Michel Vandenbroeck

De staat van het kind – Het kind van de staat. Naar een pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen

44,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 475 4

Aantal pagina's

486

Editie

tweede, herziene en vermeerderde uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit boek gaat over de voorschoolse voorzieningen: kinderopvang en kleuterschool. Dat zijn heel bijzondere plekken, waar het meest private en het meest publieke samenkomen. De staat van het kind en het kind van de staat.

Het zijn immers plekken waaraan ouders hun dierbaarste bezit toevertrouwen en waarmee ze de zorg voor en de opvoeding van hun kind delen. Veel intiemer wordt het niet. Maar het zijn ook plekken van beleid en dus van politiek: beleid inzake preventie, beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt, beleid inzake levenslang leren, om er maar enkele te noemen.

Meer publiek en politiek wordt het ook niet. Daarom is het belangrijk om over dit soort plekken de vraag te stellen: zijn de zaken zoals ze moeten zijn? Of zijn ze zo omdat ze altijd zo zijn geweest? Om te kunnen nadenken over wat we willen, moeten we afstand kunnen nemen van wat er is. En dus moeten we evidenties onderzoeken en lastige vragen stellen.

Prof. dr. Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek gaat over voorschoolse voorzieningen, opvoedingsondersteuning en gezinsbeleid, met een bijzondere aandacht voor contexten van diversiteit. Hij is lid van de redactieraad van toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften (onder meer European Early Childhood Education Research Journal en Early Education and Development). Tezamen met zijn Zweedse collega Lieselott Olsson is hij coördinerend redacteur van de baanbrekende boekenserie ‘Contesting Early Childhood Education’. Hij was en is ook al vele jaren lid van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin / Opgroeien. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van VBJK – Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. In 2018 kreeg hij een eredoctoraat van de universiteit van Tampere en in 2020 een eredoctoraat van de universiteit van Uppsala. In 2020 kreeg hij de Sarton-medaille voor zijn bijdrage aan de geschiedenis van de wetenschap.

ISBN: 9789463714754

 

*** Vakblad Vroeg, recensie Betsy van der Grift, maart 2024

Het indrukwekkende handboek biedt een uitgebreide context voor geïnteresseerden in voorschoolse voorzieningen. De auteur levert een uitgebreid en degelijk theoretisch overzicht en schuwt daarbij een geëngageerde stellingname niet.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview