Willemien Van Damme

Willemien Van Damme

Willemien Van Damme is pedagoog en socioloog. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep P.PUL (Planning for People, Urbanity and Lanscape) van het departement Architectuur van de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de groeiende etnische diversiteit in niet-grootstedelijke context en de daarmee samenhangende spanningen tussen gevestigden en buitenstaanders.