Janine Janssen, Bart Defrancq, Dorian Schaap & Paul Ponsaers (Red.)

E-BOOK Discretionaire ruimte in de handhaving

29,25

Categorie:

Type

e-book

Aantal pagina's

243

Editie

nieuwe uitgave

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Cahiers Politiestudies nr. 65

SKU

EBOOK-4129

Categorie:

Beschrijving

Dit product is een digitaal boek in het formaat ePDF met watermerkbeveiliging. Uw e-mailadres wordt op de pagina’s als watermerk opgenomen.
Aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om onze digitale boeken te printen. 


Handelen of niet? Op welke manier en in welke mate? Alle handhavers worden in hun dagelijks werk met deze vraag geconfronteerd. Politie, bijzondere inspectie-diensten, bijzondere opsporingsambtenaren en gemeenschapswachten.

Handhavingswerk, en politiewerk in het bijzonder, gebeurt binnen een welomlijnd kader van wet- en regelgeving en – theoretisch gezien – zou de interactie met de burger ook vanuit dat kader verlopen. In de praktijk wordt het dagelijks handhavingswerk echter slechts gedeeltelijk door regels geleid en bestaat er zoiets als ‘discretionaire ruimte’. Dit is de handelingsmarge of beslissingsvrijheid die frontlijnwerkers bezitten om zinvol en professioneel te handelen. Discretionaire ruimte wordt niet altijd als positief ervaren: te weinig sturing op die ruimte zou zorgen voor te veel beslissingsmarge en leiden tot ongelijke behandeling van burgers, willekeur, rechtsongelijkheid en ten slotte rechtsonzekerheid. Toch heeft een ruime handelingsvrijheid ook positieve kanten. Op maat en oplossingsgericht werken, beide kenmerken van gemeenschapsgerichte politiezorg, wordt mogelijk en de ambtenaar neemt zelf zijn verantwoordelijkheid.

Dit Cahier belicht verschillende facetten van het fenomeen.

Dit Cahier 65 is samengesteld onder redactie van Antoinette Verhage, Renze Salet, Frank Schuermans en Jan Nap.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de kernredactie.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.