Pieter Goessaert

Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling. Eerste tot en met zesde leerjaar van het lager onderwijs

175,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 047 3

Omvang

140 blz. + computerprogramma

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit pakket bevat: handleiding, toetsen, correctiesleutels en computerprogramma

Alle deeldoelstellingen spelling van het basisonderwijs kunnen met dit diagnostisch testprotocol nauwkeurig worden onderzocht. De bedoeling van de toetsen is om precies te kunnen omschrijven op welke onderdelen van de leerstof spelling een leerling uitvalt.

Als voorafgaande en dus eerste fase wordt van de volledige klasgroep een korte signaaltoets afgenomen, die de leerlingen met problemen aanwijst. De signaaltoetsen werden in het begin van het schooljaar 2017 genormeerd door middel van een afname bij een ruime proefgroep in de leerjaren 2, 3, 4, 5 en 6. Hierdoor zijn er percentielnormen beschikbaar voor de leerstof van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. Op basis van deze genormeerde signaaltoetsen wordt duidelijk wie zwak presteert voor de geteste leerstof en voor wie bijkomend onderzoek wenselijk is. Dat kan gebeuren met de analytische toetsen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De normering werd uitgevoerd onder supervisie van Paul Dudal, psycholoog en voormalig medewerker VCLB Torhout. Het verwerken van de scores gebeurt aan de hand van een gebruiksvriendelijk computerprogramma, dat de resultaten van een individuele leerling en een groep leerlingen in overzichtelijke rapporten weergeeft.

Het pakket bevat een gedrukte handleiding met alle toetsen en correctiesleutels. De toetsen worden eveneens in pdf-formaat ter beschikking gesteld en kunnen onbeperkt als kopieerblaadjes worden gebruikt. Het computerprogramma wordt na aankoop van het pakket gepersonaliseerd per e-mail toegestuurd. Het programma is bovendien zeer gunstig: het is onbeperkt in tijd en onbeperkt in aantal leerlingen.

De toetsen houden zoveel mogelijk rekening met de inhouden van de nieuwste leerplannen van de verschillende onderwijsnetten.

‘In Vlaanderen zal de individuele vooruitgang van de leerlingen dan ook in kaart moeten worden gebracht door taakanalytische toetsen. Het beheersen van bepaalde (deel)taken en (deel)inhouden zal daarbij de maat zijn van de individuele vorderingen van de leerlingen. Een school met een overwegend zwakke leerlingenpopulatie gebruikt dan als leerlingvolgsysteem ook beter een taakanalytisch leerlingvolgsysteem. Waar een dergelijk leerlingvolgsysteem niet gebruikt wordt, zal een grondige analyse van de resultaten de individuele vorderingen in kaart moeten brengen.’ Lieven Coppens in ‘Nieuwsbrief leren’, nr. 49

Pieter Goessaert is licentiaat in de psychologie. Hij was tewerkgesteld in het Vrij CLB van Oostende. Hij begeleidde er scholen van het buitengewoon onderwijs.

ISBN: 9789463710473

Indien u tegelijk ook het Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Wiskunde aankoopt, betaalt u voor beide producten samen slechts € 250 i.p.v. € 350.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

 

Toetsen

Hier vindt u enkele toetsen uit het boek.

Computerprogramma

Hieronder vindt u enkele screenshots van het computerprogramma, die tonen hoe de scores via het programma verwerkt kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview

Veelgestelde vragen

Kunnen wij een inzagepakket inzien?

Op onze website vindt u bij elk product de meest uitgebreide informatie onder verschillende tabbladen: beschrijving, inleiding, toetsen, screenshots van het computerprogramma, inkijkbladzijden (preview).

Wij sturen geen fysieke pakketten toe.

Ik heb een pakket aangekocht. Hoe kom ik aan het bijkomende computerprogramma?

Kijk even op de achterkant van het eerste blad. Daar staat het e-mailadres aangegeven waar u het computerprogramma kunt aanvragen. U krijgt het dan per kerende e-mail toegestuurd.

Zijn er andere scholen met wie we contact kunnen opnemen over de pakketten?

Om privacyredenen mogen we niet meedelen welke scholen hebben aangekocht. Dat zijn vertrouwelijke klantgegevens (GDPR).

Een onafhankelijke beoordeling leest u bijvoorbeeld hier:
Boeketje Onderwijs 2.0, Lieven Coppens: https://boeketjeonderwijs.com/2020/05/03/

Wij willen graag informatie over de digitale verwerking van de toetsen. Kunnen jullie dat toelichten?

De toetsen worden in een onafhankelijk computerprogramma ingegeven, dat u bij aankoop per e-mail ontvangt. Dat computerprogramma kan op elke gewenst toestel geïnstalleerd worden en door elke leerkracht worden bijgehouden.

Wij gebruiken Smartschool als digitaal platform.

Een te importeren bestand voor het onderdeel ‘Wiskunde’ is gratis beschikbaar.

Voor ‘Spelling’ is het bestand momenteel nog niet beschikbaar.

De mogelijkheid bestaat om de normen in Smartschool te integreren.

Bij het nieuwe taakanalytisch volgsysteem voor wiskunde lees ik dat de toetsen van het eerste tot het 5de leerjaar gaan, terwijl bij spelling de toetsen tot en met het 6de leerjaar gaan. Is hier een reden voor?

De signaaltoetsen gelden zowel voor spelling als wiskunde tot eind 5de leerjaar.

Bij de taakanalytische toetsen is er qua te testen niveau een verschil, maar dit berust op toeval. Er zit dus geen enkele redenering achter.

Zijn deze toetsen zoals de oude toetsen gekoppeld aan iOmniwize?

Er is geen koppeling met iOmniwize.

Kunnen we ze vanuit iOmniwize ingeven en oproepen of is het een apart programma?

U krijgt een apart, zelfstandig programma.

Is er één beheerder van het computerprogramma of kan elke leerkracht de gegevens invullen?

Elke leerkracht kan de gegevens invullen. Er is dus geen beperking qua aantal computers waarop de programma’s geïnstalleerd mogen worden.

De toets is ook gemaakt voor begin of einde schooljaar en deze blijkt dezelfde te zijn. Is het de bedoeling dat we hiermee de oude LVS-toetsen vervangen? Tot op vandaag hadden we een LVS-toets begin, midden en einde schooljaar. Of moeten we dit zien als een extra signaliseringsmiddel?

De normering van de toetsen werd tijdens de tweede helft van de maand september uitgevoerd en doet dus een uitspraak over het niveau dat een leerling bij het eind van een leerjaar bereikt.

Dit LVS kan de andere toetsen vervangen. Er valt te discussiëren over genormeerde toetsen voor het midden van een leerjaar omdat het aanbod van de leerstof op dat moment van klas tot klas kan verschillen.

De signaaltoetsen zijn bedoeld om in korte tijd een onderscheid te maken tussen leerlingen die op het gewenste niveau staan en leerlingen die een achterstand opgelopen hebben. De taakanalytische toetsen worden afgenomen van die laatste groep leerlingen en geven aan met welke leerinhouden de leerling problemen heeft.

ZILL

Het onderdeel Wiskunde werd in de zomer 2020 nog verfijnd en is aangepast aan ZILL.