Michel Vandenbroeck & Jochen Devlieghere

Het gezin is dood – Leve het gezin. Van verdeelde naar gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid

29,90

Categorie:

ISBN

978 94 6371 489 1

Aantal pagina's

292

Editie

2de, herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit boek gaat over de vraag hoe we de verantwoordelijkheid over de opvoeding in onze samenleving delen. En dus over interventies in de gezinsopvoeding. De gezinspedagogiek is vaak een wetenschap geweest die ouders wantrouwde en met opgeheven vingertje zei wat deugde en niet deugde. Ook initiatieven die zeggen te ‘empoweren’ of ‘krachtgericht’ te werken, zijn soms in hetzelfde betweterige bedje ziek. Gezinsondersteuning kan gezien worden als een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, maar soms is het ook een zaak van verdeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Dan is de opvoedingsondersteuning een manier om ouders te sturen.

Over deze kwesties in theorie, in beleid en in praktijk gaat dit boek. En telkens houdt het ons voor ogen dat het gezin als dusdanig al lang dood is. In de plaats komt een veelheid aan samenlevingsvormen die we al dan niet gezinnen noemen. Daarbij mogen we ook de pleegzorg en adoptiegezinnen niet vergeten. De rode draad is dat de Gezinspedagogiek 2.0 een gezinspedagogiek is die breekt met enkele eeuwen van goede raad geven en die begint met luisteren.

Prof. dr. Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek gaat over voorschoolse voorzieningen, opvoedingsondersteuning en gezinsbeleid, met een bijzondere aandacht voor contexten van diversiteit. Hij is lid van de redactieraad van toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften (onder meer European Early Childhood Education Research Journal en Early Education and Development). Tezamen met zijn Zweedse collega Lieselott Olsson is hij coördinerend redacteur van de baanbrekende boekenserie ‘Contesting Early Childhood Education’. Hij was en is ook al vele jaren lid van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin / Opgroeien. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van VBJK – Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. In 2018 kreeg hij een eredoctoraat van de universiteit van Tampere en in 2020 een eredoctoraat van de universiteit van Uppsala. In 2020 kreeg hij de Sarton-medaille voor zijn bijdrage aan de geschiedenis van de wetenschap.

Jochen Devlieghere is postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Onderzoeksmatig is hij actief in het veld van de gezinspedagogiek met bijzondere aandacht voor de kinderopvang, de kleuterschool, ouderschapsverlof en ouderschap in het algemeen. Hij is ook hoofdredacteur van het internationaal wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Social Work.

Met de medewerking van Lieselot De Wilde, Celine Cannaert, Chris De Bruyne en Franky De Meyer

ISBN: 9789463714891

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview