Diederik Vermeir

Diederik Vermeir

Diederik Vermeir is onderzoeker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en van het Steunpunt Wonen. Hij is visitator bij de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen, bestuurslid bij HUURpunt en lid van de redactieraad van het Tijdschrift van de Vrederechters.