https://assoass.global

Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling. Eerste tot en met zesde leerjaar van het lager onderwijs

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Pieter Goessaert

Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling. Eerste tot en met zesde leerjaar van het lager onderwijs

175,00


ISBN

978 94 6371 047 3

Omvang

140 blz. + computerprogramma

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:
  • Beschrijving
  • Inleiding
  • Toetsen
  • Computerprogramma
  • Preview

Beschrijving

Dit pakket bevat: handleiding, toetsen, correctiesleutels en computerprogramma

Alle deeldoelstellingen spelling van het basisonderwijs kunnen met dit diagnostisch testprotocol nauwkeurig worden onderzocht. De bedoeling van de toetsen is om precies te kunnen omschrijven op welke onderdelen van de leerstof spelling een leerling uitvalt.

Als voorafgaande en dus eerste fase wordt van de volledige klasgroep een korte signaaltoets afgenomen, die de leerlingen met problemen aanwijst. De signaaltoetsen werden in het begin van het schooljaar 2017 genormeerd door middel van een afname bij een ruime proefgroep in de leerjaren 2, 3, 4, 5 en 6. Hierdoor zijn er percentielnormen beschikbaar voor de leerstof van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. Op basis van deze genormeerde signaaltoetsen wordt duidelijk wie zwak presteert voor de geteste leerstof en voor wie bijkomend onderzoek wenselijk is. Dat kan gebeuren met de analytische toetsen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De normering werd uitgevoerd onder supervisie van Paul Dudal, psycholoog en voormalig medewerker VCLB Torhout. Het verwerken van de scores gebeurt aan de hand van een gebruiksvriendelijk computerprogramma, dat de resultaten van een individuele leerling en een groep leerlingen in overzichtelijke rapporten weergeeft.

Het pakket bevat een gedrukte handleiding met alle toetsen en correctiesleutels. De toetsen worden eveneens in pdf-formaat ter beschikking gesteld en kunnen onbeperkt als kopieerblaadjes worden gebruikt. Het computerprogramma wordt na aankoop van het pakket gepersonaliseerd per e-mail toegestuurd. Het programma is bovendien zeer gunstig: het is onbeperkt in tijd en onbeperkt in aantal leerlingen.

De toetsen houden zoveel mogelijk rekening met de inhouden van de nieuwste leerplannen van de verschillende onderwijsnetten.

‘In Vlaanderen zal de individuele vooruitgang van de leerlingen dan ook in kaart moeten worden gebracht door taakanalytische toetsen. Het beheersen van bepaalde (deel)taken en (deel)inhouden zal daarbij de maat zijn van de individuele vorderingen van de leerlingen. Een school met een overwegend zwakke leerlingenpopulatie gebruikt dan als leerlingvolgsysteem ook beter een taakanalytisch leerlingvolgsysteem. Waar een dergelijk leerlingvolgsysteem niet gebruikt wordt, zal een grondige analyse van de resultaten de individuele vorderingen in kaart moeten brengen.’ Lieven Coppens in ‘Nieuwsbrief leren’, nr. 49

Pieter Goessaert is licentiaat in de psychologie. Hij was tewerkgesteld in het Vrij CLB van Oostende. Hij begeleidde er scholen van het buitengewoon onderwijs.

ISBN: 9789463710473

Indien u tegelijk ook het Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Wiskunde aankoopt, betaalt u voor beide producten samen slechts € 250 i.p.v. € 350.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

 

Toetsen

Hier vindt u enkele toetsen uit het boek.

Computerprogramma

Hieronder vindt u enkele screenshots van het computerprogramma, die tonen hoe de scores via het programma verwerkt kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview

find out indian tubekitty