Antoinette Verhage

Antoinette Verhage

Prof. dr. Antoinette Verhage is professor Criminologie aan de UGent. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit Recht en Criminologie. Ze is verbonden aan de universiteit sinds 2001, waar ze achtereenvolgens werkte als onderzoekster, assistente, post-doctoraal onderzoekster en sinds 2015 als docent. Haar doctoraatsonderzoek ging in op de rol van banken in de strijd tegen witwassen en werd in 2011 gepubliceerd bij Routledge. Ze was betrokken bij en begeleidde zowel kort- als langlopend onderzoek in de domeinen politie, bijzondere inspectiediensten, financiële criminaliteit, radicalisering en private veiligheid, en gebruikte daarbij met name kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze heeft over deze domeinen in ruime mate gepubliceerd.

Antoinette doceert in de domeinen politie, politiestudies en policing, politionele en gerechtelijke organisatie en deontologie en integriteitsbewaking aan de bachelor- en masterjaren van de opleiding Criminologische Wetenschappen.

Daarnaast is ze hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Policing Studies (EJPS), redactielid van het Tijdschrift voor Criminologie (NL) en voorzitter van de Stagecommissie van de opleiding Criminologische Wetenschappen. Naast andere vormen van dienstverlening is ze lid van de raad van bestuur van het Centre for Policing & Security (CPS) medepiloot van de studielijn Bijzondere inspectiediensten en fraude.