Filip Morisse

Filip Morisse

Filip Morisse is orthopedagoog en doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is meer dan dertig jaar werkzaam in de psychiatrie voor personen met een verstandelijke beperking. Binnen het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent) is hij coördinator strategisch beleid doelgroep dubbeldiagnose en medewerker mobiel team outreach De Steiger. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent, gastprofessor aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en board member van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability.