Eric Verbiest

Eric Verbiest

Eric Verbiest studeerde andragologie, filosofie en schoolorganisatieontwikkeling. Hij doceerde aan Fontys Hogescholen en aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel werkt en publiceert hij op het terrein van onderwijsinnovatie en leiderschapsvorming.