John Mark Falkenhain; vert. Stefaan Franco

Hoe we liefhebben. Vorming tot celibatair leven

32,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 463 1

Aantal pagina's

263

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Studia Christiana 4

Categorie:

Beschrijving

Benedictijnermonnik en klinisch psycholoog John Mark Falkenhain presenteert in dit boek een eenvoudig maar gedegen programma voor de vorming tot het celibataire leven. Voor wie de keuze maakt om ongehuwd te blijven omwille van het Rijk Gods, blijft het celibaat een bijzondere uitdaging die in iedere levensfase de nodige aandacht vraagt. Falkenhain biedt in dit boek heel wat inzichten en praktische handvatten die hierbij kunnen helpen.

De auteur staat stil bij de theologische en psychologische aspecten van de groei in het celibataire leven. Hij werkt vier grote inhoudelijke domeinen uit: motivaties voor het celibaat, theologische aspecten, seksuele identiteit en nodige vaardigheden voor het celibataire leven. Falkenhain biedt een systematisch leertraject aan met leerinhouden, concrete vormingsdoelen, benchmarks en evaluatiemogelijkheden.

Dit boek gaat over het celibaat en richt zich dus in de eerste plaats tot celibatairen. Het model is niet alleen van toepassing op de priesteropleiding in seminaries, maar geldt ook voor de vorming van vrouwelijke en mannelijke religieuzen. Los van de opleiding is zijn programma perfect bruikbaar in iedere fase van het leven. Veel onderwerpen zijn zo algemeen menselijk dat ze niet alleen voor celibatairen relevant zijn maar voor al wie pastoraal actief is.

John Mark Falkenhain is benedictijnermonnik van de Saint Meinrad Archabbey (Saint Meinrad, Indiana, VS) en is van opleiding klinisch psycholoog. Als psycholoog doet hij onder meer onderzoek naar seksueel misbruik door clerici. Hij heeft heel wat ervaring op het vlak van de opleiding tot het priesterschap en het religieuze leven, in het bijzonder de vorming tot het celibataire leven. Hij is een veelgevraagd spreker en is betrokken in kerkelijke vormingsprogramma’s. Momenteel is Falkenhain professor psychologie aan de Saint Meinrad Seminary and School of Theology van zijn gemeenschap.

Stefaan Franco is priester van het Bisdom Brugge. Hij is er bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie, sacramenten en het permanente diaconaat alsook verantwoordelijk voor de priesteropleiding aan het Grootseminarie Brugge. Hij doceert aan het Instituut voor Theologie en Pastoraal te Brugge en aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en is redactielid van Collationes, Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.

ISBN: 9789463714631

 

*** Kerk en Theologie 75,1, recensie Jaap van Slageren, maart 2024

Terwijl binnen het Vaticaan van de Rooms–Katholieke Kerk discussies gevoerd worden over de mogelijkheid vrouwen toe te laten en het celibaat, ligt voor ons dit boek waarin de schrijver een pleidooi voert voor de wijze waarop je als celibatair invulling kunt geven aan het priesterambt. (…) Om als priester celibatair te kunnen functioneren, is volgens de auteur allereerst een grondige begeleiding en toerusting nodig.

Dit geeft goed weer hoe in bepaalde lagen van de Rooms-Katholieke Kerk over het celibaat in relatie tot het priesterschap wordt gedacht. In zijn fundering van het traditionele Rooms-Katholieke priesterschap leunt de schrijver zwaarder aan tegen de beschouwingen van de vroegere paus Johannes Paulus dan de huidige paus Franciscus.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview