Ralf Bodelier

Ralf Bodelier

Ralf Bodelier studeerde geschiedenis en theologie en promoveerde als filosoof. Hij reist als journalist veelvuldig door het Midden-Oosten en Afrika, schreef een tiental boeken en doceert aan verscheidene onderwijsinstellingen. Hij schrijft essays voor de Groene Amsterdammer en verzorgt wekelijks een column voor het Financiële Dagblad. Hij is nauw betrokken zowel bij ‘World in Progress – Kenniscentrum van de Vooruitgang’ als bij ‘Stichting Ecomodernisme – het nieuwe denken over groei en groen’. Bovendien verzorgt hij cultuurhistorische rondleidingen door krottenwijken in Malawi en langs begraafplaatsen in Parijs.