Pieter Leloup

Pieter Leloup

Pieter Leloup is, naast doctor in de Criminologische Wetenschappen historicus en politicoloog van opleiding. Hij is docent aan de onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS) van de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), faculteit Recht & Criminologie, Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust op private veiligheidszorg, verschuivingen in onder meer het Belgische veiligheidsbeleid en -denken over de tijd heen en de discipline van de historische criminologie. Hij publiceerde een geschiedenis over private veiligheid in België, en zijn huidig postdoctoraal onderzoek is een internationale analyse en vergelijking van laatmoderne beleidstrends in private veiligheidszorg in een continentaal-Europese en Angelsaksische context. Hij was gastonderzoeker en -docent aan de Universiteit van Sheffield (2018-2019) en gastonderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2021). Hij zetelt tevens in de adviesraad voor het tijdschrift Policing & Society. An International Journal of Research and Policy.