Wim Meijer

Praktische gids voor Consultatieve leerlingbegeleiding. Bouwstenen, hulpmiddelen en stappenplan

32,00


ISBN

978 94 6371 464 8

Aantal pagina's

190

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Hoe kunnen leraren en begeleiders samenwerken om de kwaliteit van de onderwijspraktijk te verbeteren? Hoe bieden we leerlingen zoveel mogelijk het onderwijs dat bij hen past, zonder dat leraren worden overbelast? Consultatieve leerlingbegeleiding draagt bij aan professionalisering en onderwijsverbetering door vragen van leraren over leerlingen consequent te benaderen vanuit een onderwijsgezichtspunt.

Deze ‘Praktische gids voor Consultatieve leerlingbegeleiding’ is geschreven voor alle begeleiders die deze manier van denken en werken willen toepassen. De denkwijze lichten we toe aan de hand van vier bouwstenen. De werkwijze zelf maken we concreet met twintig praktische hulpmiddelen.

Een consultatief werkende begeleider zoekt steeds aansluiting bij de concrete onderwijssituatie van de leraar. Daarom biedt de methodiek ruimte om te variëren. Een stappenplan helpt begeleider en leraar om op koers te blijven. In deze gids laten we ook zien welke varianten zich per stap kunnen voordoen en wat dat betekent voor de begeleider.

Als consultatief werkende begeleider help je leraren zoeken naar verbetermogelijkheden in hun eigen onderwijssituatie. Op dat pad ontmoet je verschillende leraren met uiteenlopende vragen. Laat deze gids daadwerkelijk een gids zijn, die leidt tot de ervaring dat professionele gesprekken over leerlingen heel ‘natuurlijk’ kunnen verlopen.

Wim Meijer is pedagoog en onderwijskundige. Hij doceerde en deed onderzoek op het snijvlak van leerlingbegeleiding en onderwijsvernieuwing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op ‘diagnostiek en onderwijsinnovatie’ en introduceerde consultatieve leerlingbegeleiding als werkwijze, voor begeleiders die leraren ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op de verschillen tussen leerlingen. Hij schreef eerder Consultatieve leerlingbegeleiding, waarin hij de methodiek uitgebreid beschrijft.

ISBN: 9789463714648

 

*** Recensie Ondersteuning in het Onderwijs nr. 5, 2023

Dit boek besteedt aandacht aan de vraag wat een begeleider nodig heeft om op een professionele manier met leraren samen te werken. (…) In dit derde boek over consultatieve leerlingbegeleiding wordt de auteur steeds explicieter vanwege de continue verbetering van de methodiek. De grote waarde ligt in de focus op zelfevaluatie van de begeleider en de leraar. De moeite waard!

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Woord vooraf

Klik hier om het woord vooraf bij het boek te lezen.

Preview