Carine C.W.M. Heijligers & Anna M.T. Bosman

Verhalen uit de leefgroep. Beweging-als-houvast in de jeugdzorg

21,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 208 8

Aantal pagina's

117

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

In de geestelijke gezondheidszorg leidt praten met mensen vaak niet tot gedragsverandering. Hulpvragers worden bijna altijd talig benaderd, omdat er geen andere manieren bekend zijn om het probleemgedrag in een gewenste richting te sturen.

Beweging-als-houvast biedt een alternatief. Deze methode gaat ervan uit dat probleemgedrag een eigenschap is van de relatie tussen twee of meer personen. Door met een andere blik naar het gedrag van de hulpvrager te kijken, krijgt de hulpgever handvatten om op een andere wijze met de hulpvrager te communiceren. De essentie van deze interactie is gelegen in de wederzijdse beïnvloeding, door de beweging van de hulpgever en die van de hulpvrager. Dit leidt tot een tijdelijke synchronie van de beweging, waardoor er gezamenlijkheid wordt bewerkstelligd, wat de basis vormt voor het ontwikkelen van nieuw, gewenst gedrag.

Hoe die interventie eruitziet, wordt in dit boek concreet uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd aan de hand van casussen.

Carine C.W.M. Heijligers is gedragsdeskundige binnen de zorg bij Koraal regio Noordoost-Brabant De La Salle. Door het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met gedragsproblemen heeft ze de methode ‘Beweging-als-houvast’ ontwikkeld.

Anna M.T. Bosman is hoogleraar ‘Dynamiek van leren en ontwikkeling’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij begeleidt onderzoek- en onderwijsprojecten gebaseerd op de principes van de methode ‘Beweging-als-houvast’.

ISBN: 9789463712088

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Extra materiaal

Voor meer info over de methode Beweging-als-houvast: https://vimeo.com/user103395390

Preview