Marja Clement, Meins G.S. Coetsier & Jurjen Wiersma (red.)

Geen moment verloren. Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom. Liber amicorum voor dr. Klaas A.D. Smelik

34,00

Categorieën: ,

ISBN

978 94 6371 145 6

Aantal pagina's

300

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorieën: ,

Beschrijving

Deze publicatie is een vriendenboek dat wordt aangeboden aan Klaas A.D. Smelik naar aanleiding van zijn emeritaat. Hij was tot 2015 als professor verbonden aan de Vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van de Universiteit Gent. Zijn werkterrein – de Hebreeuwse Bijbel, het Jodendom en de nalatenschap van Etty Hillesum – was wijdvertakt en heeft velen geïnspireerd. Dat blijkt uit de essays in dit boek, die verspreid zijn over drie delen: Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en Varia.

Ze zijn een uiting van waardering, een royaal boeket bloemen, een beeld ontleend aan ‘Ik zal je alle bloemen brengen’, het essay van Ria van den Brandt. Het lukte Smelik in 1986 de geannoteerde uitgave van alle dagboekcahiers en brieven van Etty Hillesum voor elkaar te krijgen. ‘Wat zou Etty Hillesum van dit alles hebben gevonden?’, vraagt Van den Brandt zich af. Misschien zou zij uit dankbaarheid een enorme bos bloemen voor Klaas Smelik hebben gekocht. Dat mocht niet zo zijn.

De essays van Geen moment verloren trekken de aandacht om hun taalvaardigheid, wetenschappelijkheid en wereldwijsheid. Zij zullen de lezers bekoren als een anemoon, hyacint, lupine, roos, tulp,…

Marja Clement promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een taalkundige analyse van het proza van Josepha Mendels. Zij was tien jaar docent neerlandistiek aan de Universität Zürich. Momenteel is zij werkzaam als docent neerlandistiek bij het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies aan de Universiteit van Amsterdam.

Meins G.S. Coetsier studeerde filosofie aan The Milltown Institute of Theology and Philosophy (De Nationale Universiteit van Ierland) en promoveerde aan de Universiteit van Gent zowel in de Wijsbegeerte als in de Vergelijkende Cultuurwetenschap. Na postdoconderzoek aan de Universiteit van Zürich werkt hij momenteel als diaken en gevangenispastor voor het Bisdom Fulda en als deeltijds onderzoeker aan Trinity College Dublin.

Jurjen Wiersma studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde er op een bio-sociale benadering van misdaad en straf. Hij doceerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht, de Theologische Faculteit van de UvA (vacature dr. G.H. ter Schegget) en de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. De ethiek van Dietrich Bonhoeffer en ‘Europa’ hebben zijn bijzondere belangstelling.

ISBN: 9789463711456

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview