Lodewijk Gunther Moor, Tom Van den Broeck, Elke Devroe & Antoinette Verhage (Red.)

46-Dienstverlening door de politie

39,00


E-Book
ISBN

978 94 6371 009 1

Aantal pagina's

157

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Cahiers Politiestudies nr. 46

Beschrijving

Kerntaak

Dienstverlening door de politie aan burgers is van oudsher een belangrijke taak van de politie. In dit Cahier staat daarom de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin, namelijk: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van informatie. Maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de politie dienstverlening nog wel als een essentieel element van haar werkzaamheden? Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand tot burgers te vergroten? Wat zijn de gevolgen van het verminderen van face-to-face contacten tussen burgers en politie voor de dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de informatie met zich mee die de politie tot haar beschikking heeft ?

Of getuigt het via internet stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige verhoudingen tussen overheid en burgers? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de multichannelstrategie in Nederland.  Hierbij stuurt de politie er op aan om de contacten met burgers vooral via internet te laten lopen. En als dat niet lukt via de telefoon, vervolgens via de balie en in het uiterste geval met een bezoek aan huis. Is het verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld volgt?

Vonken i.p.v. vinken

Burgers lijken meer gebaat bij bediening door de politie op basis van ‘vonken’ dan op basis van ‘vinken’. Bij vonken is er sprake van je inleven in de positie van burgers. Dit bereik je door met overgave de intrinsieke bedoeling van dienstverlening waar te maken: bezielde dienstverlening. Bij vinken ontbreekt de passie. Diensten worden verleend omdat het is voorgeschreven en kunnen dan vervolgens worden afgevinkt: technocratische dienstverlening.

Thema’s

Dit Cahier begint met een kaderstuk van de hand van de gasteditoren. Vervolgens komen er bijdragen die zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s:

  • Visie op dienstverlening door de politie;
  • Responsiviteit van de politie en dienstverlening;
  • Schaalgrootte van de politie en dienstverlening;
  • Internet als kanaal voor dienstverlening.

Reeks

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463710091

Inhoudsopgave

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview