Henk Huisjes

Henk Huisjes

Henk Huisjes is bijzonder lector kennistransfer bij de Politieacademie, zijdens de Politieonderwijsraad. Hij is tevens als gastonderzoeker verbonden aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), programmagroep Geographies of Globalizations.

Publicaties