Binjamin Heyl

Binjamin Heyl

Binjamin Heyl is lid van de Joodse Gemeente Amsterdam. Hij was leraar verpleegkunde en ethiek. Hij studeerde eerst aan het Joods Seminarium te Amsterdam en later bij rabbijn Kanterman in Jeruzalem. Bij zijn terugkeer in Nederland was hij betrokken bij OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen) en bij de werkgroep Liturgie en Katechese van de Katholieke Raad voor Israël. Hij doceerde ook judaïca aan de diaken- en priesteropleiding van het Sint-Janscentrum in Den Bosch en heeft talrijke publicaties over het Jodendom en de Tora op zijn naam.