Luc Dekeyser

De leraar als manager van een krachtige leeromgeving

32,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 010 7

Aantal pagina\'s

272

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

tweekleurendruk

Categorie:

Beschrijving

Dit boek biedt (toekomstige) leerkrachten uit het primair, secundair en tertiair onderwijs een antwoord op de vraag hoe je van een diverse klasgroep een krachtige leeromgeving maakt.
Deze vraag is cruciaal omdat uit onderzoek naar effectiviteit van leraren blijkt dat zowel didactische als organisatorische factoren de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen. Didactische factoren betreffen de doelen die de leraar nastreeft, de gekozen leerstof, de didactische werkvormen, de gebruikte leermiddelen en de wijze van evalueren. De organisatorische factoren verwijzen naar het klasmanagement, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor individuen en groepen om de beoogde leeruitkomsten mogelijk te maken. De wijze waarop een klas of leergroep wordt georganiseerd, bepaalt immers onrechtstreeks de leeruitkomsten.

Klasmanagement heeft het grootste effect op de prestaties van leerlingen. Klasorganisatie is een complex gebeuren. Daarom moet elke leraar een grondig inzicht verwerven in de klas of groep als omgeving, met daaraan gekoppeld de vaardigheid om die te beïnvloeden in de richting van de gestelde doelen.

Luc Dekeyser is sociaal pedagoog en heeft vele jaren ervaring als docent in het hoger onderwijs. Aan de KU Leuven, waar hij ook promoveerde, doceert hij onder meer “Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs”.

ISBN: 9789463710107

Inhoudsopgave

Klik hier om het pdf-bestand te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Recensie Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion, 04/07/2018

Recensie Jan Cumps, Impuls 49(1)

Preview