Anna M.T. Bosman

Anna M.T. Bosman

Anna M.T. Bosman is hoofdredacteur van het tijdschrift OOP – Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk en hoogleraar ‘Dynamiek van leren en ontwikkeling’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij begeleidt onderzoeks- en onderwijsprojecten gebaseerd op de principes van de methode ‘Beweging-als-houvast’.

Anna Bosman doet onderzoek naar leren en leerprocessen zoals het leren lezen van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze is fervent voorstander van het geven van klassikaal, helder gestructureerd onderwijs. Bosman verricht onderzoek naar evidence-based onderwijs en begeleiding. Daarmee slaat zij een brug tussen de psychologische theorie en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van hoe kinderen het beste kunnen leren lezen en rekenen, waarbij zij laat zien dat goed onderwijs en goede didactiek het verschil kunnen maken. Dit geldt met name voor de prestaties van leerlingen die door persoonlijke of omgevingskenmerken een risico hebben op leerachterstanden.

Bosman heeft meerdere nieuwe opleidingen ontwikkeld (zoals Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs en Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs), uniek in Nederland, en ze heeft daarmee de pedagogiek en onderwijswetenschappen vanuit de Radboud Universiteit sterk geprofileerd. Met haar bijdrage is deze opleiding, met een sterke wetenschappelijke expertise als basis, regionaal en landelijk duidelijk op de kaart gezet.

Naast hoogleraar is Bosman 10 jaar lang directeur van het onderwijsinstituut PWO (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen) geweest. In beide rollen heeft ze zich ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen. Ook tijdens lezingen, symposia, in landelijke programma’s en media benadrukte Bosman steeds het belang van een goede kwaliteit van het primair onderwijs. Daarbij liet zij zich niet leiden door populaire standpunten, maar alleen door betrouwbare en valide data, de resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens haar directoraat is het onderwijsinstituut PWO sterk gegroeid wat betreft kwaliteit en ook wat betreft aantallen studenten en medewerkers. Daarnaast bevorderde zij als directeur steeds een goede sfeer en was zij persoonlijk zeer betrokken bij haar medewerkers, steeds met een scherp oog voor talent.

Op 26 april 2023 werd zij op grond van haar verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.