Christianne de Poot

Christianne de Poot

Christianne de Poot is linguïst en psycholoog. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de sociale psychologie, op onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Daarna heeft ze bij het NSCR onderzoek gedaan naar rechercheprocessen en opsporingsmethoden bij ‘middencriminaliteit’. Ook heeft ze zich daar beziggehouden met geografische daderprofilering en situationele misdaadpreventie. Momenteel werkt ze bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Daar doet ze onderzoek naar forensische en bijzondere opsporingsmethoden, en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime en de opsporing daarvan. Naast haar werk bij het WODC en haar bijzondere leerstoel aan de VU is ze lector Forensisch Onderzoek bij de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam.