Elane Lazet

Elane Lazet

Elane Lazet werd geboren in Nederland en emigreerde op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Ze zorgde jarenlang voor haar moeder, die aan dementie leed. Ze studeerde Engelse taal- en letterkunde. Over haar rijke ervaring als mantelzorger houdt zij over de hele wereld voordrachten en workshops.