Congres Ouderenzorg: Van je familie moet je het hebben

Congres Ouderenzorg: Van je familie moet je het hebben

120,00

Categorie:

Gegevens deelnemer:

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Communicatie tussen zorgverleners en familieleden van ouderen

In de moderne ouderenzorg neemt het gesprek en de ontmoeting tussen de oudere, familieleden of andere mantelzorgers, en de professionele hulpverlener een centrale plaats in. Zo worden familieleden meer dan voorheen betrokken bij de zorg en participeren zij aan de werking van verschillende zorgorganisaties.

Toch is deze samenwerking niet steeds even vanzelfsprekend. Meer dan eens loopt de communicatie moeizaam en leidt dit tot ongenoegen of frustratie bij de verschillende partijen. Daarnaast blijft ook de ondersteuning van de familie een zeer belangrijke opdracht van de professionele hulpverlening. Voorbeelden van een goed uitgebouwde samenwerking kunnen inspirerend zijn voor zorginstellingen die ernaar streven om de betrokkenheid van families te vergroten.

Dit congres verkent – gebaseerd op recente inzichten – de verschillende aspecten van de driehoeksverhouding ‘oudere-familie-hulpverlener’.
Het reikt daarbij handvatten aan voor de verschillende uitdagingen in het tot stand brengen van een vruchtbare samenwerking.

Voor professionele hulpverleners, mantelzorgers en familieleden, senioren, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, …

 

 

Programma

Gedetailleerd programma volgt

Programma

09.30 uur: Introductie

Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

09.40 uur: xxx

Spreker 1 / functie

Voordracht

Vragen en opmerkingen

10.30 uur: xxx

Spreker 2 / functie

Voordracht

Vragen en opmerkingen

11.20 uur: Pauze

11.40 uur: xxx

Spreker 3 / functie

Voordracht

Vragen en opmerkingen

12.40 uur: Lunchpauze

13.40 uur: xxx

Spreker 4 / functie

voordracht

Vragen en opmerkingen

14.30 uur:  xxx

Spreker 5 / functie

voordracht

Vragen en opmerkingen

15.40 uur: Pauze

16.00 uur: xxx

Spreker 6 / functie

Voordracht

Vragen en opmerkingen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

16.40 uur: Einde

Praktisch

Waar

De Stroming, Auditorium, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Wanneer

Donderdag, 12 mei 2022, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 120, incl. 21% btw

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.