Luc Van de Ven (Red.)

Trauma en ouderenzorg

23,90


ISBN

978 94 6371 129 6

Aantal pagina's

160

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

tweekleurendruk

Reeks

Senioren in de maatschappij nr. 4

Beschrijving

De zorg, begeleiding of psychotherapie bij senioren vertrekt vaak vanuit een actueel probleem. Het gaat dan dikwijls om verlieservaringen die voor de betrokkene zo ingrijpend zijn dat ze een waar trauma vormen. Ze betekenen een grote belasting met mogelijk zelfs een blijvende bedreiging voor de levenstevredenheid en de geestelijke gezondheid.
Maar wanneer de senior de begeleider of therapeut vertrouwt, kunnen ook zeer diepe thema’s uit een ver verleden aan bod komen, die een immense impact op het leven hebben gehad. Vele senioren voelen de behoefte om deze heikele punten te elfder ure ter sprake te brengen.
In de eerste drie hoofdstukken komen onderwerpen aan bod die een uitdrukkelijke invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid en het welbevinden op latere leeftijd. In de daaropvolgende hoofdstukken worden essentiële aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie belicht.

Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, is verbonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Hij begeleidt ouderen met psychische problemen en hun families. Daarnaast geeft hij opleidingen aan professionele hulpverleners. Hij is coördinator van de serie Senioren in de maatschappij. Over ouderenzorg en psychologie schreef hij diverse boeken en tijdschriftartikels. Ook is hij een veelgevraagd spreker op congressen en symposia.

“Dit boek opende vooral mijn blik voor de prevalentie van een subsyndromale PTSS bij ouderen en voor de effecten die onverwerkte traumatische ervaringen kunnen hebben op onder andere fysieke en gedragsmatige klachten bij ouderen. Dat is iets wat in mijn ogen niet alleen relevant is bij de psychotherapeutische behandeling van ouderen, maar het is ook een uitnodiging om trauma bij kinderen, jongeren en (jongere) volwassenen bespreekbaar te maken en waar nodig en mogelijk te behandelen. (…) Het boek beschrijft een weinig onderkende problematiek bij een doelgroep die vaak onderbelicht wordt. Het is bestemd voor een breed publiek, maar in het bijzonder voor mensen die werkzaam zijn in de welzijns- en gezondheidszorg voor ouderen.”

Recensie Christine Decruy, Tijdschrift Klinische Psychologie 2021, 51(1)

ISBN: 9789463711296

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview