Toon Benoot & Rudi Roose

Hoe weten wat te willen

23,50


ISBN

978 94 6371 362 7

Aantal pagina's

118

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met kleurenfoto's

Beschrijving

In beleid en praktijk van sociaal werk ligt actueel een bijzondere nadruk op de bevordering van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, of korter gezegd: op alles wat onder de noemer van ‘autonomie’ kan worden gevat. Dit uit zich bijvoorbeeld in de introductie van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, en de idee om dit ook in andere beleidsdomeinen door te trekken.

Dit boek bouwt op concepten uit de ‘capability-benadering’ en op wetenschappelijk onderzoek waarbinnen maatschappelijk werkers, directeurs van zorgvoorzieningen en mensen met een verstandelijke beperking zich verhouden tot de concepten autonomie en keuze.

De auteurs pleiten ervoor om autonomie als een gelaagd begrip te zien dat meerdere interpretaties en betekenissen in zich draagt dan louter ‘zelfregie’. Want niet in onafhankelijkheid ontspruiten nieuwe handelingsmogelijkheden en oplossingen voor complexe problemen, maar in het nemen van ruimte om samen te dromen en verwonderd te zijn. Dit maakt een relationele invulling van autonomie tastbaar voor onderzoekers, beleidsmakers, sociaal werkers en studenten.

Toon Benoot is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent.
Rudi Roose is hoofddocent sociaal werk aan dezelfde vakgroep.

ISBN: 9789463713627

 

*** Klik – Kenniscentrum gehandicaptenzorg, Recensie Anne-Marie Klaassen, 21 september 2022

De auteurs hebben met dit boek een uitermate goed staaltje werk geleverd, door de theorie in de praktijk te toetsen bij de mensen om wie het gaat, de wetenschap ernaast te leggen en integere argumenten te geven. Het boek leest bijna als een roman, je wilt weten waar het heengaat.

–> Lees het volledige artikel

*** Systeemtheoretisch Bulletin 41,3, Recensie Johan Bastiaensen, december 2023

Een boeiend boek waarin autonomie niet als iets simpels wordt beschouwd. Het boek heeft me niet alleen aan het denken gezet over persoonsgebonden financiering en het verwerven van autonomie. Het bood me ook veel inspiratie voor theoretische reflecties en was aanleiding voor fijne gesprekken met collega’s. Wat wil je nog meer.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview