Wim Meijer

Consultatieve leerlingbegeleiding. Professionalisering en onderwijsverbetering

32,00


ISBN

978 94 6371 115 9

Aantal pagina's

242

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

tweekleurendruk

Beschrijving

Consultatieve leerlingbegeleiding: meer dan leerlingbesprekingen

Hoe kunnen leraren en begeleiders samenwerken om de kwaliteit van de onderwijspraktijk te verbeteren? Wat kan gedaan worden om leerlingen zoveel mogelijk het onderwijs te bieden dat bij hen past, zonder dat leraren worden overbelast? Hoe kunnen schoolleiders en begeleiders leraren in hun directe werkomgeving ondersteuning bieden?

Dit boek presenteert consultatieve leerlingbegeleiding als methodiek, waarbij de vragen van leraren over leerlingen consequent worden benaderd vanuit een onderwijsgezichtspunt. Consultatieve leerlingbegeleiding is ook een denkwijze over zorg en onderwijs, waarbij preventie voorop staat: de wens dat zoveel mogelijk leerlingen profiteren van het geboden onderwijs. Preventief werken vraagt om een gericht zorgbeleid van iedere school.

Deze publicatie is geschreven voor begeleiders, leraren en schooldirecties in het basis- en het secundair onderwijs. Ze bestaat uit vier delen. Het eerste deel schetst de kenmerken van consultatieve leerlingbegeleiding, de plaats ervan in het zorgcontinuüm en de wijze waarop leraar en begeleider kunnen samenwerken. In het tweede deel ligt de nadruk op de betekenis van consultatieve leerlingbegeleiding voor leraren. In het derde deel wordt de methodiek onderbouwd en uitgewerkt als handreiking voor begeleiders. Deel vier staat in het teken van een preventieve zienswijze op zorg en onderwijs. Wat betekent dit voor scholen die consultatieve leerlingbegeleiding duurzaam willen invoeren?

‘Voor CLB’ers is het zeker en vast een must om ter hand te nemen.’ – Erik Vercammen, in Caleidoscoop nr. 3/2020

Wim Meijer is pedagoog en onderwijskundige. Hij doceerde en deed onderzoek op het snijvlak van leerlingbegeleiding en onderwijsvernieuwing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op ‘diagnostiek en onderwijsinnovatie’ en introduceerde consultatieve leerlingbegeleiding als werkwijze voor interne en externe begeleiders die leraren ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op de verschillen tussen leerlingen. De ervaringen uit talrijke trainingen en projecten vinden hun neerslag in dit boek en werpen een blik vooruit op een preventieve aanpak van leerlingenzorg.

ISBN: 9789463711159

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview