Senior jrg. 1 nr. 2

18,00


SKU

SENIOR1-2

Jaargang

jrg. 1 nr. 2

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

De coronacrisis en de ouderenzorg
Luc Van de Ven

Editoriaal

Corona-pandemie en het leeftijdscriterium
Lieke van der Scheer

Kwetsbare ouderen worden vaker ernstig ziek van het COVID-19-virus en hebben dan ook kleinere overlevingskansen dan jongeren, zo is afgelopen maanden gebleken. Dat beïnvloedt het opnamebeleid op de intensive care afdeling (IC). Moet bij absolute schaarste van IC-bedden ook het criterium ‘kalenderleeftijd’ een rol spelen bij de selectie van patiënten die worden toegelaten op de IC? Gaan we bijvoorbeeld naar een grens waarbij 70-plussers sowieso niet worden opgenomen?

Vergrijzing binnen het gevangeniswezen. Pleidooi voor een penitentiair ouderenbeleid
Diete Humblet

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, worden onze gevangenissen wel degelijk ook bevolkt door een oudere populatie. Dit is zelfs in steeds toenemende mate het geval. Hoewel ouderen nog altijd een minderheid uitmaken van de gevangenisbevolking, zien we hen de laatste jaren steeds meer in de gevangenisstatistieken opduiken. Deze groeiende tendens maakt dat onze gevangenissen niet langer op dezelfde manier of voor dezelfde populatie als in het verleden een invulling kunnen geven aan de detentie. De toename brengt immers een verhoogde behoefte aan aandacht met zich mee voor zowel de fysieke, psychische, sociale als spirituele behoeften van deze groep gedetineerden.

Muziektherapie bij personen met gevorderde dementie
Anke Coomans

Muziek kan mensen raken en ontroeren. Muziek brengt in beweging, roept herinneringen op, kortom, laat mensen niet onberoerd. Dat muziek een positief effect kan hebben op het psychisch welbevinden van personen met dementie, is een algemeen aanvaard gegeven. Hsu en Sacks vestigen de aandacht op het feit dat de muzikale perceptie en ontvankelijkheid, het muzikale geheugen en de muzikale emotie nog lang intact blijven tijdens het degeneratieve proces van dementie. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt een positieve impact van muziek op de stemming van personen met dementie en een vermindering van gedragsproblemen. Deze en gelijkaardige onderzoeksresultaten openen heel wat deuren naar de implementatie van muziek in de zorg voor personen met dementie. Illustraties hiervan zijn grote (inter)nationale campagnes zoals ‘Music for Dementia 2020’ in het Verenigd Koninkrijk en ‘Homeside’ in Australië.

Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra
Sarah Mahieu

Boekbespreking

Trauma en ouderenzorg
Lieve Lemey

Boekbespreking

Fa kruis, de kritische noot
Geert Messiaen, Ann van Even

Meetschaal voor welzijn
Daan Duppen & Eva Dierckx

Seksuele dienstverlening voor ouderen. Ondersteunende zorg of zeer ver-van-mijn-bed-idee?
Miek Scheepers & Steven De Weirdt

De erkenning van intimiteits- en seksualiteitsbeleving als volwaardige zorg voor kwetsbare ouderen dringt zich op. Open communicatie, toegankelijkheid en kwaliteitsvolle dienstverlening zijn hierbij drie grote pijlers. Nog al te vaak ligt deze beslissing bij het netwerk of het beleid binnen een woonzorgcentrum en is het niet de persoon in kwestie die hieromtrent beslissingen kan en mag nemen. Streven naar erkenning van een transparant werkkader voor seksuele dienstverlening, vorming van seksuele dienstverleners en een open dialoog is een engagement dat Aditi vzw samen met kwetsbare ouderen en de ondersteuners de komende jaren blijft aangaan. Er is de voorbije jaren al heel wat werk verricht, maar nu wordt het tijd om dit ook in een formeel en ruimer kader te gieten. De stap van woord naar daad moet zich voltrekken.

Video