Binjamin Heyl

De 613 mitswot. Gods onderwijzing over hoe als Jood te leven

49,90

Categorie:

ISBN

978 94 6371 261 3

Aantal pagina's

425

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Het Jodendom kent 613 mitswot. Dat zijn geboden en verboden die Joden dienen te volgen en te bestuderen. Ze worden alle in de Tora genoemd en zijn door Maïmonides (1138-1204) ingedeeld in veertien boeken.

De auteur bespreekt alle mitswot uitgebreid. Hij maakt ook duidelijk waarom ze tot het dagelijkse handelen moeten behoren.

De mitswot bestaan enerzijds uit misjpatiem of mitswot die we menselijkerwijs kunnen begrijpen. Anderzijds zijn er ook choekiem: mitswot waarvan wij de betekenis niet logisch kunnen verklaren, zoals de spijswetten en de besnijdenis. Ze dienen om de band tussen mensen en de Eeuwige te verstevigen. Ook de mitswot die vandaag niet meer in praktijk worden gebracht – zoals de mitswot die de Tempeldienst betreffen – moeten worden bestudeerd.

Binjamin Heyl is lid van de Joodse Gemeente Amsterdam. Hij was leraar verpleegkunde en ethiek. Hij studeerde eerst aan het Joods Seminarium te Amsterdam en later bij rabbijn Kanterman in Jeruzalem. Bij zijn terugkeer in Nederland was hij betrokken bij OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen) en bij de werkgroep Liturgie en Katechese van de Katholieke Raad voor Israël. Hij doceerde ook judaïca aan de diaken- en priesteropleiding van het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Hij heeft talrijke publicaties over het Jodendom en de Tora op zijn naam.

ISBN: 9789463712613

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview