Jochen Schrooten

Jochen Schrooten

Jochen Schrooten is criminoloog van opleiding en werkzaam bij het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) als stafmedewerker uitgaan. De afgelopen zestien jaar was hij betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van verschillende preventie- en schadebeperkende methodieken rond middelengebruik in het uitgaansleven. Hij is coördinator van Quality Nights, teamverantwoordelijke van het team onderwijs en vrije tijd en lid van de raad van bestuur van NEWnet, de Europese safer nightlife organisatie.