Antoinette Verhage, Renze Salet, Frank Schuermans & Jan Nap (Red.)

65-Discretionaire ruimte in de handhaving

39,00


E-Book
ISBN

978 94 6371 412 9

Aantal pagina's

243

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Cahiers Politiestudies nr. 65

Beschrijving

Handelen of niet? Op welke manier en in welke mate? Alle handhavers worden in hun dagelijks werk met deze vraag geconfronteerd. Politie, bijzondere inspectie-diensten, bijzondere opsporingsambtenaren en gemeenschapswachten.

Handhavingswerk, en politiewerk in het bijzonder, gebeurt binnen een welomlijnd kader van wet- en regelgeving en – theoretisch gezien – zou de interactie met de burger ook vanuit dat kader verlopen. In de praktijk wordt het dagelijks handhavingswerk echter slechts gedeeltelijk door regels geleid en bestaat er zoiets als ‘discretionaire ruimte’. Dit is de handelingsmarge of beslissingsvrijheid die frontlijnwerkers bezitten om zinvol en professioneel te handelen. Discretionaire ruimte wordt niet altijd als positief ervaren: te weinig sturing op die ruimte zou zorgen voor te veel beslissingsmarge en leiden tot ongelijke behandeling van burgers, willekeur, rechtsongelijkheid en ten slotte rechtsonzekerheid. Toch heeft een ruime handelingsvrijheid ook positieve kanten. Op maat en oplossingsgericht werken, beide kenmerken van gemeenschapsgerichte politiezorg, wordt mogelijk en de ambtenaar neemt zelf zijn verantwoordelijkheid.

Dit Cahier belicht verschillende facetten van het fenomeen.

Dit Cahier 65 is samengesteld onder redactie van Antoinette Verhage, Renze Salet, Frank Schuermans en Jan Nap.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de kernredactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463714129

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview