgoed in België en Nederland vorm?

Roos Hoek, Kunsthistorica, lid Team Kunst- & Antiekcriminaliteit, Nationale Politie Nederland

  • Policing bestaat uit handelingen die gericht zijn op het handhaven van regels of normen, het bevorderen van orde of het verzekeren van veiligheid – de bestrijding van kunstcriminaliteit dus. Het is namelijk niet enkel de politie die daarvoor instaat. Tegen de theoretische achtergrond van plural policing en nodal governance schetst deze lezing het amalgaam van actoren, waaronder ook heel wat private, dat actief is in deze materie.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 69
Marc Cools, Hoogleraar criminologie, Universiteit Gent, gasteditor en auteur, Cahier 69

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag 25 januari 2024

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 69 ‘Politie en kunstcriminaliteit’ (t.w.v. 43,95 euro) per post toegestuurd. Bijdrage in de verzendkosten: 4,95 euro.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.