John Mark Falkenhain

John Mark Falkenhain

John Mark Falkenhain is benedictijnermonnik van de Saint Meinrad Archabbey (Saint Meinrad, Indiana, VS) en is van opleiding klinisch psycholoog. Als psycholoog doet hij onder meer onderzoek naar seksueel misbruik door clerici. Hij heeft heel wat ervaring op het vlak van de opleiding tot het priesterschap en het religieuze leven, in het bijzonder de vorming tot het celibataire leven. Hij is een veelgevraagd spreker en is betrokken in kerkelijke vormingsprogramma’s. Momenteel is Falkenhain professor psychologie aan de Saint Meinrad Seminary and School of Theology van zijn gemeenschap.