Marc Bockstaele

Marc Bockstaele

Marc Bockstaele

Marc Bockstaele (° Ledeberg 1948) is erehoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie Gent, licentiaat criminologie en docent processen-verbaal en verhoortechnieken aan verschillende politiescholen, bijzondere inspectiediensten en aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO). Verder is hij lid van de kernredactie Cahiers Politiestudies en ook mede-auteur van het handboek Huiszoeking en beslag.

Op 1 september 1971 begon hij zijn professionele loopbaan bij de gerechtelijke politie bij de parketten (GPP) te Aalst (parket Dendermonde) als gerechtelijk agent-inspecteur. Hij werd er gerechtelijk officier benoemd op 1 mei 1978, eerst te Aalst en vanaf 1 april 1995 bij de Gerechtelijke Politie te Gent. Sinds de politiehervorming in 2001 was hij hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie te Gent, analyse en beleid.

Sedert 1986 is hij lesgever van het vak ‘Processen-verbaal’ aan diverse politiescholen en aan inspectiediensten bij de ministeries. Hij is sinds 2007 nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen processen-verbaal aan de Belgische politiescholen. Marc Bockstaele was in 2000 de initiatiefnemer om vanuit het niets cursussen ‘Verhoortechnieken’ te ontwikkelen en te organiseren in de Belgische politiescholen. De onderwerpen ‘processen-verbaal’ en ‘verhoren’ horen bij elkaar. Sinds 2007 is hij ook nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen verhoortechnieken aan de Belgische politiescholen.

Gedurende zijn operationele loopbaan heeft hij zich vooral gespecialiseerd in het onderzoek van moordzaken en bijzondere wetgevingen. In het ressort van het hof van beroep Gent was hij in 1989 medeoprichter van de afstappingsteams voor moordzaken, die nog altijd succesvol zijn.

Marc Bockstaele is medeoprichter van de Centrum voor PolitieStudies, thans Centre for Policing and Security (CPS). In die hoedanigheid is hij organisator van colloquia over politieonderwerpen.