Wim Meijer

Wim Meijer

Wim Meijer is pedagoog en onderwijskundige. Hij doceerde en deed onderzoek op het snijvlak van leerlingbegeleiding en onderwijsvernieuwing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op ‘diagnostiek en onderwijsinnovatie’ en introduceerde consultatieve leerlingbegeleiding als werkwijze voor interne en externe begeleiders die leraren ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op de verschillen tussen leerlingen. De ervaringen uit talrijke trainingen en projecten vinden hun neerslag in dit boek en werpen een blik vooruit op een preventieve aanpak van leerlingenzorg.