Chris Van den Wyngaert

Chris Van den Wyngaert

Professor Chris barones Van den Wyngaert doceerde gedurende bijna 25 jaar de vakken strafrecht en strafprocesrecht en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft talrijke publicaties op het gebied van het nationaal, het internationaal en het vergelijkend strafrecht op haar naam. Zij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en rapporteur voor de International Law Association en de Association internationale de droit pénal. Zij was visiting fellow aan de Universiteit in Cambridge en is honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch.

Haar werk werd bekroond met vijf eredoctoraten: Universiteit van Uppsala (Zweden, 2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Case Western Reserve University (USA, 2013), Universiteit Maastricht (2013), Universiteit van Stellenbosch (2018); en ontving het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2017). In 2019 is zij titularis van de H.H. Jescheck-prijs, uitgereikt door de Association internationale de droit pénal op haar XXe congres in Rome.

Zij was ad hoc-rechter in het Internationaal Gerechtshof (2000-2002) en vervolgens rechter in het Joegoslavië-tribunaal (2003-2009). In 2009 werd zij in New York door de vergadering van Verdragsluitende Partijen bij het Rome-Statuut verkozen tot rechter in het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor een mandaat van 9 jaar. Zij is nu rechter in het Kosovo-tribunaal.