Jan Willem Veerman, Lex Hendriks, Hans van Huijgevoort, Anita Blonk & Thieu Dollevoet

Met andere ogen. Denken en doen in praktijkgestuurd onderzoek

27,00


ISBN

978 94 6371 144 9

Aantal pagina's

269

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

tweekleurendruk

Beschrijving

Praktijkgestuurd onderzoek helpt het werk in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs te verbeteren, beter te onderbouwen en beter te verantwoorden. Dit boek geeft hiervoor een denk- en doekader. Via het doorlopen van een praktijkonderzoekscyclus maakt de lezer kennis met de methodologische richtlijnen voor het conceptualiseren, inrichten en uitvoeren van onderzoek. Door bij het toepassen van deze richtlijnen rekening te houden met de eigen wensen en (on)mogelijkheden én die van de praktijkcontext, krijgt de lezer houvast om het eigen onderzoek een passende vorm te geven, die ‘goed genoeg’ is voor het verkrijgen van wetenschappelijk verantwoorde en praktisch relevante kennis. Deze interactie tussen de onderzoekcyclus, de persoon van de onderzoeker en de praktijkcontext is het centrale thema van het boek en maakt het onderscheidend.

Het boek richt zich zowel op in de praktijk werkzame psychologen, pedagogen, leraren, intern begeleiders, sociaal werkers en andere beroepskrachten in het sociale domein, als op degenen die hiervoor in opleiding zijn.

Prof. dr. Jan Willem Veerman is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-directeur van Praktikon, een organisatie voor onderzoek in jeugdzorg en onderwijs. Tevens was hij docent aan verscheidene postdoctorale opleidingen.
Dr. Lex Hendriks is coördinator van de Methoden & Technieken-sectie bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was hij associate lector aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en methodoloog aan de Universiteit van Tilburg.
Drs. Hans van Huijgevoort werkte bij Fontys OSO – Opleidingscentrum voor Speciale Onderwijszorg, en was medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding Master Educational Needs. Als lid van de kenniskring Interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling onderzocht hij de relatie tussen onderzoek en organisatiecultuur.
Dr. Anita Blonk is oud-lector van de Fontys Hogescholen Master Opleiding Special Needs. Momenteel is ze verbonden aan Hogeschool Windesheim als ontwikkelaar, onderzoeker en opleider. Ook verzorgt ze post-masteronderwijs aan gedragswetenschappers. Ze heeft tevens een klinische praktijk.
Drs. Thieu Dollevoet was werkzaam bij Fontys OSO – Opleidingscentrum voor Speciale Onderwijszorg als stafmedewerker/regiomanager Oost-Nederland, coördinator nascholing, waarnemend directeur, associate lector en initiator lectoraten.

ISBN: 9789463711449

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Aanvullende informatie en hulpmiddelen

Checklist praktijkgestuurd onderzoek

Met deze checklist kun je komen tot een optimale afstemming tussen de componenten van het onderzoeksmodel: de onderzoekscyclus, de persoon van de onderzoeker en de context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Een goede balans tussen de componenten draagt bij aan de bruikbaarheid van de resultaten. Het beantwoorden van de vragen kan leiden tot het formuleren van actiepunten.

De checklist vind je hier.

Preview