Wouter Vanderplasschen

Wouter Vanderplasschen

Wouter Vanderplasschen is hoofddocent van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderwijsopdracht betreft volgende opleidingsonderdelen: Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen; Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden; en Middelenmisbruik: preventie en behandeling. Naast deze vakken geeft hij geregeld gastcolleges binnen en buiten de faculteit en begeleidt hij jaarlijks een twintigtal masterproefstudenten. Hij is promotor van verschillende doctoraatsstudenten rond thema’s die verband houden met verslaving, herstel en kwaliteit van zorg. Het wetenschappelijk onderzoek van prof. Vanderplasschen richt zich voornamelijk op herstel van verslaving en andere psychische problemen en de rol van hulpverlening in dit proces. Hij publiceerde verschillende artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken en boekhoofdstukken. Hij treedt op als ‘ad hoc’-reviewer voor diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij is editor van het vaktijdschrift Drugs: Education, Prevention & Policy.