De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse

Mark Kinet

De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse

24,00


ISBN

978 94 6371 410 5

Aantal pagina's

152

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Psychoanalytisch Actueel nr. 32

Beschrijving

De term ‘drift’ komt in het dagelijks taalgebruik weinig ter sprake. We kunnen op drift zijn. We kunnen driftig zijn. In een beter daglicht staan gedrevenheid en geestdrift. Meer algemeen heb je de drijfveer als beweegreden. In de psychoanalyse was de drift aanvankelijk een centraal begrip. Later maakte het plaats voor affect en voor het belang van relaties met anderen. Met de neuropsychoanalyse zit de drift echter opnieuw in de lift.

We leven grotendeels op automatische piloot. Pas wanneer we over iets vallen, worden we gedwongen bewust het stuur te grijpen en te onderzoeken wat er misloopt en waarom. Vaak maken we meerdere keren (ook tegen beter weten in) dezelfde fout. In zekere zin is onze stille wens dat alles vanzelf loopt.

De nieuwe discipline van de neuropsychoanalyse is uitgegroeid van een millenniumbaby tot een zelfbewuste jongvolwassene. Ze koppelt inzichten die tot stand kwamen vanuit honderdvijfentwintig jaar vrij en luidop denken binnen spreekkamers wereldwijd aan een derdepersoonsstandpunt van daarbuiten. Correlaties worden gelegd tussen subjectieve ervaringen en neurowetenschappelijke bevindingen.

Dit boek handelt over de geest van de drift binnen de neuropsychoanalyse. De auteur inspireerde zich daarbij vooral op het evoluerende oeuvre van haar grondlegger Mark Solms en van Ariane Bazan. Interludia verlichten en verluchten het geheel vanuit wat zich levensecht in het hoofd van een psychoanalyticus afspeelt.

Dit boek verscheen als 32ste uitgave in de reeks Psychoanalytisch Actueel.
Overzicht van uitgaven verschenen bij Gompel&Svacina in de reeks.

Mark Kinet is psychiater en psychoanalyticus, hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel en auteur of (co)redacteur van een dertigtal boeken op het vlak van psychiatrie en psychotherapie, psychoanalyse en cultuur. Voor een overzicht van zijn publicaties zie www.markkinet.be.

‘’De geest van de drift’ is pakkend geschreven en neemt de lezer mee op een ingewikkelde tocht. De materie die zo schijnbaar moeiteloos wordt gepresenteerd, is immers complex en bevat veel stof op het vlak van de hersenenbiologie en de psychoanalytische theorieën, in het bijzonder die van Lacan. Dat is knap gedaan, want het vraagt veel kennis, denkwerk en ervaring. De adstructie in de noten is grondig en zeer uitvoerig. Ik vind dit boek boeiend en stimulerend. Het zet – ook filosofisch en metapsychologisch – aan tot nadenken en is zowel leerrijk als informatief.’Antoine Mooij

ISBN: 9789463714105

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Proloog

Klik hier om de proloog bij het boek te lezen.

Preview