Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht (Studenteneditie)

Chris Van den Wyngaert & Philip Traest

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht (Studenteneditie)

79,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 397 9

Aantal pagina's

XXXVIII + 888

Editie

12de herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

[Deze editie is uitsluitend voor studenten beschikbaar. De reguliere uitgave is als hardcovereditie verkrijgbaar ISBN: 9789463713955]

Het Handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” is in de loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door studenten als door rechtspractici wordt gebruikt. Door zijn heldere, synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van de meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur.

Professor Chris barones Van den Wyngaert doceerde gedurende bijna 25 jaar de vakken strafrecht en strafprocesrecht en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft talrijke publicaties op het gebied van het nationaal, het internationaal en het vergelijkend strafrecht op haar naam. Zij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en rapporteur voor de International Law Association en de Association Internationale de Droit Pénal. Zij was visiting fellow aan de Universiteit in Cambridge en is honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch.

Haar werk werd bekroond met vijf eredoctoraten: Universiteit van Uppsala (Zweden, 2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Case Western Reserve University (USA, 2013), Universiteit Maastricht (2013), Universiteit van Stellenbosch (2018); en ontving het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2017). In 2019 reikten de Association Internationale de Droit Pénal en het Max Planck Instituut voor Buitenlands en Internationaal Recht haar de H.H. Jescheck-prijs uit, alsook de Vespasianus Pella medaille.

Zij was ad hoc-rechter in het Internationaal Gerechtshof (2000-2002) en vervolgens rechter in het Joegoslavië-tribunaal (2003-2009). In 2009 werd zij in New York door de vergadering van Verdragsluitende Partijen bij het Rome-Statuut verkozen tot rechter in het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor een mandaat van 9 jaar. Zij is nu rechter in het Kosovo-tribunaal.

Professor Philip Traest is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering aan de Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Hij is tevens advocaat aan de balie in Antwerpen. Hij is licentiaat in de rechten en in de criminologie (Universiteit Gent, resp. 1982 en 1983) en promoveerde in 1992 tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld ‘Het bewijs in strafzaken’.

Philip Traest was lid van de Hoge Raad voor de Justitie van 2008 tot 2016. Hij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en van de commissie die door de minister van Justitie werd belast met het uitwerken van een voorstel van hervorming van het Wetboek van Strafvordering. Hij is auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht (waaronder het bewijsrecht).

Professor Catherine Van de Heyning zorgde voor de bijwerking van het deel over de rechten van de verdediging. Zij is substituut-procureur des Konings en doceert European Fundamental Rights Law aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Zij is eveneens lid van het adviescomité van onafhankelijke experten van de Mensenrechtenraad van de VN.

ISBN: 9789463713979

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.