Ton Nabben

Ton Nabben

Dr. Ton Nabben is als criminoloog verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (HVA). Hij doet al jarenlang onderzoek naar drugs- en uitgaanstrends in het Amsterdamse nachtleven (Antenne). In de afgelopen jaren was hij onder andere betrokken bij onderzoekersprojecten naar gebruikersmarkten van NPS (nieuwe psychoactieve stoffen) en GHB-verslaving in enkele Nederlandse ‘brandhaarden’. Hij heeft  onlangs verslag gedaan over het groeiende lachgasgebruik onder jongeren. Dit onderzoekthema krijgt momenteel een vervolg waarbij het accent ligt op het lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse achtergrond.