Linda Baudewijns

Verstandelijke beperking en psychiatrie. Een neurowetenschappelijk perspectief

125,00

Categorieën: ,

ISBN

978 94 6371 070 1

Aantal pagina's

888

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

full colour

Reeks

Fracarita-Zorg, nr. 1

Categorieën: ,

Beschrijving

Het nosologisch categoriale fenomenologisch descriptief gerichte DSM-kader volstond niet bij diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Als antwoord daarop verscheen de DM-ID – Diagnostic Manual-Intellectual Disability (2007), daarna de DM-ID2 (2016). Eerder al had prof. dr. Anton Došen specifieke aandacht gevraagd voor de psychische problemen van deze mensen. Zijn boek Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking (2005) geldt nog steeds als een standaardwerk.

De neuroverwetenschappelijking met het in kaart brengen van de neurobiologische correlaten van gedragsproblemen en psychische symptomen bij de doelgroep zet zich voort. Dit boek wil de ruime klinische ervaring van artsen, psychologen, ortho-agogen en andere medewerkers in de betrokken sector koppelen aan een neurowetenschappelijke interesse. Daardoor kunnen de differentiaaldiagnostiek en het antwoord op de hulpvragen er nog verder op vooruit gaan, zowel op psychiatrisch, psychofarmacologisch, agogisch, psychologisch als psychotherapeutisch vlak.

Dr. Linda Baudewijns is als psychiater verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent. Ze is er werkzaam in de cluster dubbele diagnose voor kinderen, adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische stoornissen en/of gedragsproblemen. Daarnaast is ze werkzaam in het OC Broeder Ebergiste in Vurste en in De Bolster in Zwalm-Beerlegem, beide voorzieningen van het VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Bovendien werkt ze als psychiater samen met de groepspraktijken Psy-Sense in Asper en Psy-meer in Merelbeke voor mensen met ontwikkelings-, angst-, stemmings-, en persoonlijkheidsstoornissen.

ISBN: 9789463710701

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview