Michel Goovaerts

Michel Goovaerts

Michel Goovaerts trad in 1984 in dienst bij de gemeentepolitie van Brussel en dient dus al heel zijn carrière bij het politiekorps waar hij op 1 januari 2017 de leiding over kreeg. Houder van een diploma Licentiaat in de Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, dat hij tijdens zijn carrière bij de politie behaalde, klom hij vervolgens binnen de rangen in graad op, tot hij in 2001 hoofdcommissaris van politie werd. Door zijn diverse functies in alle pijlers van de zone en bij veel van haar diensten leerde hij de politiezone als zijn broekzak kennen, steeds met één doel voor ogen: de politiewerking voortdurend blijven verbeteren. Zo leidde hij het motorrijderseskadron, de Directie Interventies, werd districtshoofd voor alle wijken, stond opeenvolgend aan het hoofd van de algemene functionele directie en de algemene directie beleid, voordat hij in 2012 adjunct-kabinetschef (voor politiezaken) van het kabinet van Binnenlandse Zaken werd – zijn enige ‘uitstapje’ buiten PolBru. Na dit politieke intermezzo nam hij in 2014 de functie van algemeen operationeel directeur op zich, waarbij hij toezicht hield op alle centrale diensten van het korps, en werd zo zijn nummer twee. Naast deze verschillende mandaten was hij ook lesgever en lid van verschillende commissies en voerde hij twee internationale missies uit, de eerste bij de nationale politie van Burundi en de tweede bij de nationale politie van de Democratische Republiek Congo. Behalve korpschef is hij ook vicevoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.