Freya Vander Laenen

Freya Vander Laenen

Freya Vander Laenen is maatschappelijk werker, licentiaat in de criminologische wetenschappen, geaggregeerde in de politieke en sociale wetenschappen en doctor in de criminologische wetenschappen. Zij was wetenschappelijk medewerker aan Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Gent, stafmedewerker van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg en coördinator voor de Drugbeleid van de Stad Gent. Ze is hoofddocent criminologie aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent en doceert de opleidingsonderdelen sociaal beleid en welzijnswerk, forensisch welzijnswerk, penologie en drugsfenomenen. Ze is voorzitter van de permanente vorming ‘Forensische Gedragswetenschappen’ van de Associatie Universiteit Gent en is tevens co-editor van de handboeken ‘Forensisch welzijnswerk’ en ‘Forensische gedragswetenschappen’. Ze is lid van de onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) en is promotor van verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond mensen met psychische problemen in contact met justitie (onder meer trajecten van minderjarigen met psychische problemen gevolgd door de jeugdrechtbank, suïcide in detentie, vrouwelijke geïnterneerden). Zij heeft uitgebreid beleids- en praktijk-ondersteunend onderzoek gedaan rond drugbeleid (onder meer evaluatie van de drugbehandelingskamer, overheidsuitgaven drugbeleid en sociale kost van middelengebruik). Zij is lid van de European Society for Social Drug Research, van de European Society of Criminology, van de International Society for the Study of Drug Policy. Tevens is ze hoofd van de deelredactie Recht en Geestelijke Gezondheidszorg van het tijdschrift Panopticon.

Freya (°1972) is in mei 2023 na ziekte helaas veel te vroeg overleden.

In Memoriam: Afscheid van een herstelpionier: Freya Vander Laenen (1972-2023)

door prof. Wouter Vanderplasschen in Tijdschrift Verslaving & Herstel (jg 3,2)

Met droefheid, maar met veel warme en inspirerende herinneringen nemen we afscheid van professor Freya Vander Laenen, hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Gent en één van de bekendste drugsonderzoekers in Vlaanderen. Freya behaalde diploma’s in het Sociaal Werk en de Criminologie en een doctoraat in de Criminologie.

Ze was een gedreven lesgever in de opleiding Criminologie en doceerde onder meer de cursussen Forensisch Welzijnswerk en Drugsfenomenen. Haar onderzoek richtte zich vooral op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties (vanwege een psychische kwetsbaarheid, verslaving of maatschappelijke uitsluiting) die in contact komen met politie of justitie.

Freya Vander Laenen was een belangrijke raadgevende stem in het Belgisch drugbeleid en ze bekommerde zich vooral om de rehabilitatie van personen die delicten hebben gepleegd en om het herstel van personen met drugproblemen. Ze stond mee aan de wieg van de uitbouw van een herstelondersteunende verslavingszorg in Vlaanderen en het betrekken van personen met ervaringsdeskundigheid in de ggz. Ze zette zich ook in voor een gelijkwaardig zorgaanbod in gevangenissen en rechtvaardige procedures voor wie wegens een psychische kwetsbaarheid in contact kwam met justitie (gedwongen opname, internering).

Freya was van dichtbij betrokken bij de opstart van het Tijdschrift Verslaving & Herstel en maakte deel uit van de redactieraad. We zullen haar herinneren als een sterke vrouw en gedreven collega, met het hart op de juiste plaats en een grote betrokkenheid voor al wie het moeilijk had.