Eric Verbiest

God of de keizer? Pater Ferdinand Verbiest in China

34,00

Categorieën: ,

ISBN

978 94 6371 264 4

Aantal pagina's

290

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorieën: ,

Beschrijving

Na een slopende reis met een kaping, stormen en ziektes bereikt de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest in 1659 China. Nog geen jaar later wordt hij naar het hof van de keizer ontboden om daar te werken als astronoom. Hij raakt betrokken in tal van intriges en conflicten, maar wint ook het vertrouwen van de keizer.

Chinezen beschuldigen hem ervan dat hij aloude Chinese tradities overboord zet. Confraters van Verbiest verwijten hem mee te werken aan bijgelovige praktijken. Andere ordes vinden dat de jezuïeten de katholieke leer en rituelen te veel aanpassen aan de Chinese gebruiken en klagen in Rome. Verbiest moet schipperen tussen de belangen van de Portugezen en de Fransen en moet Hollanders en Russen beletten voet aan grond te krijgen in China. Doorheen al deze vijandelijkheden en twisten houdt hij zijn missie voor ogen. Zal hij uiteindelijk zijn grote droom, de bekering van de keizer, kunnen waarmaken?

Eric Verbiest studeerde andragologie, filosofie en schoolorganisatieontwikkeling. Hij doceerde aan Fontys Hogescholen en aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel werkt en publiceert hij op het terrein van onderwijsinnovatie en leiderschapsvorming.

 

*** Recensie Hugo Vanheeswijck, Tijdschrift Emmaüs, februari 2021

Het was én is een welgekomen verademing toen de uitgeverij Gompel & Svacina het boek ‘God of de keizer?’ op de markt bracht. Het is niet de eerste keer dat deze uitgeverij zogenaamde vreemde maar dan wel authentieke en originele paden in de boekenwereld bewandelt. Uitdrukkelijk dank daarvoor.

Het gaat niet om een wetenschappelijke biografie maar wel om een biografictie bestaande uit 10 boeiende brieven die in zulk een spannende, verhalende stijl geschreven zijn, dat je bij het einde van een brief snel de pagina omdraait om aan de volgende te beginnen.

De auteur sluit af met een verantwoording en dankwoord, waarin hij schrijft: “…Wat aanvankelijk niet meer was dan nieuwsgierigheid naar mijn beroemde naamgenoot, groeide uit tot een omvangrijke poging het leven en werk van pater Ferdinand Verbiest beter te begrijpen…”(p.289). Wat mij betreft is Eric Verbiest met grootste onderscheiding en felicitaties van de recensent, geslaagd in deze poging.

*** Recensie M.A. Leenhouts, NBD Biblion

Eric Verbiest, zelfstandig onderwijsadviseur en enkel een naamgenoot volgens zijn verantwoording, heeft op basis van de ruimschoots aanwezige literatuur over zijn onderwerp een ‘biografictie’ willen schrijven, om de persoon van de beroemde pater, die volgens Verbiestkenner Noël Golvers ‘always a more “distant” figure’ was, duidelijker naar voren te laten komen. Dat gebeurt opvallend genoeg indirect: in een chronologische reeks korte hoofdstukken vertellen steeds andere personen die met Verbiest te maken hebben gehad, van medemissionarissen tot de keizer zelf, uiteindelijk zijn verhaal. Een mengeling dus van kennis (een uitvoerige bronnenlijst wordt gegeven) en verbeelding (situaties en dialogen zijn verzonnen) waaruit een grote zorg en betrokkenheid van de auteur spreekt.

*** Recensie Hendrik Hoet, Collationes

Deze ‘biografictie’ over het leven van pater Ferdinand Verbiest s.j. leest als een meeslepend, soms kabbelend maar meermaals razend spannend verhaal. (…) Dit boek is daarom ook het
schrijnende verhaal van martelaren die slachtoffer zijn van een Kerk die haar Meester niet ten volle begreep. En een vraag aan ons hoe we vandaag zullen ‘missioneren’.

ISBN: 9789463712644

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Proloog

Klik hier om de proloog bij het boek te lezen.

Preview